UVJETI KORIŠTENJA WEB STRANICE

Molimo pažljivo procitajte ovu uputu, jer sadrži važne informacije o vašim pravima i obvezama, kao i nacin korištenja ove web stranice i/ili usluga.

1. OPERATER WEB STRANICE I DEFINICIJE

Ovom web stranicom upravlja predstavništvo Sony Europe B.V. u Bosni i Hercegovini. Sjedište Sony Europe B.V. je u pokrajini Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW Matični broj organizacije je 2422874. Sony Europe B.V. registrirana je u Engleskoj i Walesu. Adresa Predstavništva u Bosni i Hercegovini je Zmaja od Bosne bb - TC Robot IV floor/sprat, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Sljedeci uvjeti kao: Usluge predstavljaju sve funkcije, uvjete, aplikacije, informacije, kao i ostale usluge koje omogucava ova web stranica (ukljucujuci, ukoliko se primjenjuje, ISP (pružatelj internet usluga i/ili usluge pristupa internetu.) Podružnice Sony-a cine Sony korporaciju, Tokyo, Japan i sve jedinice, ciji je vecinski vlasnik Sony korporacija koja ih posjeduje i kontrolira na izravan ili neizravan nacin. Uvjeti predstavljaju navedene uvjete korištenja. Korisnik ili vi predstavlja svaku osobu koja ima pristup ili koristi ovu stranicu, sa ili bez odobrenja Sony-a, bez obzira jeste li registrirani za korištenje ovog dijela stranice ili ste registrirani korisnik usluga koje su ponudene na ovoj stranici. Ova web stranica ili stranica predstavlja web stranicu (naslovna stranica i istaknute web stranice) ili ostale informacije i/ili aplikacije kojima upravlja Sony i kojima se može pristupiti preko fiksnih ili bežicnih mreža (ukljucujuci internet i mreže koje mogu koristiti bežicni protokol ili slicnu (wap) tehnologiju), preko pristupnih uredaja kao što su osobna racunala, prijenosna racunala, mobilni telefoni, PDA-ovi, digitalne kamere, televizijski prijamnici ili drugi uredaji koji se mogu umrežiti i koji su povezani s tim oznakama ili koji se izricito odnose i povezani su s korisnikom koji je prihvatio navedene Uvjete. Sve što se odnosi na ovu web stranicu ili stranicu povezano je sa slicnom wap stranicom. Ostali izrazi definirani su u donjem tekstu.

2. PRISTUP I KORIŠTENJE OVE STRANICE

Pristupom, pregledavanjem ili ucitavanjem podataka s bilo kojeg dijela ove stranice ili njenog sadržaja, oglašavanjem ili slanjem podataka na ovu stranicu, ili bilo kojom drugom upotrebom ove stranice i njezinog sadržaja, bilo da ste registrirani korisnik ili neregistrirani posjetitelj, prihvacate navedene Uvjete bez ogranicenja (što predstavlja ugovor izmedu vas i Sony-a) kao i sve važece zakone.

Ako je pristup korisnika ovoj stranici ili bilo kojem njezinu dijelu ili uslugi predmetom placanja naknade ili pretplate, Sony može odbiti ili sprijeciti pristup u slucaju kašnjenja ili ne placanja naknade. Korisnik je odgovoran za nabavljanje potrebne hardverske i softverske opreme i placanje telefonskih troškova (ili drugih troškova mreže) koji su potrebni za pristup i korištenje ove stranice i usluga. Pristup ovoj stranici ili uslugama može biti ogranicen na maksimalan broj pristupa i/ili trajanja u odredenom vremenskom razdoblju. Ova stranica ili odredeni dijelovi stranice mogu sadržavati sadržaj namijenjen samo odraslim osobama. Za pristup i pregled takvog sadržaja morate imati (navesti da imate) barem 18 godina. Ukoliko dozvolite pristup ove stranice djeci, odgovorni ste za nadzor takvog sadržaja i odluku o tome koji sadržaj ili usluga može biti prikladna za djecu, a koji ne može. Upozoravamo vas da bi preko ove stranice ili odredenih dijelova stranice djeca mogla publicirati vaše osobne podatke.

Suglasni ste da necete pristupati ovoj stranici na bilo koji drugi nacin osim preko sucelja koji podržava Sony i koristi kao pristup toj stranici.

3. OSTALI UVJETI, PRAVILA ITD.

Ovi su Uvjeti dodatak svim ostalim uvjetima koji se odnose na korisnike prilikom distribucije, dozvole, uvjeta ugovora o prodaji ili slicnim uvjetima. U slucajevima gdje su na stranici ili dijelu stranice navedena pravila, smjernice, kodovi te ostali izrazi ili upute za korisnike, korisnici se obvezuju da ce se pridržavati takvih pravila, smjernica itd. U slucaju spora ili nepridržavanja uputa, vrijedit ce ovi Uvjeti. Ukoliko se ne slažete ni s jednim od navedenih uvjeta (ili bilo kojim drugim pravilima, smjernicama itd.), necete moci koristiti ovu stranicu.

Ovi uvjeti mogu sadržavati odredbe koje razmatraju funkcionalnosti ili usluge koje nisu (i nisu namijenjene da budu) dostupne preko ove stranice. U slucaju da se bilo koja odredba ovih Uvjeta odnosi samo na takve funkcionalnosti ili usluge, one nece utjecati na pravomocnost ostalih odredaba.

4. PRETPLATA ILI NAKNADA NA OSNOVU SADRŽAJA I/ILI USLUGA

Neki ili svi sadržaji stranice i/ili usluge dostupne preko ove stranice mogu biti uvjetovane korisnickom pretplatom ili placanjem odredene usluge.

Ukoliko izaberete pretplatu temeljenu na sadržaju/uslugama i Sonyju pošaljete zahtjev za pretplatu, time navodite i potvrdujete da imate barem 18 godina, da su sve informacije koje ste naveli tocne i ažurirane (ukljucujuci i broj vaše kreditne kartice i datum isteka kartice), te pristajete na placanje cjelokupne naknade za pretplatu, ukljucujuci i sve važece poreze.

Pretplatu za bilo koji sadržaj i/ili usluge možete otkazati tako da kontaktirate Sony (u skladu s minimalno navedenim rokom ili razdobljem iz prethodno sklopljenog ugovora te prema ostalim uvjetima koji omogucavaju/onemogucavaju povrat novca za neiskorišteno razdoblje).

Osim ako nije izricito navedeno u ostalim uvjetima, gdje su naknade za pretplatu, troškovi pristupa te ostale jednokratne naknade naplacene za usluge ili pristup, kao i ucitavanje sadržaja podataka s te stranice (naknade), korisnici ce placati naknade jednokratno unaprijed, nacinom placanja i prema tarifama koje odredi Sony.

Kada se naplacuju, naknade se u svakom trenutku mogu mijenjati. Sony ce o takvim promjenama nastojati unaprijed obavijestiti korisnike koji su se pretplatili na sadržaj i/ili usluge koji se naplacuju.

U slucaju kada korisnik na ovoj stranici izabere primanje ili slanje sadržaja za koje se naplacuje naknada (kao što su, primjerice, odredeni tonovi zvonjave mobilnih telefona, zaštitnik ekrana, uzorci sucelja na ekranu ili igre), korisnik prihvaca i jamci da njegov ili njezin uredaj za pristup/primanje podržava ucitavanje/primanje te da je kompatibilan s traženim sadržajem. Nakon primanja/slanja takvog sadržaja (1) naknade koje se placaju unaprijed nece biti vracene, te (2) sukladno svim ogranicenjima, možete sacuvati sadržaj koji je namijenjen tom uredaju, ali se strogo zabranjuje spremanje podataka negdje drugdje, emitiranje ili mijenjanje, kopiranje, distribuiranje ili prosljedivanje sadržaja trecim osobama, kao i omogucavanje pristupa trecim osobama. Uredbe ovih Uvjeta koje se odnose na sadržaj stranice (kako je dolje navedeno) primijenit ce se takoder na sav poslan/primljeni sadržaj.

5. REGISTRACIJA KORISNIKA I PRIJAVA/ODJAVA

Kako bi se odredeni materijali poslali ili ucitali, te komuniciralo putem pristupa toj stranici, uslugama, izvorima i odredenim ili svim sadržajima stranice (kako je dolje navedeno), od korisnika se može zahtijevati da pošalje detalje registracije i da se prijavi. Uvjet korištenja ove stranice, usluga i sadržaja stranice jest da svi detalji registracije koje korisnik pošalje budu istiniti, korektni, ažurni i kompletni.

Suglasni ste da o svim promjenama koje se odnose na registraciju odmah obavijestite Sony. Promjena ce biti ucinjena na kucnoj adresi ili adresi elektronske pošte koje Sony posjeduje na ovoj stranici ili u skladu s gore navedenim uvjetima.

Ukoliko Sony smatra da pojedinosti nisu tocne, ažurne ili kompletne te ako Sony u svojoj diskreciji vjeruje da bi takav postupak bio prikladan (ukljucujuci i cinjenicu kada se ocekuje registracija veceg broja korisnickih racuna/korisnickih profila od strane jedne osobe), Sony ima pravo odbiti pristup korisnika toj stranici i/ili bilo kojem od njezinih izvora, usluga ili sadržaja stranice te ograniciti ili odgoditi korištenje korisnickog racuna (ukoliko postoji).

Kada se prijavljujete da biste dobili pristup stranici ili dijelu stranice na kojem Sony nudi opcije odjava-izlaz (ili slicno), preuzimate odgovornost za odjavu i izlaz s vašeg korisnickog racuna na kraju rada. Sony pridržava pravo na odjavu korisnicima ciji racuni nisu aktivni vec duže vrijeme. Ukoliko je jedna od usluga na koju imate pristup preko te stranice pristup internetu, te kada ste spojeni i želite sacuvali kvalitetu usluge za naše korisnike, Sony zadržava potpuno pravo 1) da vam ukine uslugu ukoliko usluga nije iskorištena te u nekim slucajevima nakon 15 minuta ili nekom drugom vremenskom ogranicenju koji mi odaberemo, i/ili (2) ograniciti ukupan broj korisnika koji koriste uslugu u bilo koje vrijeme i/ili vrijeme trajanja u kojem se korisnici mogu prikljuciti u jednom terminu.

6. LOZINKE I DETALJI KORISNICKOG RACUNA

Korisnik je odgovoran za cuvanje tajne korisnicke lozinke, broja korisnickog racuna, osobne iskaznice kao i ostalih podataka (ukoliko postoje), te za sve aktivnosti korisnickog racuna. Svaka neovlaštena upotreba korisnickog racuna ili bilo koje kršenje zaštite trebalo bi se odmah prijaviti Sony-u. Vaša registracija i/ili pretplata je osobna, te drugima ne smijete otkriti naziv vašeg korisnickog racuna, osobnu iskaznicu ili lozinku. Svako otkrivanje naziva korisnickog racuna i lozinke može rezultirati prekidom registracije i/ili pretplate, te kada se prijavite za naknadu/pretplatu na osnovu sadržaja/usluga, zbog prekida vam se nece nadoknaditi troškovi, te je moguce da ce to možda rezultirati i dodatnim troškovima zbog neovlaštenog korištenja.

7. PROMJENE NA STRANICI I UVJETI

Sony i/ili treca strana, kao npr. dobavljaci, mogu unijeti promjene i/ili poboljšati proizvode, podršku, uslugu, korisnost, cijene i/ili ostali sadržaj stranice (ukljucujuci i ove Uvjete) u bilo koje vrijeme bez prethodnog upozorenja.

Sony ce vas obavijestiti o promjenama ovih Uvjeta (ili ostalog sadržaja stranice) prikazivanjem obavijesti na stranici ili pomocu drugih komunikacijskih sredstava. Korisnici koji imaju pristup toj stranici bit ce nakon promjena obaviješteni na stranici ili pomocu drugih komunikacijskih sredstava, te ce se na te promjene obvezati odmah nakon objave na stranici, cak i onda ako korisnik ne posjeti stranicu na kojoj su te promjene uvjeta objavljene. Stoga se preporuca redoviti pregled stranice i Uvjeta.

8. DOZVOLJENO I ZABRANJENO KORIŠTENJE OVE STRANICE

Zabranjuje se pristup i korištenje ove stranice, uključujući pregledavanje, učitavanje podataka, reproduciranje, prikazivanje, oglašavanje i izdavanje: - podataka, grafika, slika, fotografija, dizajna, opisa, informacija, i teksta - video, audio, glazbe te zvučnih kompilacija - sredstava, softvera (uključujući applet-e i sve slične softvere koji su dostupni korisnicima, ili da bi se omogućio pristup, svaku pretplatu ili ograničen pristup tom području ili usluzi koja je povezana s tom stranicom) te softverske kompilacije, pogonske sklopove (drivere) i ostalo (dolje navedeno) – bilo koja elektronska pošta kao što su novosti ili slična komunikacija koja je poslana za i u ime Sony-a, a u vezi ove stranice i/ili korisničke registracije ili pretplate - te ostali sadržaj na ovoj stranici koji je nastao i koji je omogućio sam Sony, podružnica Sony-a ili njegovi proizvodi, podrška i pružatelji usluga (zajedno, sadržaj stranice), osim ako to nije izričito dozvoljeno ovim Uvjetima. To se odnosi na sva sredstva, uključujući elektronska, mehanička, fotokopirna, sredstva za snimanje i slično.

Sony pruža ograničenu, neprenosivu, neekskluzivnu i neopozivu dozvolu korisnicima koji mogu pristupiti i koristiti ovu stranicu i njezin sadržaj u nekomercijalne svrhe kao podršku i izvor komunikacija te u svrhe navedene na ovoj stranici. U te svrhe korisnik može elektronski kopirati i ispisati sadržaj stranice u gore navedene svrhe, pod uvjetom da su obavijesti o svim pravima vlasništva (ukoliko postoje) zadržani na stranici sadržaja.

Sve ostale upotrebe sadržaja stranice, uključujući reprodukciju u svrhe koje nisu gore navedene, modifikaciju, distribuciju, prijenos, učitavanje podataka sadržaja stranice (osim kada se stranica uništi), ponovno objavljivanje ili rekonstrukcija – bez prethodne obavijesti Sony-u - zabranjena je (osim u slučaju da je takva zabrana dozvoljena zakonom). Dozvole za korištenje sadržaja stranice ne uključuje – ponovnu prodaju ili komercijalno korištenje ili distribuciju sadržaja stranice - sakupljanje i korištenje bilo kojeg proizvoda, podrške popisa usluga, opisa ili cijena – korištenje ove stranice ili njezinog sadržaja (uključujući oblikovanje) - učitavanje podataka ili kopiranje informacija računa u korist drugog trgovca – svako korištenje podataka, robota ili sličnih skupljanja podataka – bilo koje korištenje sadržaja stranice na bilo kojoj drugoj web stranici, serveru ili kompjutorskoj mreži - ili bilo koje korištenje sadržaja stranice koji dovodi u vezu sa Sony-em ili podružnicom Sony-a, podrške ili servisa, osim kad to nije izričito navedeno ugovorom relevantnih strana u pisanu obliku.

Korisnik neće koristiti ovu stranicu ili usluge na način da prekrši ova pravila (ili njihovu namjenu) ili zakon i obveze koji se na njih odnose (uključujući one koje se odnose na korištenje javnih mreža komunikacije) ili na način koji uzrokuje ili može uzrokovati štetu, prekid ili oštećenje ove stranice ili usluga. Korisnik ne smije pokušati neovlašteno pristupiti bilo kojem dijelu ove stranice, ostalim korisničkim računima ili bilo kojem računalnom sustavu ili mreži povezanom s ovom stranicom, bilo preko hakera, pronalaženjem lozinki ili na neki drugi način. Korisnik ne smije preko ove stranice sakupiti ili pokušati sakupiti osobne informacije koje se odnose na ostale.

9. AUTORSKO PRAVO – VLASNIŠTVO SADRŽAJA STRANICE

Sony ne ustupa pravo naslova na bilo koju stranicu koju korisnik učita. Sadržaj stranice, uključujući njegov odabir i raspodjelu, vlasništvo je Sony-a ili njegove podružnice i/ili pružatelja sadržaja stranica i tehnologije, te je zaštićeno autorskim pravom i ostalim zakonima. Ograničena dozvola za korištenje sadržaja stranice (u svrhu koja je navedena u narednom poglavlju) izričito je uvjetovana poznavanjem korisnika, promatranjem i zadržavanjem svih autorskih prava, zaštitnog znaka i ostalih obavijesti o vlasništvu sadržaja stranice te svih vlasništva i svih ostalih prava intelektualnog vlasništva Sony-a ili njegovih podružnica i/ili dobavljača sadržaja i tehnologije sadržaja stranice. Korisnik neće imati nikakva vlasnička prava u adresi elektronske pošte, URL-u ili drugom osobnom znaku same stranice za identitet koji mu se može dodijeliti ili ga sam može odabrati u svrhu korištenja bilo kojih usluga koje su ponuđene na ovoj stranici, a ograničena korisnička prava za korištenje takvih znakova prepoznavanja/adresa će vrijediti sve dok traje registracija/korisnički račun za pristup toj stranici ili određenoj usluzi. Nakon isteka važenja Sony će bez objašnjenja koristiti i/ili dodijeliti takav identitet/adresu nekom drugom korisniku.

Svako neovlašteno korištenje ili kopiranje sadržaja stranice ili korištenje sadržaja stranice koji krši ove Uvjete (ili njihovu namjenu), može ugroziti zaštitni znak, autorsko pravo i ostala prava vlasništva te prekršiti odredbe građanskih i kaznenih zakona. Korisnici neće koristiti bilo koji sadržaj stranice (ili bilo koji drugi sadržaj koji je dostupan na ovoj stranici), a koji na bilo koji način narušava neki zaštitni znak, autorsko pravo ili ostala prava vlasništva. Sony zadržava sva prava vlasništva u smislu neovlaštenog korištenja ili kršenja ovih Uvjeta.

10. ZAŠTITNI ZNAKOVI

"Sony" je registrirani zaštitni znak korporacije Sony, Japan.

Svi zaštitni znakovi, logotipovi, adrese web stranica, proizvod ili ime koje opisuje Sony ili proizvode Sony-evih podružnica, podršku ili usluge koje sadrže riječ Sony i koji su uključeni u sadržaj stranice (zajedno, Sony znakovi), zaštitni su znakovi i/ili vlasništvo korporacije Sony i njezinih podružnica. Svaki popis zaštitnih znakova Sony-a (ili drugih) zaštitnih znakova na ovoj stranici povremeno se ažurira, ali se neće uzeti u obzir kao sveobuhvatan popis zaštitnih znakova Sony (ili ostalih) zaštitnih znakova.

Svaka uporaba Sonyjevih znakova ili izmjena (osim ako nije izričito odobreno od strane Sony-a u pisanu obliku), strogo je zabranjena.

Drugi proizvodi i imena kompanija spomenuti na ovoj stranici mogu biti zaštitni znakovi njihovih vlasnika.

11. KORISNIČKI SADRŽAJ – POSLANE ILI DOBIVENE INFORMACIJE/MATERIJAL

Ovi izrazi, kao npr. Korisnički sadržaj, čine informacije ili neki sadržaj, koji jest ili može dostaviti Sony ili čije podatke korisnik može unijeti preko ove stranice ili sličnim sredstvima, uključujući (bez ograničenja) slike, video i ostale materijale, audio materijale, grafiku, dokumente ili bazu podataka, informacije vezane za osobe, poruke, elektronsku poštu i ostala sredstva komuniciranja, datoteke, tekstove, mišljenja, mijenjanje osobnih podataka i ostale informacije.

Slanjem korisničkog sadržaja na ovu stranicu te omogućavanjem upotrebe korisničkog sadržaja ostalim korisnicima ili Sony-u i njegovim podružnicama, prema toj stranici, uslugama ili korištenja sadržaja stranice, korisnik automatski dodjeljuje (ili jamči da je vlasnik takvog korisničkog sadržaja izričito dodijelio) Sony-u, njegovim podružnicama i ostalim pošiljateljima trajno, slobodno, neopozivo i neeksluzivno pravo i dozvolu za korištenje (uključujući komercijalno korištenje i eksponiranje), kopiranje, podlicence, reproduciranje, modificiranje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje, javno izvođenje, prikazivanje i distribuciju korisničkog sadržaja (uključujući sve ideje, koncepte, znanje i iskustvo ili tehnike koje sadržava), te stvara izvedenice i sjedinjuje korisnički sadržaj (ili bilo koji dio o tome) u bilo koji oblik, sredstvo ili tehnologiju koja je poznata ili je kasnije razvijena u čitavom svijetu. Isto tako, korisnik jamči da ima potrebna prava za dobivanje takve dozvole i da se odriče svih takozvanih "moralnih prava" u bilo kojem korisničkom sadržaju. Čitav korisnički sadržaj neće se smatrati tajnim, te ne podliježe nikakvim korisničkim ograničenjima i niti jedan korisnički sadržaj neće podlijegati obvezi na tajnost podataka od strane Sony-a.

Međutim, ovaj se dio teksta ne odnosi na osobne informacije koje dostavlja korisnik, a kojima pokazuje svoj identitet. Ti će se podaci obraditi jedino u poglavlju osobnih podataka ili prijavi koja je proslijeđena na web stranice Sony-a, dok se u suprotnom uvjeti i rokovi odnose na specifične transakcije (ukoliko postoje) između korisnika i podružnice Sony-a.

12. ZABRANJEN I OGRANIČEN KORISNIČKI SADRŽAJ

Neprikladna Oglašavanja Ili Poruke

Sony zabranjuje prijenos, distribuciju, razglašavanje, slanje, oglašavanje, podnošenje, sudjelovanje i pohranjivanje na ovu ili preko ove stranice (jednom riječju, slanje podataka) korisničkog sadržaja koji se smatra (u samom svom sadržaju) neprikladnim ili neukusnim.

Takav korisnički sadržaj (bez ograničenja) uključuje komunikaciju s – pornografskim, poganskim, seksističkim, homofobnim, klevetničkim, varljivim, vulgarnim, nepristojnim ili uvredljivim sadržajem – etničkim, rasističkim ili religioznim uvredama ili ponižavajućim epitetima – zagovaranje nasilja, mržnje ili nezakonitih aktivnosti – zavođenje djece, dječju pornografiju i seksualno sugestivne poze – oglase, istraživanja i natjecanja – informacije o cijenama javno izdanih vrijednosnih papira – i materijala koji mogu dovesti do bilo koje građanske ili krivične odgovornosti po bilo kojim zakonima.

Sony zabranjuje slanje ili korištenje sadržaja stranica ili prijenos korisničkog sadržaja s primarnom ili sekundarnom svrhom ili učinkom – prodaje, distribucije ili promocije vatrenog oružja, oružja ili tvari pod zakonskom kontrolom, sheme piramide brze zarade novca ili lanaca sreće, lažnih i drugih kriminalnih ponuda – registriranje pod drugim adresama elektronske pošte osim vlastitih – iskrivljavanje licitacije ili drugih tržišta (uključivši javne kotacije vrijednosnica na tržištu) – prijetnje ili maltretiranja drugih – prekidanje diskusije ili prikazivanje pogrešnog identiteta u svrhu zavođenja drugih – izražavanje seksualnih zahtjeva prema maloljetnicima – izražavanje rasističkih predbacivanja ili komentara – imitiranje bilo kojih osoba ili pogrešno predstavljanje veze korisnika s nekom osobom ili entitetom.

Korisnik ne smije oglašavati ili nuditi na prodaju ili kupnju bilo koju robu ili usluge u poslovne svrhe, osim ako to nije dozvoljeno određenim forumom ili uslugom koja to dozvoljava.

Sony zadržava pravo (ali ne prihvaća nikakvu obavezu) da izbriše ili ograniči korisnički pristup određenom sadržaju stranice i/ili korisničkom sadržaju i/ili prenošenju relevantnog korisničkog sadržaja i/ili informacije vezane za korisnika (uključujući osobne informacije) bilo kojem odgovarajućem autoritetu kojemu je korisnički sadržaj poslan s namjerom kršenja ili sa sumnjom da se krši bilo koji od ovih Uvjeta (ili drugih pripadajućih pravila ili uvjeta koji su u njihovu duhu), te ostalih pripadajućih zakona ili pravilnika, bez ikakvog zahtjeva za odštetu ili žalbu koja se formalno započne ili podnese.

Materijali zaštićeni autorskim pravom i ostala intelektualna prava vlasništva

Sony zabranjuje slanje glazbenih sadržaja, softvera, slika (reklamnih fotografija ili pokretnih slika), literarnih ili umjetničkih radova kao i ostalih materijala zaštićenih zakonima o intelektualnom vlasništvu (ili onih materijala koji mogu narušavati druga prava intelektualnog vlasništva), osim u slučaju kada korisnik posjeduje ili kontrolira ekskluzivno pravo na vlasništvo ili ima sve potrebne dozvole (za čiji sadržaj korisnik jamči da je poslan). Sony zabranjuje slanje materijala sa stvarnim ili sumnjivim autorskim pravom čije korištenje nije ovlašteno ili su materijali krivotvoreni.

Osobne informacije

Sony zabranjuje slanje bilo kojeg korisničkog sadržaja koji otkriva osobne ili privatne informacije vezane za privatnu osobu ili pravno tijelo, uključujući telefonske brojeve, adresu elektronske pošte ili kućnu adresu, brojeve korisničkog računa, lozinke i financijske informacije, osim ako korisnik dostavi osobne informacije u svrhu registracije i/ili otvaranja računa ili (ukoliko postoje) osobne informacije vezane za druge osobe koje korisnik poznaje i koje želi uključiti u korisnički adresar.

U slučaju kada korisnik šalje osobne informacije koje se odnose na slike ili neku osobu u svrhu uključenja te osobe u korisnički adresar, fotografski album (ili u bilo koju drugu svrhu), korisnik jamči da je ta osoba (predmet podataka) pristala na takvo slanje i procesuiranje podataka koji uključuje i ostale upotrebe korisničkog sadržaja koji su razmatrani u ovim Uvjetima ili na ovoj web stranici.

'"Neželjena pošta" i slanje materijala destruktivnog sadržaja

Svi oblici ‘neželjene pošte’( tzv. spam) ili beskorisne elektronske pošte (tzv. junk e-mail), uključujući slanje mnoštva samoinicijativnih poruka različitim skupinama, popisima adresa (tzv. mailing listama), te sve aktivnosti koje olakšavaju protok neželjene pošte, zabranjuju se na toj ili preko te stranice. Ukoliko prekršite ove Uvjete, za svaku stavku neželjene pošte koja je poslana s vašeg korisničkog računa štetu pokrivate u gotovini i pristajete platiti Sony-u 5 Eura, osim u slučaju ako Sony-eva stvarna šteta (razumno obračunata) prelazi taj iznos (u kojem slučaju stvarnu štetu plaća korisnik).

Sony zabranjuje slanje kompjutorskih programa, datoteka i ostalih materijala koji sadrže destruktivna obilježja ili mogu nanijeti štetu, kao što su virusi, oštećene datoteke, skrivene datoteke (datoteke slika s ugrađenim audio datotekama), crvi, trojanski konji ili datoteke s funkcijama u svrhu pretraživanja, prikazom mnogostrukih ekrana te ostalo što može narušavati integritet web stranice ili komunikaciju općenito.

13. PREGLED KORISNIČKOG SADRŽAJA OD STRANE SONY-a

Preko ove stranice Sony uglavnom pruža ‘zajedničko sastajalište’ korisnika u svrhu pristupa određenim uslugama i/ili informacijama. Sony ne može preuzeti i ne preuzima ispitivanje, pregledavanje, uređivanje, cenzuriranje ili kontroliranje korisničkog sadržaja te ponašanje korisnika s korisničkim sadržajem ili sadržajem stranice.

Sony međutim može, ali nije obavezan, pregledavati, bilo manualno ili uz pomoć automatskih sredstava, sve korisničke sadržaje koji se mogu poslati na tu stranicu, te promatrati ili pregledavati sva područja te stranice na kojima korisnici prenose ili oglašavaju ili komuniciraju, bilo međusobno ili sa Sony-em (ovisno o namjeni), bez ograničenja uključujući mjesta za čavrljanje, grupe vijesti, oglasne ploče, društvene stranice, albume sa slikama, osobne web stranice, kao i ostala područja i forume (Forumi), već prema potrebi. Sony zadržava pravo (ali odbacuje svaku obavezu) da odbije, ne oglasi, ne koristi, ukine, poboljša, uskrati pristup na i/ili izbriše korisnički sadržaj bez prethodne obavijesti, a koji se u samoj diskreciji smatra neprikladnim ili odbojnim, te krši Uvjete (ili njihovu primjenu), i to bez mogućnosti na pravo žalbe ili zahtjeva u svrhu određenog korisničkog sadržaja koji se formalno započne ili dokaže. Sony zadržava pravo (ali nije obavezan) na suradnju sa zakonskim vlastima ili da na upit suda i prema ostalim službenim zahtjevima koji to nalažu otkrije identitet svake osobe koja oglašava neki korisnički sadržaj.

14. BEZ JAMSTVA – KORISNIČKI SADRŽAJ I KORIŠTENJE STRANICE

Materijali, informacije i mišljenja (koja mogu sadržavati korisnički sadržaj) uključeni i/ili prikazani na forumima (ili preko bilo kojeg sredstva pristupa korisničkom sadržaju) nisu ujedno oni koje zastupa (ili ih je odobrio) Sony ili njegova podružnica ili drugi entitet. Čitav korisnički sadržaj trebao bi se smatrati samo izrazima mišljenja, a ne kao izjave činjenica.

Bilo koji korisnički sadržaj i/ili usluga koju naručite ili koristite ili izrazite upotrebom stranice, uključivši i korištenje jednog od foruma, prema vašem su vlastitom nahođenju i riziku te podliježu demantima i ograničenju obveza ovih Uvjeta. Sigurnost ove stranice i korisnički sadržaj ne mogu se jamčiti.

Svaki put kada pošaljete vaše osobne ili druge informacije putem interneta – na primjer, preko mapa oglašavanja ili pričaonice i ostalih foruma – suglasni se s time da informacije mogu sakupiti i koristiti ljudi koje ne poznajete. Iako Sony pokušava svim sredstvima zaštiti osobne podatke i privatnost korisnika, ne može vam garantirati sigurnost svih informacija koje otkrijete na internetu. Takvim informacijama pristupate na vlastiti rizik. Osim u vezi osobnih informacija koje korisnik šalje u svrhu registracije ili otvaranja te ažuriranja korisničkog računa (u vezi čega Sony poduzima sve napore da zaštiti vašu privatnost), Sony neće biti odgovoran za korisnički sadržaj (te odbacuje sve obveze vezane za taj predmet), koji se šalje na stranicu koja je označena kao (ili se očekuje da je označena kao) privatna, osobna ili ima ograničen pristup stranici koja je dostupna osobama koje nisu korisnici, a koji su poslali podatke za korisnički sadržaj. Isto tako Sony neće biti odgovoran u vezi (te odbacuje svaku odgovornost) nedostupnosti korisničkog sadržaja koji je poslan na stranicu sa svrhom javne informacije na stranici ili drugih foruma gdje ostali korisnici, a ne korisnik koji je poslao korisnički sadržaj, mogu doći do pristupa takvom sadržaju.

Sony nije obavezan prisustvovati bilo kakvom sporu koji možete imati s drugim korisnicima ili bilo kojim incidentom koji imate s drugim korisnicima, ili koji su proizašli zbog ili su na bilo koji način vezani s ovom stranicom.

Sony odbacuje svaku odgovornost vezanu za korisnički sadržaj, uključujući svaku grešku, virus, pad sustava, loš prikaz, nepristojne ili netočne podatke sadržane u nekom od korisničkih sadržaja, bez obzira proizlaze li iz zakona o autorskom pravu, lošeg prikaza, privatnosti ili slično, zabranjenog ili bilo kojeg drugog korisničkog sadržaja.

Sony odbacuje svaku odgovornost za neovlašteno korištenje (od strane drugih korisnika) korisničkog sadržaja te (neograničeno) niječe svaku odgovornost za korištenje korisničkog sadržaja koji krši svako autorsko pravo, pravo na zaštitne znakove ili prava na intelektualna vlasništva bilo kojeg korisnika ili osobe.

Korisnik je sam odgovoran za bilo kakvu štetu (uključujući sadržaj stranice) uzrokovanu korištenjem (ili postavljanjem) bilo kojeg korisničkog sadržaja na tu stranicu (uključujući sporove i incidente opisane u prethodnim poglavljima), kao i sve transakcije ili događaje u vezi s tim.

Sony neće biti odgovoran za neovlašteni pristup korisničkom računu ili automatskom prosljeđivanju poruka i/ili virusa (uzrokovani virusima ili sličnim) osobama čije je podatke korisnik dostavio u svrhu pristupa na neki od adresara kojem se može pristupiti putem ove stranice.

Ograničenja i iznimke od odgovornosti ovih Uvjeta primjenjuju se bez obzira odnosi li se odgovornost na kršenje ugovora, prekršaja, (uključujući nemar ili pad sustava), potpunu odgovornost, kršenje garancija ili neke druge pravne stavke.

15. SPREMANJE I GUBITAK KORISNIČKOG SADRŽAJA

U slučaju kada Sony preko ove stranice pruža opremu elektronske pošte, web portal ili ostale usluge, uključujući i nabavu prostora za spremanje u računalo te ostale relevantne usluge, Sony zadržava pravo na razna ograničenja i/ili restrikcije (bilo privremeno ili drugačije) na korištenje usluge, bez ograničenja uključujući limite na spremanje koje se odnosi na slobodan prostor (npr. ukupno maksimalno ograničenje i/ili maksimum po datoteci/ograničenje veličine elektronske pošte), vrijeme/godina datoteke (npr. elektronske pošte starije od 180 dana), broj i/ili veličina datoteke (npr. maksimalan broj elektronskih pošta koja se mogu poslati s, spremiti unutar ili primiti na račun korisnika), iznos podataka poslan ili primljen ili bilo koji drugi kriterij koji Sony može propisati. Ne ograničimo li sljedeće poglavlje, sadržaj koji prelazi takvo ograničenje može biti izbrisan i ne može se prihvatiti za spremanje. Korisnici preko ove stranice ne mogu nuditi na prodaju slobodan prostor za spremanje.

Sony nije odgovoran za bilo kakav gubitak, brisanje, skidanje ili pogrešnu isporuku prema primatelju korisnika sadržaja koji je poslan na ovu stranicu, bilo da je nabrojeno uzrokovano računalnim virusom, neovlaštenim pristupom ili slično. Savjetujemo korisnike da zadržavaju rezervnu kopiju svih korisničkih sadržaja te da se obvežu da će kreirati rezervne kopije vezane za slanje korisničkog sadržaja. Sony zadržava pravo na odbijanje pristupa na ovu stranicu kao i brisanje korisničkog sadržaja u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti.

16. BEZ JAMSTVA – USLUGE STRANICE I SADRŽAJ STRANICE

Potpun sadržaj stranice i usluge dostavljaju se "u izvornom obliku" i "prema raspoloživosti" te Sony, u onoj mjeri koja je propisana zakonom, izričito odbacuje bilo kakva jamstva i reprezentacije bilo koje vrste (jamstva) vezanog za sadržaj stranice i usluge, bilo da su izražena ili samo sugerirana, uključivši sva prodajna jamstva, kvalitetu usluge, sposobnost za određenu svrhu i ne kršenje intelektualnog prava vlasništva treće strane.

Bez ograničenja:

Sony ne garantira da je sadržaj stranice odgovarajući, dostupan ili dozvoljen za upotrebu za sve lokacije, da nema virusa ili da je operativan na bilo kojem hardveru, softveru ili sadržaju te da korisnik može koristiti tu stranicu kako bi pristupio ili surađivao s drugim pružateljima usluga, mrežama, korisnicima ili informativnim ili računalnim izvorima preko interneta. Oni koji imaju pristup ovoj stranici i koriste sadržaj stranice i/ili usluge, odgovorni su za pridržavanje svih zakona i odredaba koje su na snazi, uključujući i sve lokalne važeće zakone.

Iako je Sony pokušao verificirati točnost, pouzdanost i raširenost cjelokupnog sadržaja stranice, uključujući (prema potrebi) proizvod, usluge, podršku i ostale pojedinačne podatke i opise koji se mogu dobiti od trećih strana, Sony ne daje nikakvo jamstvo za točnost pojedinih izjava na toj stranici. Svi materijali, proizvodi, podrška, usluge ili informacije koji se nalaze i koji se odnose na tu stranicu mogu biti zastarjeli. Sony se ne obvezuje na ažuriranje sadržaja stranice. Sony odbacuje svaku odgovornost ili obvezu za bilo koju pogrešku ili propust u sadržaju stranice (osim u slučaju da takav demant nije u skladu s jamstvima i ostalim uvjetima i rokovima vezanim za proizvod ili usluge prodaje od strane Sony-a, ukoliko postoje). Sve odluke koje se temelje na informacijama koje se nalaze na sadržaju stranice (ili korisničkom sadržaju) isključiva su odgovornost korisnika.

Sony ne pruža nikakva jamstva da će funkcije ili usluge dostupne međusobnim djelovanjem ostalih korisnika i ove stranice biti stalno dostupne, bez prekida, sigurne ili bez greške, te da će greške biti ispravljene i da će ova stranica i server koji je podržava biti zaštićen od virusa ili ostalih štetnih komponenti. Sony i Sony-eve podružnice ne preuzimaju nikakvu odgovornost i nisu obvezni nadoknaditi nikakvu štetu (ili gubitak podataka) zbog virusa koji mogu oštetiti računalnu opremu korisnika ili ostalu imovinu na računu s kojega pristupate ili koristite ovu stranicu, što uključuje i učitavanje podataka nekih slika, softvera ili drugog sadržaja stranice. Ukoliko korištenje sadržaja stranice rezultira potrebom za servisiranjem, popravkom opreme ili podataka, korisnik će preuzeti sve pripadajuće troškove.

Informacije o sadržaju stranice (i korisničkom sadržaju) ne sadrže pravne, stručne, financijske ili medicinske savjete i u njih se ne bi trebalo pouzdati. Sadržaj stranice koji navodi ambiciozne izjave ili izjave namjere, također ne bi trebalo uzimati u obzir. Sony zadržava pravo da ne reagira na takve izjave.

Ova stranica može upućivati na određene proizvode Sony-a i usluge koje nisu dostupne u određenim zemljama. Svaka takva usluga neće uključivati pravo na jamstvo na takav proizvod ili uslugu koja se nudi u pojedinim zemljama.

Ondje gdje zakon zabranjuje ili ograničava Sony-u jamstvo za gore navedene usluge, Sony isključuje, odbacuje i ograničava se od takvih jamstava u onoj mjeri koja je propisana zakonom.

17. TRANSAKCIJE S TREĆIM STRANAMA

U slučaju kada korisnici preko ove stranice (ili bilo koje povezane stranice) s trećom stranom (uključujući drugog korisnika ili pružatelja usluga ili prodavatelja nekog proizvoda) sklapaju posao a da to nije Sony, takvo će se sklapanje posla (i sva prava i obveze koje iz toga proizlaze) ticati isključivo korisnika i treće strane.

18. UČITAVANJE SOFTVERA I MREŽNE APLIKACIJE – OGRANIČENJA I ODRICANJA

Svi pogonski sklopovi, softveri, programi (uključujući svaku nadogradnju i ažuriranje), pretraživači, periferne jedinice i ostale aplikacije, usluge i računalne aplikacije, sav softver koji je dostupan korisnicima u vezi toga ili koji olakšava pristup, te sve pretplate vezane za ovu stranicu i sve datoteke i slike koje su ugrađene ili kreirane uz pomoć ovog softvera, programa i ostalih materijala koji se mogu kopirati, uključuju podršku korisnicima i usluge s tog sadržaja stranice (korištenje, usluge, programi) kao vanjski servis. Pravo vlasništva za korištenje (bilo da je navedeno kopirano ili ne), nije prenosivo na korisnike i u vlasništvu je (kao i sva prava intelektualnog vlasništva spomenuta ranije) Sony-a, Sony-evih podružnica ili relevantnih izdavatelja dozvola.

Korištenje svih usluga bit će također popraćeno odgovarajućim Uvjetima u svim popratnim dokumentima, bilo na mreži i izvan nje, te dozvolom krajnjem korisniku, ili ostalim relevantnim dokumentima, Uvjetima i okolnostima koje je specificirao određeni dobavljač ili izdavatelj dozvole (EULA) (što će zamijeniti ove Uvjete, u slučaju ako su u suprotnosti s ovim Uvjetima)). U slučaju kada EULA ne prati ponuđene usluge, dozvolu za korištenje usluge ima pojedinačni korisnik, bez prijenosa vlasništva, neeksluzivno i s pravom poništenja.

Usluge se mogu koristiti samo kako je specificirano primjenom EULA-e. Korisnik ne smije reproducirati, kopirati, unajmiti, iznajmiti, organizirati, planirati, kompilirati ili prodati program (uslugu), osim u onoj mjeri koja je izričito dozvoljena od strane EULA-e ili primjenom zakona. Neovlaštenim korištenjem usluge krši se autorsko pravo i ostala prava na intelektualno vlasništvo, a sva prava zadržava Sony ili relevantni izdavatelj dozvole (ovisno o slučaju).

Sony ne daje nikakvo jamstvo s obzirom na točnost ili pouzdanost rezultata ili rezultata koji proizlaze iz korištenja spomenutih programa (usluga). Vezano za te programe (usluge), Sony ne prihvaća nikakvu odgovornost za gubitak podataka ili štetu uzrokovanu instaliranjem ili korištenjem nekih od snimljenih materijala, te ne daje nikakvo jamstvo niti prihvaća odgovornost. Sony preporuča korisnicima (i korisnici jamče da će) uvijek napraviti i zadržati kopiju svih podataka u računalu (u kojem će svi programi biti instalirani ili korišteni) prije instaliranja ili korištenja tih programa.

Sony i Sony-eve podružnice ne nude (osim ako primjenom EULA-e nije izričito navedeno) podršku ili pomoć pri korištenju, instaliranju ili održavanju svih programa te rješavanje problema koji se mogu pojaviti kao rezultat korištenja ili instaliranja programa.

Korisnik je suglasan da ti programi, kao i sva popratna dokumentacija i/ili tehničke informacije, mogu biti predmetom primjene zakona i propisa o kontroli izvoza. Korisnik također pristaje da ne izvozi ili prenosi programe, bilo izravno ili neizravno, kršeći neke od tih zakona ili propisa.

U slučaju kada Sony pristaje (u pisanu obliku) pružiti tehničku podršku vezanu za svoje proizvode, tu će podršku pružiti samo za relevantne proizvode s operativnim sustavima i ostalim softverom u istom obliku i inačici koja je dostavljena iz Sony-a ili tvornice Sony-eve podružnice. Također mogu izabrati da ne pruže podršku Sony-evim proizvodima čiji su programi ugrađeni ili instalirani.

Učitavanje bilo kojeg programa znači da prihvaćate ove Uvjete. Ukoliko s ovim Uvjetima niste suglasni, niste obavezni učitati neke od programa ili pripadajuću dokumentaciju s mreže.

Pažnja: Upozorenja ili ograničenja za određene pogonske sklopove i programe ne bi trebala biti uključena u ove Uvjete; oni bi se već trebali nalaziti na stranici blizu veze za određene pogonske sklopove ili programe. Ovi Uvjeti predstavljaju odredbe koje se mogu primijeniti na SVE stranice Sony-evih podružnica. npr. Upozorenja Web stranica tvrtke Sony SAD (Sony United States (US)) sadrži pogonske sklopove/programe koji se mogu učitavati te nadogradnju za određene američke modele. NEMOJTE na europska VAIO prijenosna računala

19. BEZ JAMSTVA – SADRŽAJ STRANICE

Sony, Sony-eve podružnice i sve ostale osobe uključene u kreiranje, proizvodnju, oglašavanje ili postavljanje sadržaja stranice neće biti odgovorne za bilo kakve izravne, neizravne, posebne, slučajne, namjerne ili greške koje podliježu kažnjavanju, uključujući gubitak podataka, gubitak zarade, gubitak u poslovanju ili vremenu uzrokovan štetom bilo koje prirode (uključujući i štetu koja je nastala nemarom ili uslijed drugog prekršaja), a koja je nastala korištenjem ili nesposobnošću korištenja sadržaja stranice, pa čak ako je Sony ili neki drugi ovlašteni predstavnik obratio pozornost na takve greške.

Zakon koji se primjenjuje ne mora dozvoliti izuzimanje od odgovornosti za baš sve slučajeve u ovom poglavlju. Izuzimanje od odgovornost u ovom poglavlju odnosi se samo na zakon koji se primjenjuje.

Sony neće ni u kom slučaju biti odgovoran za štetu i gubitak (bilo u ugovoru, nemaru, prekršaju ili slično) te prijeći iznos koji je korisnik platio za pristup ovoj stranici (osim ako nije drugačije propisano obveznim, važećim zakonom). Ništa što je spomenuto ovim Uvjetima neće isključiti odgovornost Sony-a ili Sony-evih podružnica za smrt ili osobnu povredu prava uzrokovanu nemarom Sony-a ili Sony-evih podružnica.

20. OSOBNE INFORMACIJE, PRIVATNOST I TZV. COOKIES

Dostavljanjem informacija preko ove stranice ili bilo kojim postupkom registracije telefonom:

Pristajete na prikazivanje vaših osobnih podataka, kao što su vaše ime i titula, adresa, telefonski broj, kontakti i ostali osobni podaci ("Osobni podaci"), u skladu s ovim Uvjetima, a što je navedeno u "osobnim podacima" (ili slično) u dijelu registracije/formulara za unos podataka koji se koristi za ovu stranicu.

- Slažete se da je prikazivanje vaših osobnih podataka potrebno i/ili poželjno za personalizaciju posjeta vas kao korisnika ove stranice i/ili dodjelu kontrole pristupa ove stranice ili dijelovima za registrirane korisnike, kao i za plaćanje pretplate i vaš pristanak na takvu suradnju.

U određenim okolnostima Sony može zatražiti i dodatne osobne informacije kao što su fotokopije dokumenata ili kreditne kartice, kao na primjer za potvrđivanje identiteta ili u svrhu zaštite od prijevare. Kada se Sony-u pošalju takve dodatne informacije vezano za tu stranicu, Sony će s tim podacima postupati kao s "osobnim podacima".

Sony može dati, omogućiti pristup ili prenijeti osobne podatke ostalim odjelima i sekcijama u Sony-u i njegovim podružnicama unutar Europe i (sukladno Sony-evom strogom pridržavanju važećih zakona o zaštiti podataka) prekomorskim zemljama, uključivši i korporaciju Sony u Japanu. Sony neće otkriti osobne podatke tijelima i osobama, osim Sony-evim podružnicama, (3P-evi) bez odobrenja korisnika, osim u dolje navedenim slučajevima.

Osobni podaci mogu se otkriti u 3P-u kako bi se omogućilo (1) izvršenje ugovora čija je jedna strana korisnik, ili u druge svrhe koje su navedene u ovim Uvjetima ili u "osobnim podacima" (ili sličnim naslovima) i to u dijelu registracije/formulara za unos podataka, ili u postupku telefonske registracije koji se koristi za ovu stranicu; ili (2) pridržavanjem pravnih obaveza na koji su se Sony i njegove podružnice obvezale.

Osobni podaci mogu se otkriti u 3P-u kako bi omogućili pružanje usluga za ili u ime, ili naredbom Sony-a ili Sony-evih podružnica. U takvim slučajevima Sony poduzima mjere kako bi osigurao da je 3P u skladu sa Sony-evim pravilima i da takvi primatelji (1) ne koriste osobne podatke osim u dozvoljene svrhe; (2) postižu i procesiraju osobne podatke samo pod uvjetom da osobne podatke osiguraju od neovlaštenog korištenja te prihvate i pridržavaju se sličnih politika i uvjeta o zaštiti osobnih podataka i njihova korištenja; i (3) strogo se pridržavaju važećih zakona.

U slučaju kada se osobni podaci dostavljaju vezano za sklapanje poslova na ovoj stranici, a koji su povezani s plaćanjem (kao što je plaćanje pretplata), Sony osobne podatke može prenijeti na agencije 3P koje su utjecajne/procjenjuju mogućnost prijevare, ili na 3P-e koji su na drugi način povezani sa zaštitom od kriminala, kako bi prihvatile kreditni karticu korisnika ili ostale metode plaćanja te suzbile krivično djelo i/ili utjecali na ostale agencije koje vrše plaćanja. Osobni podaci koji se šalju u takve 3P-e, zbog procesiranja i drugih razloga možda trebaju biti prebačene u Sjedinjene Američke Države ili druga mjesta izvan Europske ekonomske zajednice. Neke agencije su obaviještene da će se poslani osobni podaci koristiti i za stvaranje utjecaja, mogućnosti procjene rizika ili prijevare za Sony i druge treće strane s kojima možete sklapati poslove.

Sony može bez ograničenja koristiti, prosljeđivati i otkrivati sve anonimne i generičke podatke (uključujući statistiku) u kojima se ne otkriva identitet korisnika.

Možete zatražiti od Sony-a da obavijesti 3P kojemu su poslani osobni podaci s ispravcima ili da ga obavijesti o brisanju tih osobnih podataka. Ukoliko Sony nema kontrolu tih osobnih podataka, Sony će koristiti svoje izvore kako bi napravio korekcije i proveo zahtjeve za brisanjem. Međutim, kada se osobni podaci šalju u svrhu plaćanja kreditnim karticama i određenim agencijama u svrhu plaćanja, možda ćete izravno morati kontaktirati agenciju ukoliko želite da vaši osobni podaci budu preneseni agencijama koje će ih ispraviti ili izbrisati. Sony ne može pretpostaviti te isključuje svaku odgovornost za ispravljanje ili brisanje osobnih podataka, kao što je procjena o mogućnosti prijevare, koji su (uz pristanak korisnika) preneseni tim određenim agencijama te agencijama zaduženima za proces plaćanja koje zahtijevaju i/ili pretpostavljaju da su podaci kontrolirani. Sony ne prihvaća nikakvu odgovornost za bilo kakav pogrešan utjecaj ili druge procjene dobivene od 3P-a, te neke druge posljedice (uključujući nepovoljne kreditne stope) otkrivenih osobnih podataka korištenih i razmatranih u “osobnim podacima” (ili sličnim naslovima) dijela registracije/formulara za unos podataka ili u postupku telefonske registracije na ovoj stranici i prema ovim Uvjetima.

Pristupom ovoj stranici korisnik prihvaća i svjestan je da Sony, Sony-eve podružnice ili njegovi pružatelji usluga mogu poslati tzv. kolačići-cookies (dijelovi podataka smješteni na pogonskom sklopu tvrdog diska koje pokrećete prilikom pristupa web stranici ili određenim dijelovima web stranice) s računala korisnika ili drugim pristupnim uređajima kako bi korisnik personalizirao svoj posjet toj stranici i/ili naučio nešto više o njezinu korištenju ili letimično razgledavao tu stranicu. Kolačić se može sastojati od osobnih informacija o korisniku i može biti trajan ili jednokratan kolačić.

21. ODŠTETA

Korisnik će nadoknaditi štetu Sony-u, Sony-evim podružnicama i ostalim službenicima, agentima, zaposlenicima i pružateljima usluga, bez ikakve naknade u vezi svih gubitaka, troškova, postupaka, šteta, troškova (uključujući razumne pravne troškove) ili dugovanja koja iz toga proizlaze kao rezultat žalbe od treće strane, a što rezultira kršenjem od strane korisnika bilo koje zabrane ili restrikcije korisničkih aktivnosti vezanih za ovu stranicu i navedene Uvjete, te bilo kojeg preuzimanja, reprezentacije ili garancije korisnika, što se sve navodi u ovim Uvjetima, a u vezi s bilo kakvom žalbom u smislu spora, odgovornosti ili obveza koje je Sony odbacio u skladu s navedenim Uvjetima.

Bez obzira na općenitost gore navedene odštete, korisnik pokriva štetu i ne traži od Sony-a, Sony-evih podružnica i njihovih službenika, agenata, zaposlenika i pružatelja usluga (koji odbacuju odgovornost) protuvrijednost za štete, naknade, troškove (uključujući pravne naknade), zahtjeve i oštećenja (izravna, neizravna ili logična) bilo koje prirode, poznata ili nepoznata, očekivana ili neočekivana, otkrivena ili neotkrivena, koja su proizašla iz nekih od navedenih ili su u vezi s navedenim:

bilo koji zabranjen ili nedostupan korisnički sadržaj kojeg je korisnik s vlastitog uređaja poslao na glavni sustav ili bilo koja od navedenih stranica koju korisnik koristi (uključujući zabranjenu ili stranicu s ograničenim pristupom koju korisnik koristi);

bilo kakav gubitak, brisanje, premještanje, oštećivanje ili publikacija sadržaja koji korisnik s vlastitog uređaja pošalje na glavni uređaj; ili

svako neovlašteno korištenje korisničkog računa ili kompromitiranje sigurnosti korisničkog računa pokušavanjem unosa pogrešne šifre ili ostalih sigurnosnih podataka,

kao i sve druge događaje s tim u vezi.

22. HIPERTEKSTUALNO POVEZIVANJE NA OVE STRANICE

Prije bilo kakvog kreiranja veza na ove stranice morate zatražiti i dobiti pisano odobrenje od operatera. Povezivanje na druge stranice osim početne su strogo zabranjene. Sve ovlaštene veze na ovu stranicu moraju imati vezu s početnom stranicom te moraju jasno prikazivati da su ova stranica i sadržaj stranice odvojeni od web stranice koja je s njima povezana i jasno naznačivati da je ova stranica vlasništvo i/ili da je održava Sony.

Sony može omogućiti, ili treće strane (uz suglasnost kako je gore navedeno) mogu pružati tzv. hipertekstualne veze sa i/ili iz drugih internetskih web stranica ili izvora. Uključenje takvih veza na web stranici postoji jedino zbog praktičnosti i nije povezano s podrškom od strane Sony-a i ostalih web stranica ili s bilo kakvim udruživanjem s operaterima ove stranice. Sony prilikom pregledavanja svoje ili vanjskih web stranica i izvora pridržava pravo na diskreciju. Neke web stranice mogu sadržavati ili povezivati korisnike s web stranicama koje sadrže informacije koje se mogu smatrati neprikladnim ili uvredljivim. Vanjske web stranice mogu korisnicima poslati svoje vlastite kolačiće, sakupiti podatke i/ili nastojati pridobiti osobne informacije.

Korisnik koji posjećuje neke vanjske web stranice preko veza s ove stranice čini to isključivo na vlastiti rizik.

Sony nije potvrdio točnost ili pouzdanost nekih od informacija na vanjskim web stranicama ili izvorima koji su povezani ili čiji je pristup omogućen preko ove stranice, te koji su povezani sa Sony-evim stranicama. Sony neće biti odgovoran ili se obvezati za bilo koji sadržaj, reklamu, proizvod, podršku, uslugu ili ostale materijale koji se mogu naći na vanjskim web stranicama ili resursima. Sony neće odgovarati za točnost, pridržavanje autorskog prava, legalnost ili pristojnost materijala koji se nalaze na vanjskim web stranicama ili resursima. Sony neće odgovarati te se odriče svih jamstava, bilo izričito spomenutih ili impliciranih, a u vezi točnosti, pravomoćnosti, legalnosti, pridržavanja autorskog prava, pristojnosti svih materijala ili informacija koje se nalaze na vanjskim web stranicama ili resursima. Sony neće odgovarati, izravno ili neizravno, za bilo kakvu štetu ili gubitak navodno uzrokovan korištenjem ili vezano za sadržaj, proizvode, podršku ili usluge koje se mogu dobiti na toj ili nekoj vanjskoj web stranici ili izvorima.

Osim gore navedenog, Sony ne vrši zastupanje ili jamstva za sigurnost bilo kakvih informacija (uključujući kreditnu karticu i ostale osobne informacije) koje može zatražiti da korisnik pruži trećoj strani preko web stranice, te se korisnik u tu svrhu odriče prava na bilo kakva potraživanja od Sony-a.

23. PREKID UGOVORA

Ukoliko nije riječ o usluzi ili pristupu za koji je plaćena naknada, korisnik može prekinuti svoje privilegije za korištenje usluga ove stranice i ostalog sadržaja stranice u bilo koje vrijeme brisanjem čitavog sadržaja stranice koji je očitan s te stranice, kao i svih kopija, lociranje na bilo kojem mjestu ili instaliranje. Time korisničko pravo na korištenje usluga ove stranice i ostalog sadržaja stranice odmah prestaje sa ili bez upozorenja uz potpunu diskreciju Sony-a, ukoliko se korisnik ne pridržava nekih od navedenih Uvjeta.

U slučaju kada korisnik plaća pretplatu ili neku drugu naknadu vezanu za pristup i korištenje ove stranice ili usluge, korisnik mora pisanim putem (ili nekim drugim odobrenim sredstvima komuniciranja) obavijestiti Sony o njegovoj ili njenoj želji da prekine pretplatu. U nedostatku bilo kojih odredbi vezanih za korisničku mogućnost otkaza ili vremena za prekid, korisnik će imati mogućnost otkazati uslugu pretplate obavijestivši o tome Sony barem jedan kalendarski mjesec unaprijed.

Sony može ukinuti korisnički pristup ili registraciju preko ove stranice ukoliko korisnički račun nije aktiviran ili ukoliko se korisnik ne spaja duže od 3 mjeseca ili više (ili u nekom drugom periodu koji odredi Sony).

Sony također u svojoj diskreciji zadržava pravo prekida korisničkog pristupa na ovu stranicu i/ili račun u bilo koje vrijeme bez nekog razloga (te će korisniku koji je unaprijed uplatio iznos u svrhu korištenja pristupa u skladu s Uvjetima, vratiti novac). U takvim će okolnostima Sony korisnicima poslati obavijest o prekidu na njihovu adresu ili adresu elektronske pošte.

Nakon prekida, korisnik mora prestati koristiti i uništiti sve kopije sadržaja stranice koje posjeduje, te Sony može ukloniti i/ili izbrisati sav korisnički sadržaj, osim u slučaju kada je Sony izdao trajnu dozvolu za korištenje određenog sadržaja stranice u zamjenu za naknadu koja je plaćena. Ukoliko Sony nema opću dozvolu za brisanje ili ukoliko mu je iz bilo kojeg razloga zabranjen pristup korisničkom sadržaju, Sony nakon otkaza neće biti obvezan održavati korisnički sadržaj ili prosljeđivati bilo kakve poruke korisniku ili bilo kojoj drugoj trećoj stra

24. OSTALO

Ukoliko se bilo koja od ovih odredbi ne može primijeniti, te će neprimjenjive odredbe biti zamijenjene važećim, primjenjivim odredbama koje su najbliže originalnim odredbama. Ovo neće utjecati na važenje ili primjenu ostalih odredaba.

Bez prejudiciranja odbijanja odgovornosti i ograničavanja obveza iz ovih Uvjeta, protiv Sony-a i njegovih podružnica ne može se tražiti nikakva odšteta vezano za ovu stranicu, osim ako je o takvoj odšteti ili činu Sony obaviješten pisanim putem unutar godine dana od datuma kada je radnja započela.

Zaposlenici Sony-a i agenti nisu ovlašteni za mijenjanje ovih Uvjeta. Sve izjave u ime Sony-a od strane prodajne službe ili osoba zaduženih za odnose s kupcima, ne treba smatrati izmjenom ovih Uvjeta i ovlašteno, legalno predstavljanje ove stranice ili prirode ili kvalitete proizvoda ili usluga koje se nalaze na ovoj ili drugim sadržajima stranice. Naslovi ovih Uvjeta služe jedino u svrhe lakšeg snalaženja i nemaju utjecaja na tumačenje Uvjeta.

Telefonski pozivi bilo kojoj liniji za pomoć kupcima mogu se koristiti za praćenje i poboljšanje kontrole kvalitete.