Zaangażowanie społeczne w Europie

Poznaj strategie i działania Sony służące wspieraniu następnego pokolenia

Realizując globalny program CSR „For the Next Generation” (Dla następnego pokolenia), Sony ma na celu wykorzystywać swoje doświadczenie i technologię by stymulować marzenia przyszłych pokoleń. Ważnym elementem tej wizji jest zaangażowanie społeczne, wzmacniające nasze pozytywne oddziaływanie na społeczeństwo.

Korzystając z doświadczenia i dobrej woli swoich pracowników, Sony angażuje się w Europie w różne inicjatywy społeczne, głównie z zakresu edukacji i budowania dobrego samopoczucia.

Program „Kids in Focus”

Ideą programu „Kids in Focus” (Dzieci w centrum uwagi) jest wspieranie rozwoju młodych ludzi poprzez fotografię.

Aby osiągnąć ten cel, Sony organizuje warsztaty fotograficzne prowadzone przez czołowych zawodowych fotografów i naszych specjalistów. Dla wielu uczestników — młodych ludzi ze szkół i grup młodzieżowych — jest to często jedyna możliwość poznania sprzętu tego rodzaju i zdobycia wiedzy o fotografii.

Warsztaty składają się z kilku praktycznych sesji, podczas których dzieci pod okiem instruktorów poznają tajniki fotografii i zaawansowane funkcje aparatów Sony. Szeroki zakres omawianych gatunków, od portretu poprzez akcję po fotografię uliczną, pozwala na przyswojenie i zrozumienie różnych technik.

Program „Kids in Focus”

Program jest realizowany od 2018 r. Mieliśmy już okazję współpracować ze szkołami i organizacjami młodzieżowymi z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch, Austrii i Danii, a w przygotowaniu są sesje w kolejnych państwach europejskich.

W każdym kraju naszymi partnerami są lokalni, często utytułowani fotografowie. Opowiadają oni o swojej karierze i specjalizacji, by pokazać, co można osiągnąć w tej dziedzinie.

Sprzęt używany na warsztatach jest przekazywany szkole, dzięki czemu uczestnicy, a później ich młodsi koledzy, mogą doskonalić umiejętności i rozwijać w sobie zamiłowanie do fotografii.

Summer Challenge

Summer Challenge to adresowana do pracowników Sony, ogólnoeuropejska inicjatywa służąca pozyskaniu funduszy na działania charytatywne. Uczestnicy tworzą rywalizujące między sobą zespoły. Zwycięzcą zostaje drużyna, która przez lipiec i sierpień przebiegnie, przejdzie lub przejedzie na rowerach najwięcej kilometrów. Takie współzawodnictwo świetnie służy zdrowiu i dobremu samopoczuciu pracowników, ale bardzo ważną rolę odgrywa w nim również dobroczynność.

Sony Summer Challenge

W 2019 r. w rywalizacji wzięło udział ponad 600 pracowników w 88 zespołach. Sony zadeklarowało, Za każdy pokonany kilometr, Sony przekazało wybranej przez pracowników organizacji charytatywnej 15 eurocentów. Wynik 185 055 km (ponad cztery okrążenia kuli ziemskiej) przełożył się na kwotę 27 800 euro, przekazaną zgodnie z wolą pracowników na rzecz Centrum ter Preventie van Zelfdoding W Belgii.

Oprócz tego, każdego roku Sony przekazuje 12 000 euro organizacjom charytatywnym wybranym przez trzy najlepsze zespoły współzawodniczące w biegach i kolarstwie.

Również co roku nasi pracownicy mogą wziąć udział w konkursie fotograficznym. Wysyłając swoje najlepsze zdjęcie zrobione podczas biegania lub jazdy na rowerze, mogą pokazać całej firmie, co ich zaciekawiło lub zachwyciło. Na zwycięzcę czeka jeden z naszych znakomitych produktów.

Zwycięskie zdjęcie z konkursu fotograficznego Summer Challenge 2017

Zwycięskie zdjęcie z konkursu fotograficznego Summer Challenge 2017

Konkursy Summer Challenge z roku na rok cieszą się coraz większą popularnością. W przyszłości zamierzamy zwiększyć nasz wkład w działalność organizacji charytatywnych o profilu edukacyjnym i prozdrowotnym.

Ośrodek Technologiczny Sony UK

W Ośrodku Technologicznym Sony UK w Walii powstaje wiele naszych produktów, w tym profesjonalne kamery telewizyjne 4K. Placówka przyjmuje liczne wycieczki szkolne: od 2012 r. zwiedziło ją przeszło 10 000 dzieci w różnym wieku. Regularnie gościmy też uczniów szkół pomaturalnych i studentów z całej Wielkiej Brytanii. Mieliśmy również gości z zagranicy: studentów z Francji i Włoch. Wizyty te służą rozbudzaniu zainteresowania technologią i produkcją. Pomagają zrozumieć innowacyjne technologie przyszłości.

Digital Competency Program

Najobszerniejszym z programów jest Digital Competency, przeznaczony dla dzieci w wieku od 9 do 11 lat. Ma on formułę dwudniowych warsztatów, które służą rozwijaniu kompetencji dwojakiego rodzaju: twórczych oraz związanych z nauką, techniką, inżynierią i matematyką. Pierwszy dzień upływa pod znakiem filmu: dzieci używają kamer Sony i zielonych ekranów, by nakręcić i wyreżyserować krótki film. Zajęcia w drugim dniu są ściślej związane z obszarem technologii, a ich program obejmuje prezentację, zwiedzanie fabryki i warsztaty kodowania.

Sony Warsztaty Learn 2 Code

Szkołom zainteresowanym wyłącznie kodowaniem możemy zaproponować jednodniowe warsztaty Learn 2 Code. Mają one zróżnicowaną tematykę i mogą być dostosowywane do możliwości konkretnej szkoły. Zajęcia są przeznaczone dla dzieci w wieku od 8 do 11 lat.

Ośrodek Technologiczny Sony

Zapraszamy także grupy o profilu ogólnym. Taka wizyta daje pogląd na działalność ośrodka. Program obejmuje prezentację i zwiedzanie fabryki, a w przypadku starszych dzieci może zostać wzbogacony wystąpieniem eksperta z zewnątrz. Zwiedzanie w tej formule proponujemy uczniom na wszystkich etapach kształcenia, od szkoły podstawowej po uniwersytet.