תנאים והתניות לשימוש באתר האינטרנט

קרא היטב את המסמך הזה מכיוון שבכוונת Sony להסתמך על התנאים הללו. המסמך מכיל מידע חשוב לגבי הזכויות וההתחייבויות הנוגעות אליך ולגבי הגישה והשימוש שתעשה באתר אינטרנט זה ו/או בשירותים, כמו גם לגבי מגבלות החבות שעשויות לחול עליך.

1. מפעיל אתר האינטרנט והגדרות

אתר אינטרנט זה מופעל על-ידי או מטעם Sony Europe B.V., המהווה תאגיד מס' 71682147 בהולנד ורשומה גם באנגליה ובוויילס עם מספר חברה FC035527, ומשרדיה רשומים בכתובת The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW‏ ("Sony").

במידה ויש לך חששות כלשהם בנוגע לחומרים שמופיעים באתר שלנו, או אם ברצונך לפנות אלינו בנוגע לאתר אינטרנט זה, תוכל לעשות זאת באמצעות הכתובת הבאה: Sony Customer Information Centre, Sony UK, Jays Close, Basingstoke, RG22 4SB או באמצעות לשונית 'צור קשר' באתר האינטרנט.

המונחים בתנאים אלה:

"שירותי המוצר" פירושו כל שירות בתשלום או בחינם הזמין אצל מוכר דרך אתר אינטרנט זה, לרבות, לדוגמה, שירותי אריזה או משלוח;

"מוצרים" פירושו מוצרי Sony הרשומים למכירה דרך המוכרים באתר אינטרנט זה;

"מוכרים" פירושו Sony או המשווקים המורשים של המוצרים אשר מוכרים מוצרים ושירותי מוצר באתר האינטרנט;

"שירותים" פירושו כל הפונקציות, הכלים, היישומים, המידע או כל שירות אחר הזמינים דרך אתר אינטרנט זה (לרבות, היכן שישים, שירותי ISP (ספק שירותי אינטרנט ו/או גישה לאינטרנט));

"חברות מקבוצת Sony" פירושו Sony Corporation, טוקיו, יפן וכל ישות שיש לה בעלות ישירה או עקיפה או שליטה או שנמצאת בבעלות Sony Corporation באופן ישיר או עקיף או בבעלות או בשליטה משותפת עם Sony Corporation בשיעור של למעלה מ-50% מהמניות או ניירות הערך שלה ויש לה זכות הצבעה באסיפת בעלי מניות או בכינוס דומה;

"תנאים" פירושו התנאים וההתניות הללו.

"משתמש" או "אתה" פירושו כל אדם שניגש לאתר זה או משתמש בו, עם או ללא רשותה של Sony וכן בין שאתה רשום לשימוש באתר זה או בחלק ממנו ובין שאתה חבר או משתמש רשום בשירות המוצע דרך אתר זה.

"אתר אינטרנט זה" או "אתר" פירושו אתר האינטרנט www.sony.co.il (הצרופים דף הבית ודפי האינטרנט) או אוסף מידע אחר ו/או היישומים המופעלים על-ידי Sony והזמינים לגישה דרך רשתות הקשורות באופן פיזי או אלחוטי (לרבות האינטרנט והרשתות הנגישים באמצעות Wireless Application Protocol‏ (WAP) או טכנולוגיה דומה) באמצעות מכשירי גישה כגון מחשבים אישיים, מחשבים ניידים, טלפונים ניידים, מכשירי PDA, מצלמות דיגיטליות, טלוויזיות או מכשירים אחרים התומכים ברשתות, שבהם התנאים הללו מתפרסמים או שקיימת התייחסות מפורשת אליהם בקשר למשתמש המתבקש להסכים לתנאים הללו. כל התייחסות לאתר אינטרנט זה או לאתר כוללת התייחסות לכל אתר WAP קשור. תנאים מסוימים אחרים מוגדרים בטקסט שלהלן.

2. הגישה לאתר זה והשימוש בו

בעצם הגישה, הגלישה או ההורדה של כל חלק מהאתר הזה או תוכנו, או פרסום או העלאה לאתר זה, או כל שימוש באתר זה ובתוכנו, בין בתור משתמש רשום ובין בתור אורח לא רשום, אתה מבטא את הסכמתך לציית לתנאים הללו (המהווים חוזה בינך בין Sony) ולכל החוקים הרלוונטיים ה.גישתך לאתר זה, או לכל חלק ממנו, או לכל שירות אחר לתשלום דמי מינוי, Sony עשויה לדחות או להשהות גישה במקרים של איחור בתשלום או אי-תשלום של כספים במועד. אם אינך מסכים לתנאים הללו, אנא מלהשתמש זה.

אתה אחראי להשיג את הציוד הרלוונטי של חומרה ותוכנה ולשלם את כל החיובים הטלפוניים (או חיובים אחרים הקשורים לרשת) ההכרחיים לצורך גישה ושימוש באתר הזה ובשירותים.

הגישה לאתר זה או לשירותים עשויה להיות מוגבלת למספר מרבי של פעמים ו/או משך בתקופת זמן נתונה. אתר זה או חלקים ממנו עשויים לכלול תוכן למבוגרים. כדי לגשת לתוכן כזה ולצפות בו, עליך להיות (ואתה מאשר שאתה) בן 18 לפחות. אם אתה מרשה לילדים לגשת לאתר זה ולצפות בו, אתה אחראי לפיקוח על גישה זו ועל הקביעה איזה תוכן או שירותים עשויים להיות מתאימים לילדים ואיזה לא. שים לב כי דרך אתר זה או דרך חלקים מהאתר ייתכן שילדים יוכלו להפוך פרטים אישיים הקשורים לעצמם לזמינים לציבור.

אתה מסכים לא לגשת לאתר זה בכל אמצעי אחר שאינו דרך הממשק ש-Sony מספקת לשימוש במהלך הגישה לאתר.

3. תנאים, כללים וכו' אחרים.

התנאים הללו הם בנוסף לכל תנאי שעשוי לחול על משתמשים במסגרת הסכם הפצה, רישיון או מכירה, או במסגרת הסכמים ותנאים ישימים אחרים. באופן מיוחד, שים לב כי מכירת המוצרים ושירותי המוצר כפופה לתנאי מכירה נפרדים (ראה סעיף 18 למידע נוסף). במקומות שבהם אתר זה או חלק מאתר זה מכיל כללים, הנחיות, קודי התנהגות, תנאים נוספים או הוראות נוספות למשתמשים, המשתמשים מסכימים לציית גם לכללים, להנחיות, לקוד ההתנהגות, לתנאים ולהתניות הללו.

בעצם השימוש במפות שמסופקות על-ידי Google, אתה מסכים להיות כפוף לתנאי השימוש של Google הזמינים באתר www.google.com והעשויים להתעדכן מעת לעת.

אם אינך מסכים לתנאים הללו (או לכל הכללים, ההנחיות, קודי ההתנהגות, התנאים וההנחיות האחרים), אנא הימנע מל השתמש באתר זה.

בעצם השימוש בספרים או בכל תוכן אחר שמסופק על-ידי Google, אתה מסכים להיות כפוף לתנאי השימוש של Google הזמינים באתר www.google.com והעשויים להתעדכן מעת לעת.

4. תוכן ו/או שירותים המבוססים על מינוי או חיוב

כל/חלק מתוכן האתר ו/או השירותים או חלק מהם הזמינים באתר זה או עשויים להיות זמינים כתנאי לרכישת מינוי או לתשלום חיוב חד-פעמי.

אם תבחר בתוכן/שירותים מבוססי מינוי ותשלח ל-Sony בקשה להירשם כמנוי, אתה מאשר שאתה בן 18 לפחות, שכל המידע שאתה שולח הוא נכון ומדויק (לרבות וללא הגבלה מספר כרטיס האשראי שלך ותאריך התפוגה שלו), וכי אתה מסכים לשלם את כל דמי המינוי החלים וכן את כל המסים החלים.

תוכל לבטל את המינוי ואת כל התוכן ו/או השירותים המבוססים על תשלום על-ידי פנייה ל-Sony (בכפוף תקופה מינימלית של הודעה מראש או תקופת חוזה ראשונה ובהתאם לכל התנאים החלים בנוגע לזמינות/אי זמינות של החזרים כספיים לתקופות שבהן לא נעשה שימוש בשירות).

למעט כאשר נמסר במפורש בתנאים חלים אחרים, כאשר נגבים דמי מינוי, חיובי גישה או חיובים אחרים, לרבות חיובים חד-פעמיים בנוגע לשירותים או גישה לתוכן או הורדה שלו מאתר זה (דמי תשלום), המשתמשים יוכלו לשלם את החיובים דמי התשלום מראש במועד, באמצעי התשלום ובמחירים שנקבעו על-ידי Sony.

היכן שחויבו , דמי התשלום יהיו נתונים לשינוי בכל עת. Sony תשקיע מאמצים סבירים מבחינה מסחרית על מנת להודיע מראש על שינויים אלה למשתמשים המנויים על תוכן ו/או שירותים מבוססי תשלום.

כאשר המשתמש בוחר דרך אתר זה או בקשר אליו להוריד או לקבל תוכן המחויב בתשלום (כגון, ללא הגבלה, רינגטונים מסוימים, שומרי מסך, עיצובים של טפטים או משחקים לטלפונים ניידים), המשתמש מאשר שהמכשיר המשמש לגישה/קבלה תומך בהורדה/קבלה זו ותואם לעיצוב של התוכן המבוקש. לאחר ההורדה/השליחה של תוכן זה (1) כספים ששולמו מראש לא יוחזרו, וכן (2) בכפוף לכל מגבלה מפורשת, תוכל לשמור את התוכן במכשיר היעד שאליו הוא נועד אך נאסר עליך במפורש לשמור אותו במקום אחר, לערוך או לשנות אותו, להעתיק, להפיץ או להעביר אותו לצדדים שלישיים או לאפשר לצדדים שלישיים לגשת אליו.

הוראות התנאים הללו הקשורות לתוכן האתר (כמוגדר להלן) יחולו גם על כל תוכן שנשלח/שהורד.

5. רישום משתמש והתחברות/התנתקות

כדי לפרסם, להעלות או להוריד חומרים, לקיים תקשורת דרך אתר זה ולגשת אליו, לשירותים, למשאבים ולתוכן האתר או לחלק ממנו (כמוגדר להלן), המשתמש עשוי להתבקש לספק פרטי רישום והתחברות. הנ"ל הוא תנאי שימוש באתר זה, בשירותים ובתוכן האתר, שלפיו כל פרטי הרישום שהמשתמש מספק הם כעת ויישארו בעתיד אמיתיים, נכונים, עדכניים ומלאים.

אתה מסכים להודיע ל-Sony באופן מיידי על כל שינוי הרלוונטי לרישומך. יש לשלוח את ההודעה לכתובת הדואר או הדוא"ל של Sony המופיעה באתר זה או בתנאים אלה לעיל.

אם Sony מאמינה באופן סביר שהפרטים אינם נכונים, עדכניים או מלאים, או אם Sony מאמינה באופן סביר שפעולה כמו זו המתוארת להלן תהיה מתאימה (כולל במקרים שבהם היא חושדת בהרשמה של חשבונות/פרופילי משתמש מרובים על-ידי אותו אדם), עומדת לה הזכות לסרב לאפשר גישה של המשתמש לאתר, ו/או למשאבים ולשירותים הקיימים בו ולתוכן האתר, ולסיים או להשעות את חשבון המשתמש (אם קיים).

כאשר אתה מתחבר כדי לקבל גישה לאתר זה או לחלק מאתר זה, כאשר Sony מספקת אפשרות 'התנתקות', 'יציאה' (וכדומה), הינך מקבל על עצמך לבצע התנתקות ויציאה מהחשבון בסיום ההפעלה. Sony שומרת לעצמה את הזכות לנתק משתמשים מחוברים שחשבונותיהם אינם פעילים לפרק זמן ממושך. אם אחד מהשירותים שאליהם אתה ניגש דרך אתר זה הוא גישה לאינטרנט עצמו (לדוגמה, שירות ISP), כאשר אתה מחובר, על מנת לשמור על המשת באופן כללי, Sony שומרת לעצמה את הזכות (1) לנתק אותך מהשירות אם החיבור שלך לשירות לא פעיל או בכל מקרה לאחר 15 דקות או מגבלת זמן אחרת שתבחר לפי שיקול דעתה הסביר, ו/או (2) להגביל את המספר הכולל של משתמשים המחוברים לשירות בבת אחת ו/או את פרק הזמן שבו משתמש עשוי להיות מחובר במהלך הפעלה אחת.

6. סיסמה ופרטי חשבון

המשתמש אחראי לשמירה על סודיות הסיסמה, מספר החשבון, המזהה ופרטים נוספים (אם ישנם) ועבור כל הפעילויות תחת חשבון המשתמש. יש לדווח באופן מיידי ל-Sony על כל שימוש לא מורשה בחשבון המשתמש או על כל פרצת אבטחה אחרת לכך. הרישום ו/או המינוי שלך הם אישיים עבורך ואינך רשאי למסור או להפוך לזמין לאחרים את שם החשבון, המזהה או הסיסמה שלך. כל חשיפה של שם החשבון והסיסמה על-ידך עלולה להביא לסיום הרישום ו/או המינוי שלך, והיכן שאתה רשום לתוכן/שירותים בתשלום/על בסיס מינוי, סיום כזה יתבצע ללא החזר כספי ועשוי להיות כפוף לחיובים נוספים בהתאם לשימוש בלתי מורשה.

7. שינויים באתר ובתנאים אלו

המוכרים ו/או ספקי צד שלישי עשויים לבצע שיפורים ו/או שינויים בתמיכה, במוצרים, בשירותי המוצר או בשירותים אחרים או בתוכן האתר בכל עת עם הודעה מראש וללא הודעה כזו. במקרה הצורך, אנו עשויים להשהות את הגישה לאתר, או לסגור אותו עד להודעה חדשה. כל חלק מהחומרים באתר שלנו עשוי להיות לא מעודכן בכל עת, ואין אנו מחויבים בשום אופן לעדכן חומרים אלה.

Sony עשויה לבצע תיקונים בתנאים הללו בכל עת. Sony תמסור הודעה על השינויים בתנאים הללו תוך בפרק זמן סביר על-ידי הצגת הודעות באתר זה או באמצעי תקשורת אחרים. משתמשים שניגשים לאתר זה לאחר שהשינויים פורסמו באתר או באמצעי תקשורת אחר יהיו כפופים לשינויים הללו החל מהתאריך שבו נמסרו בהודעות האלו או באמצעי תקשורת אחרים. לפיכך, מומלץ לעיין באתר זה ובתנאים אלה לעתים קרובות. אם אינך מסכים לתיקון כלשהו, אנא המנע מלהשתמש באתר.

8. שימוש מותר ואסור באתר זה

הגישה לאתר זה והשימוש בו, לרבות צפייה, הורדה, שכפול, הצגה ופרסום: - נתונים, גרפיקה, תמונות, תצלומים, עיצובים, תיאורים, מידע וטקסט - וידאו, שמע, מוזיקה ואוספי צלילים - תוכניות שירות, תוכנות (לרבות יישומונים וכל תוכנה אחרת הזמינים למשתמשים בקשר למינויים או לאזור בעל גישה מוגבלת או לשירות הקשור לאתר זה, או המאפשרים גישה אליהם) ואוספי תוכנות, מנהלי התקנים ותוכניות שירות אחרות (המוגדרים להלן) – התוכן של כל עלון דוא"ל או הודעה דומה שנשלחו על-ידי Sony או בשמה בקשר לאתר זה ו/או לרישום או למינוי של המשתמש - ותוכן אחר באתר זה שנוצר וסופק ישירות על-ידי Sony, החברות מקבוצת Sony, או ספקי המוצר, התמיכה והשירותים שלה (ביחד, תוכן האתר), אסורים אלא אם הותרו באופן ספציפי בתנאים אלה. הוראה זו מתייחסת לשימוש בכל אמצעי, לרבות אלקטרוני, מכני, צילום, הקלטה, יצירה של עבודות נגזרות או כל אמצעי אחר.

Sony מעניקה למשתמש הרשאה מוגבלת, בלתי ניתנת להעברה, שאינה בלעדית ואשר ניתנת לביטול, לגשת לאתר זה ולתוכנו ולעשות בהם שימוש אישי ובלתי מסחרי כמשאב תמיכה ותקשורת, אך ורק בהתאם למטרות שצוינו באתר. המשתמש רשאי לצלם ולהדפיס על גבי עותק קשיח את תוכן האתר למטרות אלו, ובלבד שכל ההודעות בנוגע לזכויות יוצרים וזכויות קנייניות (היכן שהן קיימות) יישמרו בתוכן האתר.

כל שימוש אחר בתוכן האתר, לרבות העתקה למטרות אחרות מאלו שצוינו לעיל, שינוי, הפצה, שידור, הורדה של תוכן האתר (מלבד שמירה של דפים במטמון), פרסום חוזר או הנדסה לאחור - ללא הסכמתה של Sony בכתב מראש - אסור (למעט עד למידה שבה איסור זה קיים לפי החוק החל). ללא הגבלה, הרשות להשתמש בתוכן האתר אינה כוללת - שיווק או שימוש מסחרי או הפצה של תוכן האתר - איסוף ושימוש בפרסומים, בתיאורים או במחירים של מוצרים, תמיכה או שירותים - שימוש נגזר באתר זה או בתוכן האתר (כולל שימוש במסגרות) - הורדה או העתקה של פרטי חשבון לתועלתו של סוחר אחר - כל שימוש בכריית נתונים, ברובוטים או בכלים דומים לאיסוף וחילוץ מידע – כל שימוש בתוכן האתר באתר אינטרנט אחר, בשרת אחר או בסביבת מחשבי רשת – או כל שימוש בתוכן האתר המרמז על קשר עם Sony, החברות מקבוצת Sony או המוכרים, או המוצרים, התמיכה או השירותים שלהם, למעט כפי שנמסר במפורש בהסכם בכתב בין הצדדים הרלוונטיים.

המשתמש לא יעשה שימוש באתר זה או בשירותים באופן שיהווה הפרה של תנאים אלו (או של רוח הדברים) חלים (לרבות אלה הקשורים לרשתות תקשורת ציבוריות) או שגורם או צפוי לגרום נזק, הפרעה או שיבוש של אתר זה או השירותים. המשתמש אינו רשאי לנסות לקבל גישה בלתי מורשית לאף חלק של אתר זה, לחשבונות של משתמשים אחרים או לכל מערכות או רשתות מחשבים אחרות הקשורות לאתר זה, בין שדרך פריצה, כריית סיסמאות ובין שבכל אמצעי אחר. המשתמש אינו רשאי לאסוף או לנסות לאסוף מידע אישי הקשור לאחרים דרך אתר זה.

9. זכויות יוצרים - בעלות על תוכן האתר

Sony לא תעביר את הזכויות (כלומר, הבעלות) על שום חלק של תוכן האתר שהמשתמש הוריד או השתמש בו. תוכן האתר, לרבות הבחירה והארגון שלו, הוא בבעלות Sony או החברות מקבוצת Sony ו/או ספקי התוכן והטכנולוגיה שלהן והוא מוגן בזכויות יוצרים ובחוקים אחרים. הרשאה מוגבלת לשימוש בתוכן האתר (למטרות שצוינו בסעיף הקודם) מותנית באופן מיוחד בכך שהמשתמש מכיר, שומר ומקפיד על כל ההודעות בנוגע לזכויות יוצרים, סימנים מסחריים וזכויות קנייניות אחרות בתוכן האתר, וכל הזכויות הקנייניות וזכויות הקניין הרוחני של Sony או של החברות מקבוצת Sony ו/או ספקי התוכן והטכנולוגיה, בתוכן האתר. למשתמש לא יהיו כל זכויות בעלות בשום כתובת דוא"ל, כתובת URL או במזהה אישי אחר שעשויים להיות מוקצים או שנבחרו על ידו למטרת שירותים, מוצרים או שירותי מוצר הזמינים דרך אתר זה, והזכויות המוגבלות של המשתמש להשתמש במזהה/בכתובת אלה ימשיכו להתקיים רק כל עוד הרישום/חשבון המשתמש נשארים בתוקף עבור גישה לאתר זה או לשירות הרלוונטי. לאחר סיום תוקף זה על-ידי Sony מכל סיבה שהיא, Sony תהיה רשאית להשתמש ו/או להקצות מזהה/כתובת אלו למשתמשים אחרים.

כל שימוש בלתי מורשה בתוכן האתר או העתקה שלו, או שימוש בתוכן האתר המהווה הפרה של תנאים אלה (או של רוח הדברים שבהם) עלול לפגוע בסימנים מסחריים, בזכויות יוצרים ובזכויות קנייניות אחרות, ויהיה בעל השלכות אזרחיות ופליליות. המשתמשים לא יעשו שימוש בשום חלק של תוכן האתר (או בכל תוכן אחר הזמין דרך אתר זה) בשום צורה המהווה הפרה של סימן מסחרי, זכויות יוצרים או זכויות קנייניות אחרות. Sony שומרת לעצמה את כל הזכויות בנוגע לשימוש בלתי מורשה או להפרה של תנאים אלה.

10. סימנים מסחריים

"Sony" הוא סימן מסחרי רשום של Sony Corporation ביפן. כל הסימנים המסחריים, הסמלים, כתובות האינטרנט, שמות המוצרים או הדגמים או הנגזרות המתארים את Sony או את החברות מקבוצת Sony, מוצריהן, התמיכה או השירותים או המכילים את המילה "Sony" והכלולים בתוכן האתר (יחד, "סימני Sony") הם סימנים מסחריים ו/או קניינה של Sony או של החברות מקבוצת Sony. רשימה של סימנים מסחריים (או אחרים) של Sony באתר זה מתעדכנת מעת לעת, אך אין להתייחס אליה כאל רשימה מלאה של סימנים מסחריים (או אחרים) של Sony.

כל שימוש בסימני Sony או בצורות אחרות שלהם (למעט אם התקבלה הרשאה מפורשת בכתב מאת Sony) הינו אסור לחלוטין

שמות חברות ומוצרים אחרים המוזכרים באתר זה עשויים להיות הסימנים המסחריים של בעליהם בהתאמה.

11. תוכן משתמשים - מידע/חומרים שהועלו או נמסרו

בתנאים אלה, תוכן משתמש הוא מידע או תוכן אחר, שסופק או עשוי להיות מסופק ל-Sony או שנמסר או הועלה על-ידי המשתמש דרך אתר זה או באמצעים קשורים, לרבות (ללא הגבלה) תצלומים, סרטונים ותמונות אחרות, חומרי שמע, גרפיקה, מסמכים או קובצי נתונים, מידע הקשור לאישיות טבעית ואחרת, הודעות, תקשורת בדוא"ל ובאמצעים אחרים, קבצים, טקסטים, דעות, הגדרות בהתאמה אישית ומידע אחר.

בעצם ההעלאה של תוכן משתמש לאתר זה או שליחה של תוכן משתמש או הפיכתו לזמין עבור משתמשים אחרים או עבור Sony והחברות מקבוצת Sony, בעקבות או בגלל שימוש באתר, בשירותים או בתוכן האתר או כל פעולה אחרת, המשתמש מעניק באופן אוטומטי (או מאשר שהבעלים של תוכן משתמש זה העניק במפורש) ל-Sony, לחברות מקבוצת Sony ולממונים מטעמן זכות ורישיון תמידי, ללא תמלוגים, לא מוגבל ולא בלעדי לעשות שימוש (לרבות שימוש מסחרי ולמטרות רווח), לצלם, להעניק רישיון משנה, להעתיק, לשנות, להתאים, לפרסם, לתרגם, לבצע בפני קהל, להציג ולהפיץ תוכן משתמש (לרבות רעיונות, תפישות, מיומנות או טכניקות הכלולים בו), וכן ליצור עבודות נגזרות ולשלב תוכן משתמש (או כל חלק ממנו) בכל צורה, מדיה או טכנולוגיה הידועות כעת או שיפותחו בעתיד ברחבי העולם. בנוסף, המשתמש מאשר כי הוא מחזיק בזכויות הדרושות להענקת רישיון זה וכי הוא מוותר על כל מה שמכונה "זכויות מוסריות" באשר לתוכן משתמש. כל תוכן המשתמש ייחשב לא סודי, לא כפוף למגבלות שימוש כלשהן, ושום תוכן משתמש לא יהיה כפוף למחויבות כלשהי לסודיות מצד Sony.

עם זאת, סעיף זה אינו חל על פרטים אישיים שהמשתמש שלח אל Sony והעשויים לזהות אותו. מידע זה יעובד אך ורק בהתאם למתואר בסעיף 21.

12. תוכן משתמש אסור או מוגבל

הודעות או פרסומים בלתי הולמים

Sony אוסרת לבצע שידור, חלוקה, הפצה, העלאה, פרסום, שליחה, שיתוף ואחסון באתר זה, דרכו או באמצעותו (ביחד, "העלאה") של תוכן משתמש שנחשב בעיניה (על פי שיקול דעתה הבלעדי) בלתי הולם או טפל.

תוכן משתמש בלתי הולם או טפל זה כולל (ללא הגבלה) הודעות עם - תוכן פורנוגרפי, גס, מפלה נשים, הומופובי, משמיץ, שקרי, וולגרי, מגונה או פוגעני – השמצות אתניות, גזעניות או דתיות או כינויי גנאי – עידוד לאלימות, שנאה או פעילות בלתי חוקית – תיאורים של ניצול ילדים, פורנוגרפיית ילדים או תנוחות בעלות אופי מיני – פרסומות, סקרים ותחרויות – מידע רגיש בנוגע למחירים הקשורים לניירות ערך שמפורסמים לציבור - וחומרים שעלולים לגרור חבות אזרחית או פלילית תחת כל חוק שהוא.

Sony אוסרת העלאה או שימוש בתוכן האתר או בשידור תוכן משתמש מתוך מטרה או תוצאה עיקרית או משנית – למכור, להפיץ או לקדם נשק, כלי ירייה או סמים מבוקרים, הונאות לצורך עשיית כסף מהיר וקל, פירמידה או מכתבי שרשרת, הצעות שקריות או פליליות – לרשום כתובת דוא"ל אחרת מזו שלך – להטות מכירות פומביות או שווקים אחרים (לרבות שוקי ניירות ערך עם ציטוטים המפורסמים לציבור) - לאיים על אחרים או להציק לאחרים – להפריע לדיונים או ליצור זהות שקרית כדי להטעות אחרים – להעביר בקשות מיניות מאת, עבור או אל קטין – לבטא השמצות או הערות גזעניות – להתחזות לאדם אחר או להציג השתייכות מסולפת לכל אדם או ישות.

המשתמש לא יפרסם או יציע למכור או לקנות סחורות או שירותים לכל מטרה עסקית, למעט אם הפורום או השירות הרלוונטיים מאפשרים זאת באופן מיוחד.

Sony שומרת לעצמה את הזכות (אך אינה מקבלת על עצמה כל התחייבות), בכפוף לחוקים החלים, למחוק או לאסור גישת משתמשים לתוכן אתר רלוונטי ו/או לתוכן משתמש ו/או העברת תוכן משתמש רלוונטי ו/או מידע הקשור למשתמש (לרבות מידע אישי) לכל רשות מתאימה שבה מתבצעת העלאה של תוכן משתמש מתוך הפרה או חשד להפרה של תנאים אלה או חלקם הנאמרים בהם או של כללים או חוקים ישימים אחרים) או כל חל, ללא דרישה לפתיחה או להוכחה רשמית להגשת תביעה או תלונה.

חומרים המוגנים בזכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות

Sony אוסרת להעלות תוכן המכיל מוזיקה, תוכנה, תמונות (סטילס או נעות), עבודות ספרותיות או אמנותיות או חומרים אחרים המוגנים לפי חוקי זכויות הקניין הרוחני (או שעלולים להפר זכויות קניין רוחני של אחרים), אלא אם המשתמש הוא הבעלים או בעל השליטה בזכויות הבלעדיות שלהם בנוסף או שקיבל את כל ההסכמות הנדרשות (שהמשתמש מאשר במקרה של העלאת תוכן כזה). Sony אוסרת להעלות חומרים המוגנים בזכויות יוצרים או החשודים ככאלה, שהשימוש בהם בלתי מורשה, או חומרים מזויפים.

פרטים אישיים

למעט פרטים אישיים של המשתמש שנשלחו על-ידי אותו משתמש לצורך הרשמה ו/או למטרות פתיחת חשבון או (אם הדבר חל) פרטים אישיים הקשורים לאנשים טבעיים אחרים המוכרים למשתמש לצורך כלילתם בפנקס הכתובות המקוון של אותו משתמש, Sony אוסרת להעלות תוכן משתמש החושף פרטים אישיים או מידע פרטי בנוגע לאדם או ישות, לרבות מספרי טלפון, כתובות דוא"ל או כתובות פיזיות, מספרי חשבונות משתמשים, סיסמאות ומידע פיננסי.

כאשר המשתמש מעלה פרטים אישיים הקשורים לאדם אחר, או תמונות של אותו אדם, לצורך כלילתם בפנקס הכתובות המקוון של אותו משתמש, באלבום תמונות (או לכל מטרה אחרת), המשתמש מאשר כי אותו אדם (נשוא הנתונים) נתן את הסכמתו לשליחה ולעיבוד הנתונים הקשורים בכך ולכל שימוש אחר בתוכן משתמש זה כפי שמוזכר בתנאים אלו או באתר זה.

Spam והעלאת חומרים פוגעניים

כל הצורות של Spam או דואר "זבל", לרבות העלאה או שליחה של הודעות מרובות שלא התבקשו לקבוצות דיון שונות, לרשימות דיוור, וכל הפעילויות המהוות Spam, אסורות באתר זה או דרכו. על פי פיצויים מוסכמים, אתה מסכים לשלם ל-Sony חמישה (5) פאונד סטרלינג (£5) עבור כל פריט Spam שנשלח דרך חשבון המשתמש שלך ומהווה הפרה של תנאים אלה. מבלי להפחית מהזכות שנזכרה לעיל, Sony שומרת לעצמה את הזכות להגביל את גישת המשתמש לאתר.

Sony אוסרת להעלות תוכניות מחשב, קבצים וחומרים אחרים המכילים תכונות הרסניות פוגעניות או כאלה שנועדו לגרום שיבושים, כגון וירוסים, קבצים פגומים, קבצים "מוסתרים" (קובצי תמונות שמוטמעים בהם קובצי שמע), תולעים, סוסים טרויאניים או בוטים לצורך שימוש בגלילה, הצגת מסכים מרובים ופעילויות אחרות, שעלולים לשבש את תקינות אתר האינטרנט או את תפקודו או את התקשורת המקוונת באופן כללי.

13. סקירת תוכן משתמש על-ידי Sony

דרך אתר זה, Sony רק מציעה 'מקום אירוח' שבו המשתמשים יוכלו לגשת לשירותים, לתוכניות שירות ו/או למידע מסוימים. Sony אינה יכולה ואינה נוטלת על עצמה לבחון, לסקור, לערוך, לצנזר, או בכל דרך אחרת לסנן או לשלוט בתוכן משתמשים או בהתנהגות של המשתמשים בתוכן המשתמש או בתוכן האתר.

עם זאת, Sony עשויה, אך אינה מחויבת, לסקור, באמצעים ידניים או אוטומטיים, את כל תוכן המשתמש המועלה או שיועלה לאתר זה, ולנטר או לסקור אזורים באתר זה שבהם המשתמשים משדרים או מפרסמים הודעות ומקיימים תקשורת ביניהם או עם Sony (לפי מה שרלוונטי) לרבות וללא הגבלה חדרי צ'אט, קבוצות בנושאים חדשותיים, לוחות מודעות, דפי קהילות, אלבומי תמונות, דפי אינטרנט אישיים או אזורי שימוש ופורומים אחרים ("פורומים"), לפי מה שרלוונטי. Sony שומרת לעצמה את הזכות (אך מתנערת מכל התחייבות) לדחות, לא לפרסם, לא להשתמש, להסיר, לשנות, לדחות גישה אל תוכן משתמש ו/או למחוק תוכן כזה, ללא הודעה מראש, אשר, על פי שיקול דעתה הבלעדי, נתפס בעיניה כבלתי הולם פוגעני או טפל או מהווה הפרה של תנאים אלה (או של רוח הדברים) וללא דרישה לפתיחת תלונה או תביעה או הוכחה שלהן ביחס לתוכן המשתמש הרלוונטי. Sony שומרת לעצמה את הזכות (אך אינה מחויבת) לשתף פעולה עם רשויות החוק או להגיב לבקשת בתי המשפט או לכל בקשה רשמית אחרת המורה ל-Sony לחשוף את זהותו של כל מי שמפרסם תוכן משתמש.

14. היעדר אחריות - תוכן משתמש ושימוש באתר

החומרים, המידע והדעות (שעשויים לכלול תוכן משתמש) הכלולים ו/או המובעים בפורומים (או בכל אמצעי אחר של גישה לתוכן משתמש) אינם בהכרח משקפים את אלה של Sony, של מוכרים אחרים, של החברות מקבוצת Sony או של ישויות קשורות (או מהווים המלצה עליהם). יש להתייחס לכל תוכן המשתמשים כאל הבעת דעות בלבד ולא כאל הצהרה על עובדות. Sony, המוכרים האחרים, החברות מקבוצת Sony וכל ישות אחרת מתנערים מכל חבות ואחריות העשויות לנבוע מכל הסתמכות על החומרים, המידע והדעות הללו של כל משתמש או אדם העשוי להיחשף לתוכנם.

אתה נוטל על עצמך בלבד את כל האחריות, לרבות כל סיכון אפשרי, הנובעים מכל קבלה או שימוש בתוכן משתמש ו/או בשירותים, או העברה דרך שימוש באתר, לרבות שימוש בפורומים, ואלה יהיו כפופים לתניות הפטור ולהגבלות החבוּת בתנאים אלה. לא ניתן לערוב לבטיחות אתר זה ותוכן המשתמש.

בכל פעם שאתה מפרסם מידע אישי או אחר באופן מקוון - לדוגמה, דרך לוחות מודעות או חדרי צ'אט ופורומים אחרים - אנשים שאינך מכיר יוכלו לאסוף מידע זה ולהשתמש בו. אף כי Sony משקיעה את כל המאמצים המסחריים הסבירים כדי להגן על המידע האישי שלך ועל פרטיותך, היא אינה יכולה לערוב לבטיחות המידע שאתה חושף באופן מקוון. אתה חושף מידע זה תוך שאתה נוטל על עצמך את הסיכון. למעט בקשר לפרטים אישיים שנשלחו על-ידי משתמש לצורך רישום או פתיחה או עדכון החשבון של אותו משתמש (שבנוגע אליו Sony משקיעה את כל המאמצים המסחריים הסבירים כדי להגן על פרטיותך), Sony והמוכרים האחרים לא יישאו בחבות ביחס לתוכן המשתמש (והן מתנערות מכל אחריות בקשר אליו) שנשלח לאזור באתר שנקבע (או שצפוי להיות) כפרטי, אישי או אזור בעל גישה מוגבלת שנהיה זמין לאנשים אחרים שאינם המשתמש ששלח את תוכן המשתמש. באופן דומה, Sony והמוכרים האחרים לא יישאו בחבות ביחס לכל אי-זמינות של תוכן המשתמש (והן מתנערות מכל אחריות בקשר לכך) שנשלח לאזור באתר שנקבע כאזור ציבורי או לפורומים אחרים שבהם משתמשים שאינם המשתמש ששלח את תוכן המשתמש עשויים לקבל גישה לתוכן זה.

Sony והמוכרים האחרים אינם מחויבים בשום צורה להיות מעורבים בכל מחלוקת שיש לך עם משתמשים אחרים או בכל מאורע שבו אתה צד יחד עם משתמשים אחרים, או שמושפע או קשור בכל צורה אחרת לאתר זה.

Sony והמוכרים האחרים מתנערים מכל אחריות הקשורה לכל תוכן משתמש, לרבות כל שגיאה, וירוס, השמצה, דיבה, גסות או חוסר דיוק הכלולים בתוכן משתמש, בין שהיא נובעת מדיני זכויות יוצרים, הוצאת דיבה, פרטיות או אחרים ובין שלא, לכל תוכן משתמש אסור ולכל תוכן משתמש אחר.

Sony והמוכרים האחרים מתנערים מכל אחריות לשימוש בלתי מורשה (על-ידי משתמשים אחרים) בתוכן המשתמש, ומתנערים (ללא הגבלה) מכל חבות לשימוש בתוכן משתמש המהווה הפרה של זכויות יוצרים, זכויות סימנים מסחריים או זכויות קניין רוחני אחרות של כל משתמש או אדם אחר.

המשתמש הוא האחראי הבלעדי לכל נזק (לרבות תוכן האתר) כתוצאה משימוש (או שליחה) של תוכן משתמש או של האתר (כולל מחלוקות ואירועים המתוארים בסעיפים הקודמים) ומעסקאות או מהתרחשויות קשורות.

המגבלות ואי-הכללת החבות בתנאים אלה יחולו ללא קשר אם החבות מבוססת על הפרת חוזה, נזק (לרבות רשלנות או השמצה), אחריות חמורה, הפרת אחריות או כל דבר אחר.

15. אחסון ואובדן תוכן משתמש

כאשר Sony מספקת שירותי דוא"ל, אירוח באינטרנט ושירותים אחרים באמצעות אתר זה, בקשר למתן שטח אחסון במחשב, או בקשר לשירותים אחרים, Sony שומרת לעצמה את הזכות להטיל מגבלות ו/או הגבלות (זמניות ואחרות) על השימוש בשירות, לרבות, וללא הגבלה, מגבלות בנוגע לאחסון שסופק תוך התייחסות לשטח אחסון (לדוגמה, מגבלת אחסון כולל ו/או מגבלת גודל לקובץ/להודעת דוא"ל), שעה/גיל הקבצים (לדוגמה, הודעות דוא"ל שגילן עולה על 180 יום), מספר ו/או גודל קבצים (לדוגמה, מספר מרבי של הודעות דוא"ל שניתן לשלוח מהחשבון שלך או לאחסן בו או המספר המרבי שיכול להתקבל), כמות הנתונים שהורדו או שהועלו, או כל קריטריון אחר ש-Sony עשויה לציין. מבלי להגביל את הפסקה שלהלן, חומרים החורגים ממגבלות אלה עשויים להימחק או לא להתקבל לאחסון זה. המשתמשים אינם רשאים למכור הלאה שטח אחסון המוצע דרך אתר זה.

Sony לא תישא בחבות לכל אובדן, מחיקה, הסרה או כשל בהעברה לנמען המיועד של תוכן המשתמש שהועלה לאתר זה, בין שנגרמו עקב וירוס מחשב, גישה בלתי מורשית ובין שעקב כל סיבה אחרת. המשתמשים נקראים לשמור עותק גיבוי של כל תוכן המשתמש, והמשתמשים ערבים לכך שיעשו זאת בקשר לכל תוכן המשתמש שהועלה. Sony שומרת לעצמה את הזכות למנוע גישה לאתר זה ולמחוק תוכן משתמש בכל עת ללא הודעה.

16. היעדר מצגים - שירותי האתר ותוכן האתר

בכפוף לסעיף 18, Sony מתחייבת כי היא תספק את השירותים תוך טיפול ומיומנות סבירים ובאופן ממשי כפי שמתואר בהסכם זה. Sony אינה אחראית בכל דרך אחרת לשירותים או לתוכן האתר.

ללא מגבלה:

  • Sony אינה מעניקה התחייבות לכך שתוכן האתר מתאים, זמין או מותר לשימוש בכל המקומות, שהוא נקי מווירוסים או שהוא יכול לתפקד יחד ולתקשר עם כל חומרה, תוכנה או תוכן או בקשר ליכולתו של המשתמש דרך אתר זה לגשת אל ספקי שירות אחרים, רשתות, משתמשים או משאבי מידע או מחשב או לקיים איתם אינטראקציה דרך האינטרנט. הניגשים לאתר זה ומשתמשים בתוכן האתר ו/או בשירותים אחראים לציית לכל החוקים והתקנות החלים.
  • אף כי Sony ביצעה ניסיונות לאמת את הדיוק, האמינות והעדכניות של כל תוכן האתר (למעט תוכן משתמש), Sony אינה אחראית לדיוק של אף אמירה באתר זה.
  • Sony אינה מתחייבת לכך שפונקציות או שירותים הזמינים דרך האתר ודרך אינטראקציות משתמשים אחרות יהיו זמינים באופן עקבי, ללא הפרעות, מאובטחים או ללא שגיאות, שפגמים יתוקנו או שאתר זה או השרת שמאפשר את זמינותו נקיים מווירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים. Sony, המוכרים האחרים והחברות מקבוצת Sony אינם נוטלים על עצמם כל אחריות, ואינם נושאים בחבות לכל נזק (או אובדן נתונים), או לווירוסים שעלולים לפגוע בציוד המחשבים שלך או ברכוש אחר בעקבות הגישה שלך או השימוש שתעשה באתר זה, לרבות הורדת תמונות, תוכנות או תוכן אתר אחר. אם השימוש בתוכן אתר זה מביא לצורך בקבלת שירות, תיקון או שינוי בציוד או בנתונים, המשתמש יישא בכל העלויות בנוגע לכך.

Sony אינה נושאת בחבות כלפיך (או כלפי כל צד אחר) בגין:

  • כל אובדן הכנסה, עסקים או רווחים, או אובדן או השחתה או נזק לנתונים:
  • כל אובדן או נזק שלא נגרמו עקב הפרה של התנאים הללו על-ידי Sony או הפרת חובת הזהירות המשפטית של Sony;
  • כל אובדן או נזק שלא מהווה תוצאה צפויה באופן סביר של הפרת התנאים הללו על-ידי Sony או הפרת חובת הזהירות המשפטית של Sony. אובדן או נזק נחשבים "צפויים באופן סביר" אם לפני שניגשת לאתר זה, (i) אובדן או נזק כאלה נשקלו על-ידי Sony ועל-ידך, או (ii) הודעת ל-Sony שהאובדן או הנזק עלולים להתרחש במקרה ש-Sony תפר את התנאים הללו או את חובת הזהירות המשפטית;
  • כל אובדן או נזק שנגרמו עקב גישה בלתי מורשית על-ידי צד שלישי לחשבון שלך כתוצאה מהפרת התנאים הללו על-ידך.

אף דבר מהאמור בתנאים הללו לא יחריג או יגביל את חבותה של Sony במקרה של (i) הונאה; (ii) מוות או פגיעה פיזית הנובעים מרשלנותה של Sony; או (iii) חבות שאינה ניתנת להחרגה או להגבלה בחוק החל.

17. מוצר ושירותים קשורים

באפשרותך לרכוש ממוכרים מוצרים ושירותי מוצר דרך אתר האינטרנט, במחירים שנקבעו על-ידי המוכרים. כל העסקאות הללו (וכל הזכויות וההתחייבויות הקשורות אליהן) יהיו בינך ובין המוכר הרלוונטי בלבד ויהיו כפופות לתנאים ולהתניות של המוכר בקשר למכירה.

18. הורדות תוכנה ויישומים מקוונים - הגבלות ותניות פטור

כל מנהלי ההתקנים, התוכנות, התוכניות (לרבות כל השדרוגים והעדכונים), תוספי הדפדפנים, הציוד ההיקפי ויישומים אחרים, כלי שירות או שירותים מבוססי מחשב, כל תוכנה הזמינה למשתמשים בקשר לאתר זה או המיועדת להקל את הגישה אליו ולכל הקבצים והתמונות, המשולבים או המופקים באמצעות תוכנה, תוכניות וחומרים אחרים הזמינים להורדה, או כיישום או כשירות מרחוק, מתוכן האתר ("כלי שירות") מסופקים בדרך של תמיכה ושירות למשתמשים. הזכאות (כלומר הבעלות) לכלי שירות (בין שהורדו ובין שלא) אינה מועברת למשתמשים והיא בבעלות (בדומה לכל זכויות הקניין הרוחני הנכללות) Sony, החברות מקבוצת Sony או מעניקי הרישיונות הרלוונטיים.

השימוש של המשתמש בכלי השירות יהיה כפוף גם לתנאים בכל המסמכים, הסכמי הרישיון למשתמש הקצה או ההסכמים הרלוונטיים האחרים הקשורים המקוונים או הזמינים באופן לא מקוון, והתנאים וההתניות שצוינו על-ידי הספק או מעניק הרישיון הרלוונטי (EULA) (שיחליפו את התנאים הללו, במקרה של חוסר עקביות עם התנאים הללו). כאשר אין EULA נלווה לכלי השירות, כלי השירות מוענק לך ברישיון על בסיס משתמש יחיד, בלתי ניתן להעברה, לא בלעדי וניתן לביטול.

ניתן להשתמש בכלי השירות אך ורק על פי מה שצוין בתנאי ה-EULA החלים. המשתמש אינו רשאי להעתיק, לצלם, להשכיר, להחכיר, להנדס לאחור, להדר לאחור או למכור כלי שירות, למעט עד למידה המותרת במפורש ב-EULA או בחוק הישים. שימוש בלתי מורשה בכלי שירות מהווה הפרה של זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות, ו-Sony או מעניק הרישיון הרלוונטי (לפי מה שמתאים) שומרים על כל הזכויות.

Sony אינה מתחייבת או מציגה כל מצג ביחס לדיוק או למהימנות התוצאות או התפוקה שנובעות מהשימוש בכלי שירות.

Sony ממליצה למשתמשים (והמשתמשים מאשרים שבכוונתם) תמיד ליצור ולשמור עותק של כל הנתונים בחומרה (שבעזרתה או שבה כלי השירות יותקנו או שייעשה בהם שימוש) לפני התקנה או שימוש בכלי שירות כלשהו.

Sony והחברות מקבוצת Sony אינן (למעט כאשר נאמר במפורש בהסכם EULA ישיםחל, אם בכלל) מציעות תמיכה או סיוע בשימוש, בהתקנה או בתחזוקה של כלי שירות, או בפתרון בעיות שעלולות להתרחש כתוצאה מהשימוש בכלי שירות או מהתקנתם.

אתה מכיר בכך שכלי השירות, וכל המידע ו/או המסמכים הטכניים הנלווים, עשויים להיות כפופים לחוקים ולתקנות חלים בנושא בקרת ייצוא. אתה מסכים שלא לייצא או לייצא מחדש את כלי השירות, באופן ישיר או עקיף, בצורה שתהווה הפרה של חוקים ותקנות אלה.

הסכמי EULA רלבנטיים עשויים להחיל סעיפי אחריות וחבות נוספים או הגבלות על כלי שירות.

ההורדה של כלי שירות כלשהו מהווה קבלת התנאים הללו. אם אינך מסכים לתנאים הללו, אל תוריד כלי שירות או כל תיעוד מקוון נלווה.

19. פיצוי בגין הפרה

המשתמש יפצה את Sony, המוכרים האחרים, החברות מקבוצת Sony ואת הממונים, הנציגים, העובדים וספקי השירות שלהם ויגן עליהם ביחס לכל סוגי האובדן, העלויות, ההליכים המשפטיים, הנזקים, ההוצאות (לרבות עלויות והוצאות משפטיות סבירות) או החבויות שייגרמו בקשר עמם בגין כל תביעה של צד שלישי כתוצאה מהפרה או אי-שמירה מצד המשתמש על כל איסור, או הגבלה על פעילויות המשתמש בקשר לאתר זה הכלולות בתנאים אלה, או בגין ביצוע, ייצוג או אחריות של המשתמש הכלולים בתנאים אלה ובגין כל תביעה על-ידי כל אדם בקשר לעניינים, לתחומי אחריות או להתחייבויות ש-Sony התנערה מהם במסגרת תנאים אלה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המשתמש מסכים לפצות את Sony, המוכרים האחרים, החברות בקבוצת Sony ואת הממונים, הנציגים, העובדים וספקי השירות (המתנערים מחבות) בקשר לתביעות, לחבויות, לעלויות (לרבות תשלומים משפטיים), להוצאות, לדרישות ולנזקים מכל סוג שהוא, ידועים או בלתי ידועים, חשודים או בלתי חשודים, שנחשפו ולא נחשפו, שייגרמו בקשר אליהם וינבעו או ייגרמו בכל צורה הקשורה ל:

  • כל תוכן משתמש אסור או מוגבל שהועלה על-ידי המשתמש או כל שימוש באתר זה על-ידי המשתמש (לרבות שימוש אסור או מוגבל באתר על-ידי המשתמש);
  • כל אובדן, מחיקה, הסרה, שיבוש או פרסום של תוכן משתמש שהועלה על-ידי המשתמש; או כל שימוש בלתי מורשה בחשבון המשתמש או פגיעה באבטחה של חשבון המשתמש עקב כשל בשמירת הסודיות של סיסמאות חשבון המשתמש או פרטי אבטחה אחרים, וכל עניין קשור אחר.

20. קישורי היפר-טקסט לאתר זה וממנו

עליך לבקש ולקבל את הסכמתו בכתב של מפעיל האתר הזה לפני יצירת קישור כלשהו לאתר זה. קישור עמוק הוא אסור לחלוטין. כל הקישורים המורשים לאתר זה חייבים להיות אל דף הבית של האתר, חייבים לכלול הבהרה שאתר זה ותוכן האתר נבדלים מאתר האינטרנט שמכיל את הקישור, וחייבים לכלול הבהרה חד-משמעית כי אתר זה הוא בבעלות ו/או מופעל על-ידי Sony או מטעמה.

Sony עשויה לספק, או צדדים שלישיים (בהסכמה כפי שמתואר לעיל) עשויים לספק, קישורי היפר-טקסט אל אתרי אינטרנט או אל משאבים אחרים או מהם. כלילת קישורים כאלה באתר אינטרנט זה היא מטעמי נוחות בלבד ואינה מרמזת על המלצה של Sony על אתר האינטרנט האחר או על כל שיוך למפעילי אותו אתר. Sony מעודדת לנהוג בסודיות בעת גלישה באתרי האינטרנט ובמשאבים שלה או באתרים ומשאבים חיצוניים. חלק מאתרי האינטרנט עשויים להכיל או לקשר את המשתמשים אל אתרי אינטרנט המכילים מידע שהם עשויים להתייחס אליו כבלתי הולם או פוגעני. אתרי אינטרנט חיצוניים עשויים לשלוח קובצי Cookie משלהם למשתמשים, לאסוף נתונים ו/או לבקש מידע אישי.

ביקור של משתמש באתרי אינטרנט חיצוניים דרך קישורים מאתר זה הוא באחריותו של המשתמש בלבד.

Sony אינה מאשרת את הדיוק או המהימנות של כל מידע במשאבים ובאתרי אינטרנט חיצוניים המקושרים לאתר זה או שהגישה אליהם נעשית דרך אתר זה, או המקשרים לאתרים של Sony.‏ Sony לא תישא באחריות או חבות לכל תוכן, פרסום, מוצרים, תמיכה, שירותים או חומרים אחרים הנמצאים במשאבים או באתרי אינטרנט חיצוניים אלה או זמינים בהם. Sony לא תישא באחריות לדיוק, ציות לזכויות יוצרים, חוקיות או להגינותם של חומרים הכלולים במשאבים או באתרי אינטרנט חיצוניים. Sony לא תישא באחריות, והיא מתנערת מכל אחריות, בין אם במפורש או מכללא, באשר לדיוק, התוקף, החוקיות, התאימות לזכויות יוצרים, ההגינות או לכל דבר אחר בקשר לכל חומר או מידע אחר הכלול במשאבים או באתרי אינטרנט חיצוניים. Sony לא תישא באחריות, ישירות או בעקיפין, לכל נזק או אובדן שנגרמו או שנגרמו לכאורה עקב השימוש או ההסתמכות על תוכן, מוצרים, תמיכה או שירותים הזמינים במשאבים או באתרי אינטרנט חיצוניים או דרכם.

מבלי להגביל את האמור לעיל, Sony אינה מאשרת ואינה מקבלת אחריות לגבי האבטחה של כל מידע (לרבות כרטיס אשראי ופרטים אישיים אחרים) שמשתמש עשוי להתבקש למסור לכל צד שלישי דרך אתרי אינטרנט מקושרים, והמשתמש מוותר על כל תביעה נגד Sony בקשר לנושאים מעין אלה.

21. פרטים אישיים

Sony מעבדת פרטים אודותיך בהתאם להצהרת הפרטיות שלה. לחץ כאן להצהרת הפרטיות. בעצם השימוש באתר זה, אתה מסכים לעיבוד זה ומאשר שכל הנתונים שסיפקת הם מדויקים.

22. סיום השימוש

למעט בקשר לשירות או לגישה שבעבורה יש לשלם דמי מינוי, המשתמש יכול לסיים את זכויותיו לשימוש בשירותים באתר זה ובתוכן אחר באתר, בכל עת על-ידי השמדת כל תוכן האתר שהורד מאתר זה, וכל העותקים, היכן שהם נמצאים או מותקנים. אם המשתמש אינו מציית לתנאים הללו, זכות המשתמש לעשות שימוש בשירותים באתר זה ובתוכן אחר באתר תסתיים באופן מיידי עם הודעה מ-Sony או בלעדיה על פי שיקול דעתה הבלעדי.

כאשר המשתמש שילם דמי מינוי או תשלומים אחרים בקשר לגישה לאתר זה או לשירות ולשימוש בהם, המשתמש חייב להודיע בכתב ל-Sony (או באמצעים מורשים מפורשים אחרים) על רצונו לסיים את המינוי. בהיעדר סעיף מפורש הופכי הקשור ליכולתו של המשתמש לסיים את המינוי או הקשור לתקופת הסיום, המשתמש יהיה זכאי לסיים שירות מינוי עם מתן הודעה ל-Sony על סיום זה לפחות חודש קלנדרי אחד מלא מראש.

Sony עשויה לסיים את גישת המשתמש לאתר זה או את הרישום דרכו אם לא התבצעה גישה אל חשבון המשתמש או אם המשתמש לא מתחבר במהלך תקופה של 3 חודשים או יותר (או כל תקופה סבירה אחרת הנקבעת על-ידי Sony).

בנוסף, Sony שומרת לעצמה את הזכות לסיים את גישת המשתמש לאתר זה ו/או לחשבון שלו על פי שיקול דעתה של Sony בכל עת ללא סיבה (בכפוף להחזר כל סכום ששולם מראש על-ידי המשתמש ביחס לגישה כזו בהתאם לתנאים החלים). בנסיבות כאלה, Sony תעשה מאמצים סבירים מבחינה מסחרית לשלוח הודעת סיום למשתמשים לכתובת הקשר האחרונה שהודיעו עליה או לכתובת הדוא"ל שלהם.

עם סיום השימוש, המשתמש חייב להפסיק להשתמש בכל עותקי האתר שבהם הוא מחזיק ולהשמיד אותם, ו-Sony עשויה להסיר ו/או למחוק תוכן משתמש זה, למעט כאשר הוענק רישיון תמידי על-ידי Sony לשימוש בתוכן אתר מסוים בתמורה לעלויות ששולמו. בעקבות סיום השימוש, Sony לא תהיה מחויבת לשמור על תוכן משתמש או להעביר אליך או לצד שלישי כלשהו הודעות כלשהן.

23. שונות

אם יימצא כי סעיף מסוים בתנאים אלה אינו בר אכיפה, הסעיף שאינו בר אכיפה יוחלף בסעיף חוקי שהינו בר אכיפה, אשר תואם במידה הרבה ביותר את כוונת הסעיף המקורי. פעולה זו לא תהיה בעלת השפעה על החוקיות או על יכולת האכיפה של יתר הסעיפים.

הכותרות בתנאים אלה הן לנוחות בלבד, ולא תהיה להן כל השפעה על המבנה של תנאים אלה.

תנאים אלה ייאכפו בהתאם לחוקים החלים בשטחי מדינת ישראל.