CLAUZE ŞI CONDIŢII ALE UTILIZĂRII SITE-ULUI WEB

Vă rugăm să citiţi acest document cu atenţie. Conţine informaţii importante despre drepturile şi obligaţiile precum şi despre accesul dumneavoastră la utilizarea acestui site web şi/sau la Servicii.

1. OPERATOR AL SITE-ULUI WEB ŞI DEFINIŢII

Website-ul este operat de Sony Europe B.V., Weybridge, Sucursala Bucuresti. Sony Europe B.V. este o companie înregistrată în Anglia şi Ţara Galilor cu sediul înregistrat în The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, UK. Numărul de înregistrare al companiei: 2422874. Adresa locală: Sos. Bucuresti-Ploiesti 1A, Sector 1, Cod postal 031681, Bucharest Business Park, Corp B, Parter, Bucuresti, Romania.

În aceste Clauze: Servicii reprezintă orice funcţiuni, facilităţi, aplicaţii, informaţii sau alte servicii disponibile prin acest site web (inclusiv, unde este cazul, servicii ISP (furnizor de servicii internet şi/sau acces la internet)). Afiliaţii Sony reprezintă corporaţiile Sony, Tokyo, Japonia şi orice altă entitate, a cărei majoritate de acţiuni este deţinută sau controlată direct sau indirect de Corporaţia Sony. Clauze reprezintă clauzele şi condiţiile. Utilizator sau dumneavoastră reprezintă orice persoană care accesează sau utilizează acest site, cu sau fără autorizaţia Sony şi dacă sunteţi sau nu înregistrat pentru a utiliza acest site sau o parte din el sau membru sau Utilizator înregistrat al unui Serviciu oferit prin acest site. Acest site web sau site reprezintă site-ul web (pagina principală şi paginile web subliniate) sau alte informaţii colectate şi/sau aplicaţii operate de către Sony şi disponibile pentru acces prin intermediul reţelelor legate fizic sau fără fir (inclusiv internetul şi reţelele accesibile folosind protocol de aplicaţii fără fir sau tehnologie similară (wap)) prin unităţi de acces precum PC-uri, computere laptop, telefoane mobile, PDA (calculator tip Palmtop), camere digitale, televizoare sau alte aparate prin intermediul reţelei, la care aceste clauze sunt trimise sau la care se face referire specială în legătură cu Utilizatorul căruia i se solicită acordul în legătură cu aceste Clauze. Orice referire la acest site web sau site include o referire la site-ul wap respectiv. Alte anumite clauze sunt definite în textul de mai jos.

2. ACCESUL ŞI UTILIZAREA ACESTUI SITE

Prin accesare, căutare sau descărcarea oricărei părţi a acestui site sau a conţinutului său, sau trimiterea sau transferarea în acest site, sau orice altă utilizare a acestui site şi a conţinutului său, fie în calitate de Utilizator înregistrat fie ca vizitator neînregistrat, sunteţi de acord să respectaţi aceste Clauze, fără modificare (care constituie un contract între dumneavoastră şi Sony) şi toate legile relevante aplicabile.

Dacă accesul dumneavoastră la acest site, sau la orice parte a acestuia sau la orice Servicii se supune achitării unei taxe de abonament, Sony poate nega sau suspenda accesul în cazul în care taxa este întârziată sau neachitată. Sunteţi responsabil cu obţinerea unui echipament hardware şi software corespunzător şi cu achitarea tuturor taxelor de telefon (sau a altei reţele) necesare accesării şi utilizării acestui site şi a Serviciilor.

Accesul la acest site sau la Servicii poate fi limitat la un număr maxim de ocazii şi/sau durată într-o perioadă dată de timp. Acest site sau anumite părţi din acest site pot cuprinde conţinut rezervat persoanelor adulte sau mature. Pentru a accesa şi a viziona acest conţinut, trebuie să aveţi (şi să demonstraţi că aveţi) cel puţin 18 ani. Dacă permiteţi copiilor să acceseze şi să vizioneze acest site, sunteţi responsabil cu supravegherea acestui acces şi stabilirea cărui conţinut sau servicii este potrivit copiilor şi care nu. Vă rugăm să remarcaţi că în acest site sau în anumite părţi ale acestui site este posibilă transmiterea publică de către copii a informaţiilor personale referitoare la ei înşişi.

Sunteţi de acord să nu accesaţi acest site prin nici un alt mijloc decât prin interfaţa pusă la dispoziţie de Sony pentru utilizare în accesarea site-ului.

3. ALTE CLAUZE, REGULI, ETC.

Aceste clauze sunt suplimentare altor clauze care se pot aplica Utilizatorilor referitor la distribuţie, licenţă sau contract sau clauze de vânzare, sau alte contracte aplicabile şi clauze. Acolo unde acest site sau părţi din acest site conţin reguli, directive, coduri de comportament, alte clauze sau alte indicaţii pentru Utilizatori, Utilizatorii se obligă să respecte asemenea reguli, directive etc. În caz de orice conflict sau neconcordanţă, aceste Clauze vor prevala. Dacă nu sunteţi de acord cu oricare dintre aceste Clauze (sau oricare alte reguli, directive, etc.), vă este interzisă utilizarea acestui site.

Aceste Clauze pot conţine dispoziţii care se referă la funcţionalităţi sau Servicii care nu sunt (şi nu se intenţionează să fie) disponibile prin intermediul acestui site. În limita în care orice dispoziţie a acestor Clauze se referă doar la astfel de funcţionalităţi sau Servicii, nu vor avea nici o putere sau efect şi nu vor afecta valabilitatea celorlalte dispoziţii.

4. CONŢINUT ŞI/SAU SERVICII BAZATE PE ABONAMENT SAU TAXĂ

Conţinutul unor sau tuturor site-urilor şi/sau Serviciilor disponibile în sau prin intermediul acestui site poate fi disponibil cu condiţia să achiziţionaţi un abonament sau să achitaţi o taxă într-o singură tranşă.

Dacă optaţi pentru un conţinut/ Servicii bazate pe abonament şi trimiteţi Sony o cerere pentru abonament, demonstraţi şi garantaţi că aveţi peste 18 ani, că toate datele pe care le oferiţi sunt adevărate şi corecte (inclusiv numărul cărţii dumneavoastră de credit şi data expirării, fără restricţii) şi sunteţi de acord cu plata tuturor taxelor referitoare la abonament care decurg din acesta plus toate taxele de înregistrare.

Vă puteţi anula abonamentul pentru orice conţinut şi/sau servicii contra cost contactând Sony (ce se supune oricărui aviz minim de înregistrare sau a unei perioade iniţiale a contractului şi oricăror clauze de înregistrare privind disponibilitatea/ nedisponibilitatea returnării banilor pentru perioadele neutilizate).

Exceptând cazul în care sunt oferite expres in alte condiţii aplicabile, în care taxele de abonament, taxele de acces şi alte taxe incluzând pe cele într-o singură tranşă sunt încasate cu referire la Servicii şi la acces, sau la descărcarea conţinutului din acest site (Taxe), Taxele vor putea fi achitate de către Utilizatori în avans, în momentul, prin mijloacele de achitare şi prin ratele stipulate de Sony.

În cazul unui conţinut taxabil, Taxele se pot modifica oricând. Sony va face eforturi comerciale rezonabile pentru a informa anterior Utilizatorii care se abonează la conţinutul şi/sau la Serviciile taxabile cu privire la asemenea schimbări.

În cazul în care Utilizatorul alege, prin intermediul sau în legătură cu acest site, să descarce sau să primească conţinutul pentru care se plătesc Taxe (ca de exemplu, fără restricţii, anumite tonuri de apel pentru mobil, economizoare de ecran, proiecte şi jocuri pentru imaginea de fundal), Utilizatorul reprezintă şi garantează că unitatea de acces/primire suportă o asemenea descărcare/primire şi că este compatibilă cu formatul conţinutului solicitat. După descărcarea / primirea unui asemenea conţinut (1), Taxele achitate în avans nu vor fi returnate, şi (2) nu se vor supune oricăror restricţii speciale, puteţi salva conţinutul pe suportul de destinaţie pentru care a fost realizat, dar este cu stricteţe interzisă salvarea lui pe un orice alt suport, editarea sau modificarea, copierea, distribuirea sau înmânarea unor terţe persoane sau permiterea acestora de a le accesa. Dispoziţiile acestor Clauze referitoare la conţinutul site-ului (după cum este definit mai jos) se vor aplica unui asemenea conţinut trimis /descărcat.

5. ÎNREGISTRAREA UTILIZATORULUI ŞI CONECTARE/DECONECTARE

Pentru a trimite, transfera şi descărca materiale, a comunica prin intermediul şi pentru a accesa acest site, Servicii, resurse şi conţinutul unor anumite sau tuturor site-urilor (definite mai jos), Utilizatorul poate fi solicitat să ofere datele de înregistrare şi să se conecteze. Este o condiţie de utilizare a acestui site, a Serviciilor şi a conţinutului Site-ului ca toate detaliile de înregistrare pe care Utilizatorul le oferă să fie şi să rămână adevărate, corecte, actuale şi complete.

Sunteţi de acord să notificaţi Sony imediat cu privire la schimbările care sunt relevante pentru înregistrarea dumneavoastră. Notificarea trebuie să fie făcută la adresa sau la adresa de e-mail pentru Sony dată pe acest site sau conform Clauzelor de mai sus.

Dacă Sony consideră că aceste detalii nu sunt corecte, actuale sau complete, sau dacă Sony consideră în condiţii de confidenţialitate că o asemenea acţiune se cuvine (inclusiv unde este suspectată înregistrarea unor conturi multiple / diverse profile de Utilizator pentru aceeaşi persoană), are dreptul de a refuza accesul Utilizatorului la site, şi/sau la oricare dintre resursele sale, Serviciile şi conţinutul site-ului şi să rezilieze sau să suspende contul Utilizatorului (dacă există).

În cazul în care vă conectaţi pentru a obţine acces la acest site, în cazul în care Sony oferă o opţiune „deconectare”, „ieşire” (sau similară), vă obligaţi să vă deconectaţi şi să părăsiţi contul la sfârşitul sesiunii. Sony îşi rezervă dreptul de a deconecta Utilizatorii conectaţi ale căror conturi sunt inactive pentru o perioadă mare de timp. Dacă unul dintre Serviciile pe care le accesaţi prin intermediul acestui site este chiar accesul la internet (de ex. Serviciul ISP), când sunteţi conectaţi, pentru a menţine calitatea serviciilor pentru utilizatorii noştri, Sony îşi rezervă în general dreptul (1) de a vă deconecta de la Serviciu sau în cazul în care conectarea dvs. la serviciu este lentă sau în orice condiţii după 15 minute sau orice altă limită de timp, după cum considerăm în condiţii rezonabile de confidenţialitate, şi/sau (2) în limita numărului total de Utilizatori conectaţi la Serviciu în orice moment şi/sau perioada de timp în care un Utilizator poate fi conectat într-o sesiune.

6. PAROLE ŞI DETALII DE CONT

Utilizatorul este responsabil pentru menţinerea confidenţialităţii propriei parole, a numărului de cont, identităţii şi a altor detalii (dacă există) şi pentru toate activităţile realizate în contul de Utilizator. Orice folosire neautorizată a contului de Utilizator sau altă încălcare a securităţii trebuie raportată imediat Sony. Înregistrarea şi/sau abonamentul dumneavoastră este al dumneavoastră personal şi este interzisă dezvăluirea sau oferirea unor alte persoane a numelui dumneavoastră de cont, identităţii sau parolei. Orice dezvăluire de către dumneavoastră a numelui de cont şi a parolei poate duce la rezilierea înregistrării şi/sau abonamentului şi, în cazul în care vă înregistraţi pentru conţinut/Servicii bazate pe taxă/abonament, această reziliere se va face fără returnarea plăţii şi poate avea ca urmări taxe adiţionale cauzate de utilizarea neautorizată.

7. SCHIMBĂRI LA SITE ŞI ACESTE CLAUZE

Sony şi/sau furnizorii terţi pot aduce îmbunătăţiri şi/sau schimbări la produsele, suportul, Serviciile, Utilităţile, preţurile şi la alte conţinuturi ale site-ului (incluzând aceste Clauze) în orice moment cu sau fără notificare.

Sony poate oferi notificarea referitoare la schimbările acestor Clauze (sau altor conţinuturi ale Site-ului) prin afişarea notificărilor pe acest site sau prin alte mijloace de comunicare. Utilizatorii care accesează acest site după ce schimbările au fost trimise pe site sau comunicate prin altă modalitate, se vor supune acestor schimbări îndată ce astfel de notificări sau noi Clauze sunt trimise pe site, sau comunicate printr-o altă modalitate, chiar dacă Utilizatorul nu vizitează pagina în care sunt afişate schimbarea sau noile Clauze. De aceea este recomandată revizuirea frecventă a acestui site şi a acestor Clauze.

8. UTILIZAREA PERMISĂ ŞI INTERZISĂ A ACESTUI SITE

Accesul la şi utilizarea acestui site, incluzând vizionarea, descărcarea, reproducerea, afişarea, trimiterea şi publicarea: -datelor, graficelor, imaginilor, fotografiilor, proiectelor, descrierilor, informaţiilor şi textului- video, audio, muzică şi compilaţii de sunet- utilităţi, software (incluzând miniaplicaţiile şi orice software disponibile Utilizatorilor în legătură cu, sau pentru a facilita accesul la orice abonament sau zone de acces restricţionate sau Serviciu asociate cu acest site) şi compilaţii software, programe de comandă şi alte Utilităţi (definite mai jos)- conţinuturile scrisorilor e-mail sau a unor comunicaţii similare trimise de către sau din partea Sony cu privire la acest site şi/sau înregistrarea sau abonamentul Utilizatorului – şi alt conţinut al acestui site care a fost creat şi oferit direct de Sony, Afiliaţii Sony, sau de furnizorii produsului lor, suportului şi serviciilor (împreună, conţinutul Sony), este interzis cu excepţia cazului în care este permis în mod specific în aceste Clauze. Acest caz se referă la orice modalităţi, inclusiv cea electronică, mecanică, de fotocopiere, înregistrare, crearea unor lucrări derivate sau un alt caz.

Sony oferă o permisiune limitată, netransferabilă, neexclusivă, revocabilă pentru Utilizator, de a accesa şi a utiliza personal, necomercial acest site şi conţinutul acestui Site ca suport şi resursă de comunicaţie în scopuri specificate doar în acest site. Utilizatorul poate copia electronic şi tipări conţinutul Site-ului în aceste scopuri, cu condiţia ca toate notificările de drepturi de autor şi de proprietate (unde sunt prezente) să fie reţinute în conţinutul Site-ului.

Orice altă utilizare a conţinutului site-ului, inclusiv reproducerea în alte scopuri decât cele menţionate mai sus, modificare, distribuţie, transmisie, descărcare a conţinutului Site-ului (în afară de ascunderea paginii), republicarea sau ingineria de inversare- fără consimţământul scris anterior al Sony- este interzisă (cu excepţia cazului în care o asemenea interdicţie este interzisă de legea aplicabilă). Fără limitare, permisiunea de folosire a conţinutului Site-ului nu include- revinderea sau folosirea comercială sau distribuirea conţinutului Site-ului- colectarea şi folosirea oricăror listări de produs, suport sau serviciu, descrieri sau preţuri- utilizarea derivativă a acestui site sau a conţinutului acestui Site (inclusiv încadrarea)- descărcarea sau copierea informaţiei din cont în beneficiul unui alt vânzător- orice folosire a evitării informaţiilor, roboţilor, sau o strângere de informaţii sau instrumente de extragere similară- orice utilizare a conţinutului Site-ului pe orice alt site web, server sau mediu de calculatoare în reţea- sau orice alt conţinut al Site-ului care sugerează o asociere cu orice produse Sony sau Afiliaţilor Sony, produse, suport şi servicii, cu excepţia celor oferite special prin contract scris între părţile relevante.

Utilizatorul nu va folosi acest site sau Serviciile într-un mod care va încălca aceste Clauze (sau sensul lor) sau orice altă lege sau regulamente aplicabile (inclusiv pe acelea legate de folosirea reţelelor publice de comunicaţie) sau care produce sau poate produce orice afectare, întrerupere sau defecţiune a acestui site sau a Serviciilor. Utilizatorului îi este interzis să încerce să dobândească acces neautorizat la orice parte a acestui site, la alte conturi ale Utilizatorului sau la orice sisteme sau reţele de calculator conectate la acest site, fie prin piraterie, evitarea parolei sau prin alte mijloace. Utilizatorului îi este interzisă colectarea sau încercarea de a colecta informaţii referitoare la alte persoane prin intermediul acestui site.

9. DREPTUL DE AUTOR- PROPRIETATEA ASUPRA CONŢINUTULUI SITE-ULUI

Sony nu transferă titlul nici unui alt conţinut de Site descărcat sau folosit de Utilizator. Conţinutul site-ului, inclusiv selecţia şi designul său sunt proprietatea Sony sau Afiliaţilor Sony precum şi a furnizorilor de conţinut şi/sau tehnologie ai acestora şi este protejat de dreptul de autor şi de alte legi. Permisiunea limitată de a folosi conţinutul site-ului (în scopuri menţionate în secţiunea precedentă) este condiţionată specific prin identificarea Utilizatorului, respectarea şi reţinerea tuturor drepturilor de autor, mărci înregistrate şi a altor notificări de proprietate în conţinutul site-ului şi toate drepturile de proprietate şi alte drepturi intelectuale de proprietate ale Sony sau ale Afiliaţilor Sony şi/sau furnizorilor de conţinut şi tehnologie, în conţinutul Site-ului. Utilizatorul nu va avea nici un drept de proprietate asupra nici unei adrese de e-mail, URL sau asupra unui alt identificator personal care poate fi alocat sau ales de către acesta în scopurile oricăror Servicii disponibile prin intermediul acestui site şi drepturile limitate ale Utilizatorului de a folosi un asemenea identificator/adresă vor continua doar atât timp cât înregistrarea Utilizatorului/ contului Utilizatorului rămâne valabilă pentru accesarea acestui site sau a Serviciului relevant. După rezilierea perioadei de valabilitate de către Sony din orice motiv, Sony va fi liberă să folosească şi/sau să aloce oricăror altor Utilizatori orice astfel de identificator/adresă.

Orice folosire neautorizată sau copiere a conţinutului Site-ului, sau utilizarea conţinutului Site-ului care încalcă aceste Clauze (sau în sensul lor) poate încălca marca înregistrată, dreptul de autor şi alte drepturi de proprietate şi statuturile civile şi penale. Utilizatorii nu vor folosi nici un conţinut al site-urilor (sau orice alt conţinut disponibil prin acest site) prin nici o modalitate ce ar putea încălca marca comercială, dreptul de autor sau alte drepturi de proprietate. Sony îşi rezervă toate drepturile de a respecta o astfel de utilizare neautorizată sau încălcare a acestor Clauze.

10. MĂRCI ÎNREGISTRATE

”Sony” este marcă înregistrată a Corporaţiei Sony, Japonia.

Toate mărcile înregistrate, logo-urile, adresele site-urilor web, numele produsului sau modelului sau derivaţii care descriu produsele Sony sau Afiliaţilor Sony, suportul sau serviciile sau cele care conţin cuvântul „Sony” care sunt incluse în conţinutul site-ului (împreună, Mărci Sony) sunt mărci înregistrate şi/sau proprietatea Sony sau a Afiliaţilor Sony. Orice listă a mărcilor înregistrate Sony (sau a altor mărci înregistrate) de pe acest site este actualizată periodic dar nu vor fi considerate ca toate mărcile înregistrate (sau alte mărci) incluse în lista Sony.

Orice utilizare a mărcilor Sony sau permutări în acest sens (cu excepţia celor autorizate special de Sony în scris) este strict interzisă.

Orice produs sau nume de companie menţionate în acest site pot fi mărci înregistrate ale proprietarilor lor respectivi.

11. CONŢINUTUL UTILIZATORULUI- INFORMAŢII/MATERIAL TRANSFERATE SAU OFERITE

În aceste Clauze, Conţinutul Utilizatorului este o informaţie sau un alt conţinut, care este sau poate fi oferit Sony sau introdus sau descărcat de către Utilizator prin intermediul acestui site sau prin mijloacele respective, inclusiv (fără limită) fotografii, imagini video şi alte imagini, materiale audio, grafice, fişiere de documente sau de date, informaţii referitoare la persoane fizice şi la alte persoane, mesaje, e-mail şi alte comunicaţii, fişiere, texte, opinii, setări de personalizare şi alte informaţii.

Prin transferarea conţinutului Utilizatorului în acest site sau transmiterea sau punerea la dispoziţie a conţinutului Utilizatorului spre alţi Utilizatori sau Sony şi Afiliaţii Sony, ca urmare a sau din considerente ale site-ului, Serviciilor sau utilizării conţinutului Site-ului sau printr-o altă modalitate, Utilizatorul asigură automat (sau garantează că proprietarul unui astfel de conţinut al Utilizatorului asigurat special) Sony, Afiliaţilor Sony şi reprezentanţilor lor un drept perpetuu, fără drepturi de autor, irevocabil şi non-exclusiv şi o licenţă de utilizare (inclusiv utilizarea comercială şi exploatarea) copie, sub-licenţa, reproducerea, modificarea, adaptarea, publicarea, traducerea, performanţa publică, afişarea şi distribuirea conţinutului Utilizatorului (incluzând orice idei, concepte, know-how şi tehnici conţinute în cadrul site-ului) şi de creare a lucrărilor derivative din acesta şi încorporarea conţinutului de Utilizator (sau a oricărei părţi din cadrul acestuia) în orice formă, mediu sau tehnologie cunoscută în prezent sau dezvoltată în întreaga lume. În plus, Utilizatorul garantează că posedă drepturile necesare de a acorda această licenţă şi că aşa-numitele „drepturi morale” din orice conţinut al Utilizatorului a fost abandonat. Întregul conţinut al Utilizatorului va fi considerat ne-confidenţial, fără să se supună nici unor restricţii de utilizare şi nici un conţinut al Utilizatorului nu se va supune nici unei obligaţii sau confidenţe din partea Sony.

Totuşi, această secţiune nu se aplică nici unei informaţii personale oferite de un Utilizator care îl identifică. Aceasta va fi prelucrată doar aşa cum a fost introdusă în secţiunea de informaţii personale sau în formularul de înregistrare pentru aceasta sau referitor la site-urile web ale Sony, oriunde altundeva în aceste Clauze sau în orice alte clauze sau condiţii care se aplică în special oricărei tranzacţii relevante (dacă există) dintre Utilizator şi orice Afiliaţi Sony.

12. CONŢINUTUL UTILIZATORULUI INTERZIS SAU RESTRICŢIONAT

Afişaje Sau Comunicaţii Neavenite

Sony restricţionează transmiterea, distribuţia, diseminarea, transferul, trimiterea, supunerea, partiţia şi stocarea în, prin intermediul sau prin utilizarea acestui site (împreună, transferul) conţinutului Utilizatorului pe care îl consideră (în condiţii de confidenţialitate) neavenit sau lipsit de gust.

Un astfel de conţinut al Utilizatorului include (fără limită) comunicaţii cu- conţinut pornografic, profan, sexist, homofob, calomniator, înşelător, vulgar, obscen sau ofensiv- materiale denigratoare etnice, rasiste sau religioase sau epitete derogatoare- pledoarie de violenţă, ură sau activitate ilicită- descrierea abuzului faţă de copii, pornografia infantilă, imagini sugestive sexual- reclame, sondaje şi concursuri- informaţii contra cost referitoare la titluri de valoare publice listate şi materiale care pot provoca orice responsabilităţi civile sau penale prevăzute în orice lege.

Sony interzice transferul sau folosirea conţinutului Utilizatorului sau transmiterea conţinutului Utilizatorului cu un scop sau efect primar sau secundar- de a vinde, distribui sau promova arme de foc, arme sau substanţe periculoase, proiecte de realizare rapidă a banilor, scrisori în lanţ sau piramidă, oferte frauduloase sau alte oferte ilegale- de a înregistra o altă adresă de e-mail în afară de a dumneavoastră- de a modifica datele în licitaţii sau alte pieţe (inclusiv pieţele publice de titluri de valoare citate)- de a ameninţa sau a hărţui pe alţii- de a întrerupe discuţii sau a crea o identitate falsă în scopul de a-i înşela pe alţii- a transmite cereri sexuale de la, pentru şi unui minor- de a face remarci sau comentarii rasiste- pentru a impresiona orice persoană sau a reprezenta în mod eronat afilierea dumneavoastră cu orice persoană sau entitate. Utilizatorul nu va face reclamă sau nu va oferi spre vânzare sau cumpărare de bunuri sau servicii în orice scop comercial, doar dacă Forumul sau Serviciul respectiv permite acest lucru în mod expres.

Sony îşi rezervă dreptul (dar nu acceptă nici o obligaţie) de a şterge sau a restricţiona accesul Utilizatorilor la conţinutul relevant al Site-ului şi/sau conţinutul Utilizatorului şi/sau de a transmite conţinutul Utilizatorului relevant şi/sau informaţii referitoare la utilizator (inclusiv informaţii personale) oricărei autorităţi relevante în care conţinutul Utilizatorului este transferat în cazul încălcării sau suspiciunii de încălcare a oricăror dintre aceste Clauze (sau în sensul lor sau altor reguli sau clauze aplicabile) sau a oricăror legi sau regulamente aplicabile, fără nici o cerere sau plângere de a fi iniţiat sau dovedit în mod formal.

Materialele Protejate De Dreptul De Autor şi Alte Drepturi De Proprietate Intelectuală

Sony interzice transferarea conţinutului în care apar muzică, software, imagini (statice sau în mişcare), lucrări literare sau artistice sau alte materiale protejate de legile de proprietate intelectuală (sau care pot încălca drepturile de proprietate intelectuală a altor persoane), cu excepţia cazului în care Utilizatorul deţine sau controlează drepturile exclusive în acest sens sau a primit toate acordurile necesare (pe care Utilizatorul le garantează în cazul în care un astfel de conţinut este transferat). Sony interzice transferarea unor materiale actuale sau suspectate de drepturi de autor, a căror utilizare nu este autorizată, sau materiale contrafăcute.

Informaţii personale

Cu excepţia informaţiilor personale ale unui Utilizator oferite de către acel Utilizator pentru înregistrare şi/sau în scopurile de deschidere de cont sau (dacă este cazul) informaţii personale referitoare la alte persoane fizice cunoscute de un Utilizator pentru introducerea în contul de adresă interactivă a Utilizatorului, Sony interzice transferarea oricărui conţinut de Utilizator care extrage informaţii personale sau private privind orice persoană sau entitate, inclusiv număr (numere) de telefon, adrese de e-mail sau fizice, numere de cont ale Utilizatorului, parole şi informaţii financiare.

În cazul în care informaţiile personale referitoare la, sau imagini ale altei persoane fizice sunt transferate de către Utilizator pentru includerea în acel cont de adrese online ale Utilizatorului, album foto (sau în orice alt scop), Utilizatorul garantează că acea persoană (subiectul informaţiei) şi-a dat acordul pentru această operaţiune şi pentru prelucrarea datelor, indusă de aceasta, şi orice altă utilizare a unui asemenea conţinut al Utilizatorului de către aceste Clauze sau în acest Site.

'„Spam”(Mesaj de întrerupere) şi Transferarea unor materiale distructive

Toate formele de mesaje de întrerupere sau e-mail inutil, incluzând transferarea sau transmiterea unor acţiuni multiple nesolicitate către diferite grupuri de discuţie, liste de transmitere şi toate activităţile care facilitează mesajele de întrerupere, sunt interzise în sau prin intermediul acestui site. Cu excepţia cazurilor în care defecţiunile actuale (unde se pot calcula rezonabil) depăşesc acest număr (caz în care defecţiunile actuale vor fi plătibile de către Utilizator), prin modalitatea de daune contractuale prestabilite, sunteţi de acord să achitaţi Sony 5 Euro pentru fiecare articol de „mesaj de întrerupere” trimis prin contul dumneavoastră de Utilizator ca încălcare a acestor Clauze.

Sony interzice transferarea programelor de computer, fişierelor şi a altor materiale care conţin caracteristici distructive şi de întrerupere precum virusuri, fişiere corupte, fişiere „ascunse” (ca fişiere cu imagini cu fişiere audio incluse), viermi, troieni, virusuri pentru folosirea defilării, prezentarea de ecrane multiple şi alte activităţi care pot întrerupe integritatea site-ului web sau funcţionarea sau comunicarea online în general.

13. REVIZUIREA CONŢINUTULUI DE UTILIZATOR DE CĂTRE SONY

Prin intermediul acestui site, Sony oferă doar o „jurisdicţie” pentru utilizatori pentru a accesa anumite servicii specificate, Utilităţi şi/sau informaţii. Sony nu poate şi nu se va face responsabilă pentru examinarea, revizuirea, editarea, cenzurarea sau efectuarea altor proceduri de filtrare şi control al conţinutului de Utilizator sau pentru comportamentul Utilizatorilor al conţinutului de Utilizator sau conţinutul Site-ului.

Cu toate acestea, Sony poate, dar nu va fi obligată să revizuiască, fie manual, fie prin mijloace automate, întregul conţinut de Utilizator care este sau poate fi transferat pe acest site şi să monitorizeze sau să revizuiască orice zone ale acestui site în care Utilizatorii transmit sau trimit prin poştă comunicate sau comunică unul cu celălalt sau cu Sony (dacă este aplicabil) inclusiv camerele de chat, grupurile de ştiri, consiliile de actualităţi, paginile de comunitate, albumele de fotografii, paginile de web personale sau alte domenii de utilizare şi forumuri (Forumuri), dacă este aplicabil. Sony îşi rezervă dreptul (dar respinge orice obligaţie), de a refuza, a nu trimite, a nu utiliza, înlătura, amenda, nega accesul şi/sau de a şterge orice conţinut de Utilizator, fără notificare, pe care le consideră la propria sa latitudine ca fiind un act neavenit şi lipsit de gust sau care de altfel încalcă aceste Clauze (sau sensul lor) şi fără o cerere de plângere sau solicitare cu privire la conţinutul de Utilizator relevant să fie iniţiat sau dovedit formal. Sony îşi rezervă dreptul (dar nu este obligată) să coopereze cu orice autorităţi legale sau ca răspuns al Curţii şi a altor cereri oficiale ce solicită ca Sony să elimine identitatea oricui trimite conţinutul de Utilizator.

14. CONŢINUTUL UTILIZATORULUI ŞI UTILIZAREA SITE-ULUI FĂRĂ RESPONSABILITĂŢI

Materialele, informaţiile şi opiniile (care pot include conţinutul Utilizatorului) incluse şi/sau exprimate în sau prin Forumuri (sau prin intermediul oricărei modalităţi de accesare a conţinutului Utilizatorului) nu sunt neapărat acelea ale (sau andosate de) Sony sau Afiliaţii Sony sau entităţile respective. Întregul conţinut al Utilizatorului trebuie să fie considerat doar exprimări ale unor opinii şi nu declaraţii de fapt.

Orice conţinut al Utilizatorului şi/sau Servicii pe care le obţineţi sau utilizaţi, sau le transmiteţi prin intermediul acestui site, inclusiv utilizarea oricăror Forumuri, va fi la discreţia şi riscul dumneavoastră şi se supune persoanelor care renunţă şi limitărilor de responsabilităţi în aceste Clauze. Securitatea acestui site şi conţinutul Utilizatorului nu pot fi garantate.

Înţelegeţi că de fiecare dată când trimiteţi informaţii personale sau de alt tip online- de exemplu prin intermediul ferestrelor de mesaj sau a camerelor de chat şi a altor Forumuri- că informaţiile pot fi colectate şi folosite de persoane pe care nu le cunoaşteţi. În timp ce Sony face toate eforturile comerciale rezonabile de a proteja datele dumneavoastră personale şi private, nu poate garanta securitatea oricărei informaţii pe care o transmiteţi online. Realizaţi asemenea transmiteri pe propria dumneavoastră răspundere. Cu excepţia cazului în care este vorba despre informaţii personale oferite de Utilizator în scopul înregistrării, sau deschiderii, sau actualizării contului Utilizatorului respectiv (referitor la care Sony face toate eforturile comerciale rezonabile pentru a proteja intimitatea dumneavoastră), Sony nu se va face responsabilă cu privire la (şi neagă orice responsabilitate referitoare la acesta) conţinutul Utilizatorului transmis într-un domeniu al site-ului proiectat ca (sau considerat a fi) o zonă de acces privată, personală şi limitată a site-ului care devine disponibilă altor persoane decât Utilizatorul care a transmis conţinutul Utilizatorului. În mod similar, Sony nu va fi obligată în ceea ce priveşte (şi neagă toate responsabilităţile aferente) orice indisponibilitate a conţinutului Utilizatorului transmis unui domeniu al site-ului proiectat ca o zonă publică a site-ului sau altor Forumuri în care Utilizatorii, alţii decât Utilizatorul care a transmis conţinutul de Utilizator, poate obţine acces la un asemenea conţinut.

Sony nu are obligaţia de a se implica în nici o dispută pe care o aveţi cu alţi Utilizatori sau în nici un incident din care faceţi parte cu alţi Utilizatori, sau care sunt afectate de către sau care au legătură cu acest site în orice alt mod.

Sony neagă orice responsabilitate referitoare la orice conţinut de Utilizator, incluzând orice eroare, virus, defăimare, calomnie, obscenitate sau neconformitate cuprinsă în orice conţinut de Utilizator, ce intervin sau nu în cadrul legilor de drept de autor, calomnie, intimitate sau în alt caz, orice conţinut de Utilizator interzis şi orice alt conţinut de Utilizator.

Sony neagă orice responsabilitate pentru folosire neautorizată (de către alţi Utilizatori) a conţinutului de Utilizator, şi neagă (fără limită) orice obligaţie de folosire a conţinutului de Utilizator care încalcă orice drept de autor, drepturi de marcă înregistrată sau orice drepturi de proprietate intelectuală ale oricărui alt Utilizator sau persoană.

Utilizatorul este unicul responsabil pentru orice defecţiune (inclusiv conţinutul site-ului) rezultând din utilizarea (sau introducerea) a oricărui conţinut de Utilizator sau a site-ului (inclusiv dispute şi incidente descrise în secţiunile anterioare) şi tranzacţiile respective sau evenimente.

Sony nu va avea nici o răspundere pentru accesul neautorizat la contul Utilizatorului, sau retransmiterea automată de mesaje şi/sau virusuri (cauzate de virusuri sau în alt mod) către persoane ale căror date au fost introduse de către un Utilizator pentru includere în orice fişier de adrese on line disponibil prin acest site.

Limitările şi excluderile de obligaţii în aceste Clauze se aplică indiferent dacă obligaţia este bazată pe încălcarea contractului, ofensă (inclusiv neglijenţa sau defecţiunea), obligaţia strictă, încălcarea garanţiilor sau orice altă teorie legală.

15. STOCAREA ŞI PIERDEREA CONŢINUTULUI DE UTILIZATOR

În cazul în care Sony oferă facilităţi e-mail, găzduire pagini web sau alte servicii prin intermediul acestui site ce implică punerea la dispoziţie a spaţiului de stocare al computerului, sau referitor la alte Servicii relevante, Sony îşi rezervă dreptul de a impune şi de a schimba limitele şi/sau restricţiile (temporare sau altfel) la utilizarea Serviciilor, incluzând, fără limitare, limitele în memorie oferite cu privire la spaţiul memoriei (de ex. o limită maximă totală şi/sau o limită maximă a dimensiunii per fişier /e-mail), timp/ momentul realizării fişierelor (de ex. e-mailuri mai vechi de 180 de zile), număr şi/sau dimensiune a fişierelor (de ex. un număr maxim de e-mailuri care pot fi trimise, stocate sau primite de către contul dumneavoastră), cantitatea de informaţii descărcate sau transferate sau orice alte criterii pe care Sony le poate specifica. Fără a limita următorul paragraf, materialul care depăşeşte o astfel de limită poate fi şters sau neacceptat pentru o astfel de stocare. Utilizatorii nu pot vinde interactiv nici un spaţiu de stocare oferit prin intermediul acestui site.

Sony nu se va face responsabilă pentru nici o pierdere, ştergere, îndepărtare sau eroare de trimitere pentru destinatarul intenţionat al conţinutului de Utilizator transferat în acest site, fie din cauza unui virus informatic, acces neautorizat sau altă modalitate. Utilizatorii sunt încurajaţi să reţină o copie de rezervă a întregului conţinut de Utilizator, iar Utilizatorii se obligă să facă acest lucru referitor la întregul conţinut de Utilizator transferat. Sony îşi rezervă dreptul de a refuza accesul la acest site şi de a şterge conţinutul de utilizator oricând fără notificare.

16. SERVICII DE SITE ŞI CONŢINUT DE SITE FĂRĂ GARANŢII

Întregul conţinut al site-ului şi Serviciile sunt oferite „ca atare” şi „după disponibilitate” şi Sony derogă în mod expres, în limita maximă permisă de legea respectivă, orice garanţie şi reprezentare de orice fel (Garanţii) referitoare la conţinutul site-ului şi Servicii, fie exprimate fie impuse, inclusiv orice garanţii impuse de vânzare, calitate satisfăcătoare, adaptare într-un scop anume şi neîncălcare a drepturilor de proprietate intelectuală ale terţilor.

Fără limitare:

Sony nu oferă Garanţie asupra conţinutului Site-ul ca fiind potrivit, disponibil sau permis pentru utilizare în orice locaţie care este lipsită de virusuri sau cu interoperabilitate cu orice hardware, software sau conţinut sau cu abilitatea Utilizatorului acestui site de a accesa sau a interacţiona cu alţi furnizori de servicii, reţele, utilizatori, sau resurse informaţionale, informatice prin internet. Cei care accesează acest site şi utilizează conţinutul site-ului şi/sau Serviciile au responsabilitatea de a respecta legea şi regulamentele aplicabile, inclusiv orice legi locale aplicabile.

Deşi Sony a încercat să verifice conformitatea, siguranţa şi actualitatea întregului conţinut al Site-ului, inclusiv produsul (cum se aplică), serviciile, suportul şi alte detalii şi descrieri obţinute de la terţi, Sony nu oferă garanţie pentru exactitatea nici unei declaraţii din acest site. Orice materiale, produse, suport, servicii sau informaţii din sau la care se face referire în acest site pot fi expirate. Sony nu se obligă să reactualizeze conţinutului Site-ului. Sony refuză orice obligaţie sau responsabilitate pentru orice erori sau omisiuni în conţinutul Site-ului (cu excepţia celor de până acum după cum o astfel de persoană nu ar putea fi în conformitate cu garanţiile şi alte clauze şi condiţii referitoare la vânzările produsului sau serviciilor, dacă există, de către Sony). Orice decizii bazate pe datele cuprinse în conţinutul Site-ului (sau conţinutul de Utilizator) sunt responsabilitatea unică a Utilizatorului.

Sony nu oferă Garanţie că funcţiunile sau Serviciile disponibile prin site sau alte interacţiuni ale Utilizatorului cu site-ul vor fi disponibile în mod constant, fără întreruperi, sigure sau lipsite de erori, că defectele vor fi corectate sau că acest site sau serverul care îl face disponibil nu are virusuri sau alte componente periculoase. Sony şi Afiliaţii Sony nu îşi asumă responsabilitatea, şi nu sunt răspund pentru nici o daună (sau pierdere de informaţii), sau pentru virusuri care pot infecta computerul dvs. sau altă proprietate prin intermediul accesului dvs. la aceasta, sau pentru utilizarea acestui site, inclusiv pentru descărcări de imagini, software sau alt conţinut al site-ului. Dacă utilizarea conţinutului site-ului duce la necesitatea unui service, reparaţie sau corectare a echipamentului sau a informaţiilor, Utilizatorul îşi asumă toate costurile aferente.

Informaţiile din conţinutul site-ului (şi conţinutul de Utilizator) nu constituie o consiliere juridică, profesională, financiară sau medicală şi nu trebuie să constituie o bază. Conţinutul site-ului care cuprinde declaraţii de căutare sau declaraţie de intenţie nu trebuie să constituie o bază. Sony îşi rezervă dreptul de a nu acţiona în conformitate cu nici o astfel de declaraţie.

Acest site poate conţine referiri la produse şi Servicii specifice Sony care nu pot fi sau nu pot fi pregătite şi disponibile într-o anumită ţară. Orice astfel de referire nu va fi considerată că sugerează sau garantează că orice astfel de produse sau servicii vor fi disponibile oricând şi în orice ţară.

În cazul în care legea aplicabilă interzice sau limitează excluderea garanţiilor Sony după cum s-a prezentat mai sus, Sony exclude, refuză şi limitează asemenea Garanţii doar în limita maximă admisă de legea aplicabilă.

17. TRANZACŢII CU TERŢI

Atunci când este posibil ca utilizatorii să facă tranzacţii prin intermediul acestui site (sau orice site în conexiune) cu o parte terţă (inclusiv alţi Utilizatori sau un furnizor de servicii sau vânzător de produse) care nu este Sony, o astfel de tranzacţie (sau orice drepturi şi obligaţii vor apărea) va fi realizată doar între dumneavoastră şi terţi.

18. DESCĂRCĂRI SOFTWARE ŞI APLICAŢII ON LINE- RESTRICŢII ŞI DOCUMENTE DE RENUNŢARE LA DREPTURI

Orice programe de comandă, software, programe (inclusiv toate evoluţiile şi actualizările), exploratoare aleatoare de conectare, periferice şi alte aplicaţii, servicii sau utilităţi informatice şi software disponibile pentru Utilizatori în legătură cu sau pentru a facilita accesul la, orice abonament asociat cu acest site şi toate fişierele şi imaginile, încorporate în sau generate de software, programe şi alte materiale disponibile pentru descărcare, sau ca aplicaţie sau serviciu de la distanţă, de la conţinutul Site-ului (Utilităţi) sunt oferite prin suport şi serviciu pentru Utilizatori. Dreptul la Utilităţi (descărcate sau nu) nu este transferat Utilizatorilor şi este deţinut (ca şi drepturile de proprietate intelectuală aferente) de către Sony, Afiliaţii Sony sau furnizorii de licenţă respectivi.

Folosirea de către Utilizator a oricărei Utilităţi va fi guvernată de asemenea prin condiţiile oricăror documente asociate interactiv sau nu, licenţa de utilizator final sau alte contracte relevante şi Clauze şi condiţii specificate de către vânzătorul sau furnizorul de licenţă relevant (EULA) (care va fi mai presus de aceste Clauze, în cazul unei neconcordanţe cu aceste Clauze). În cazul în care nici un EULA (contract de licenţă pentru utilizatorul final) nu însoţeşte o Utilitate, Utilitatea vă este oferită prin licenţă pe baza unui contract de utilizator unic, non-transferabil, non-exclusiv, revocabil.

Utilităţile pot fi folosite doar după indicaţii în EULA aplicabilă. Utilizatorului îi este interzisă reproducerea, copierea împrumutul, închirierea, ingineria de inversare, Utilităţi de decompilare sau vânzare, cu excepţia cazurilor permise în mod special de EULA sau prin legea aplicabilă. Utilizarea neautorizată a utilităţilor încalcă dreptul de autor şi alte drepturi de proprietate intelectuală şi Sony sau furnizorul de licenţă respectiv (după cum este cazul) îşi rezervă toate drepturile.

Sony nu oferă nici o garanţie cu privire la exactitatea sau siguranţa rezultatelor sau produsul care rezultă din folosirea Utilităţilor. Sony nu acceptă responsabilitatea pentru pierderea de date sau defecţiune cauzată de instalarea sau folosirea oricăror Utilităţi descărcate, sau nu oferă nici o altă Garanţie, nu acceptă nici o obligaţie referitoare la Utilităţi. Sony recomandă ca Utilizatorii (iar Utilizatorii garantează acest lucru) să creeze întotdeauna şi să reţină o copie cu informaţii în computer (cu care sau în care Utilităţile să fie instalate sau folosite) înainte de a instala sau a folosi orice Utilităţi.

Sony şi Afiliaţii Sony (cu excepţia cazului în care este anume specificat in EULA aplicabil, dacă există) nu oferă sprijin sau asistenţă în folosirea, instalarea sau menţinerea unor Utilităţi, sau rezolvarea unor cazuri sau probleme care pot apărea ca rezultat al folosirii sau instalării Utilităţilor.

Sunteţi de acord că Utilităţile şi orice altă documentaţie însoţitoare şi/sau date tehnice pot fi supuse legilor şi regulamentelor aplicabile de control pentru export. Sunteţi de acord să nu exportaţi sau să reexportaţi Utilităţile, direct sau indirect, încălcând astfel de legi sau regulamente.

În cazul în care Sony este de acord (în scris) să ofere asistenţă tehnică referitoare la un produs Sony, va oferi doar acea asistenţă pentru produsele relevante Sony cu sisteme de operare şi cu alt software în aceeaşi formă şi versiune aşa cum sunt livrate de la fabrica Sony sau Afiliaţii Sony, şi poate alege să nu ofere asistenţă pentru produsele Sony pentru care Utilităţile au fost încorporate sau încărcate ulterior.

EULA aplicabil poate impune excluderi sau limitări de garanţie şi obligaţie adiţionale asupra Utilităţilor.

Descărcarea oricărei Utilităţi constituie o acceptare a acestor Clauze. Dacă nu sunteţi de acord cu aceste Clauze, nu aveţi permisiunea de a descărca nici o Utilitate sau documentaţie de însoţire interactivă.

19. CONŢINUTUL SITE-ULUI FĂRĂ OBLIGAŢII

Sony, Afiliaţii Sony toate celelalte persoane implicate în crearea, producerea, găzduirea şi livrarea conţinutului Site-ului nu se vor face responsabile pentru daune directe, indirecte, speciale, incidentale, consecvenţiale sau de pedeapsă, inclusiv în ceea ce priveşte pierderea de date, pierderea de profit, întreruperea afacerilor sau timpul intervenit sau daune de orice natură (inclusiv intervenţia unor neglijenţe şi a altor ofense) care rezultă din utilizarea, din imposibilitatea de utilizare, conţinutul Site-ului, chiar dacă Sony sau o altă reprezentanţă autorizată a fost consiliată cu privire la posibilitatea unor asemenea daune.

Legea aplicabilă nu poate permite excluderile responsabilităţilor în această secţiune în toate cazurile. Exonerarea de obligaţie din această secţiune se aplică doar în limita maximă permisă de legea aplicabilă.

Responsabilitatea Sony pentru daune sau pierdere (prin contract, neglijenţă, ofensă sau alte cazuri) nu va depăşi în nici un caz suma plătită de Utilizator pentru accesarea acestui site (cu excepţia cazului prevăzut de către legea aplicabilă obligatorie). Nimic din aceste Clauze nu va exclude obligaţia Sony sau a Afiliaţilor Sony pentru moarte şi accidente fizice ca urmare a neglijenţei Sony sau a Afiliaţilor Sony.

20. INFORMAŢII PERSONALE, INTIMITATE ŞI COOKIES (fişiere de logare a paginilor pe internet)

Prin introducerea datelor prin intermediul acestui site sau prin orice proces de înregistrare prin telefon:

Consimţiţi la prelucrarea datelor personale, ca de exemplu numele sau titlul dumneavoastră, adresa, numărul de telefon, detalii de contact şi alte detalii personale („Date Personale”), în conformitate cu clauzele notificate în secţiunea „Date personale” (sau denumită similar) a formularului de înregistrare/ introducere date sau a procesului de înregistrare prin telefon a acestui site.

Sunteţi de acord ca prelucrarea datelor dumneavoastră personale este necesară şi/sau dezirabilă pentru personalizarea vizitei dumneavoastră în acest site şi/sau acordarea şi controlarea accesului la acest site sau la părţi din acesta Utilizatorilor înregistraţi sau abonaţilor plătitori şi consimţiţi la o astfel de prelucrare.

În anumite împrejurări, Sony poate căuta informaţii personale suplimentare ca de exemplu fotocopii ale documentelor de identificare sau cărţi de credit, de exemplu pentru verificarea identităţii sau în scopuri de prevenire a fraudei. În cazul în care astfel de informaţii suplimentare sunt oferite Sony prin intermediul acestui site, vor fi de asemenea considerate „Informaţii Personale”.

Sony poate acorda, pune la dispoziţie sau transmite Informaţiile Personale altor departamente şi direcţii Sony şi Afiliaţii Sony în Europa şi (în conformitate cu stricta respectare a legilor aplicabile de protecţie a datelor) peste ocean, inclusiv Corporaţia Sony, Japonia. Sony nu va dezvălui Informaţiile Personale entităţilor sau persoanelor terţe (3P), cu excepţia Afiliaţilor Sony, fără consimţământul dumneavoastră, cu excepţia cazurilor de mai jos.

Informaţiile personale pot fi dezvăluite agenţiilor 3P pentru a permite (1) realizarea contractelor din care faceţi parte sau în alte scopuri specificate în aceste Clauze sau în secţiunea „Informaţii Personale” (sau denumită similar) a introducerii formularului de înregistrare/date sau procesul de înregistrare prin telefon pentru acest site; sau (2) respectarea obligaţiilor legale la care se supun Sony şi orice Afiliat Sony.

Informaţiile personale pot fi extrase agenţiilor 3P pentru a le permite oferirea serviciilor pentru sau din partea, sau la indicaţia Sony sau Afiliaţilor Sony. În aceste cazuri, Sony ia măsuri pentru a asigura că respectarea 3P cu politica de confidenţialitate a Sony şi că astfel de destinatari (1) nu folosesc Informaţiile Personale în alte scopuri decât în cele permise.; (2) obţinerea şi prelucrarea Informaţiilor Personale doar cu condiţia de a asigura Informaţiile Personale de utilizare neautorizată şi adoptarea şi respectarea unor politici stringente similare şi Clauzei de protecţie şi utilizare a Informaţiilor Personale; şi (3) respectarea strictă a legilor aplicabile.

În cazul în care Informaţiile Personale sunt oferite în legătură cu tranzacţiile conectate la acest site cu referire la plăţi (ca de exemplu plata abonamentelor), Sony poate transmite Informaţiile Personale la 3P care sunt agenţii de impunere probabilă a credit/uluifraudei sau agenţiile 3P care sunt de altfel implicate în prevenirea crimei, pentru a prelucra acceptabilitatea cărţii de credit deţinut sau a altor metode de plată sau pentru prevenirea crimei şi/sau pentru agenţii de prelucrare a cărţii de credit şi altor metode de plată. Informaţiile Personale transmise acelor 3P pot necesita transferarea în Statele Unite ale Americii sau în alte locuri din afara Zonei Economice Europene, pentru scopuri de prelucrare şi similare. Anumite agenţii au fost sfătuite ca transmiterea Informaţiilor Personale să fie de asemenea folosite pentru a genera impunerea posibilităţilor de credit, risc, fraudă pentru Sony sau alte părţi terţe cu care aţi putea intra în tranzacţii.

Sony poate folosi, prelucra şi dezvălui fără restricţie orice informaţii anonime sau generice (inclusiv statisticile) în care nu puteţi fi identificaţi.

Puteţi solicita Sony să informeze 3P la care Informaţiile Personale au fost comunicate în legătură cu corectările sau ştergerile acelor Informaţii Personale. Dacă Sony nu deţine control asupra Informaţiilor Personale, Sony va folosi în mod rezonabil eforturile sale pentru a modifica cererile dumneavoastră de corectare şi ştergere. Totuşi, în cazul în care Informaţiile Personale au fost transferate la plata cu cartea de credit şi alte anumite agenţii pentru prelucrarea plăţii, va fi nevoie să contactaţi astfel de agenţii direct dacă doriţi ca Informaţiile dumneavoastră Personale transferate la acele agenţii să fie rectificate sau şterse. Sony nu îşi poate asuma şi exclude orice responsabilitate de rectificare sau de ştergere a Informaţiilor Personale care au fost transferate ( cu consimţământul dumneavoastră) la unele agenţii ca de exemplu impunerea probabilă de credit sau fraudă, şi agenţii de prelucrare a plăţii care solicită şi/sau asumă controlul acelor informaţii. Sony nu acceptă nici o obligaţie pentru obţinerea incorectă de credit generată de astfel de 3P, sau orice alte consecinţe (inclusiv ratinguri adverse de credit) ale Informaţiilor Personale excluse şi utilizate după cum apare în secţiunea „Informaţii Personale” (sau intitulată similar) ale formularului de introducere a înregistrării/datelor sau procesul de înregistrare prin telefon pentru acest site, în aceste Clauze.

Prin accesarea acestui site, Utilizatorul acceptă şi este de acord ca Sony, Afiliaţii Sony sau furnizorii respectivi de produse pot trimite cookies (părţi mici de informaţii plasate pe programul de comandă al hard disk-ului dumneavoastră când accesaţi un site web sau părţi ale unui site web)în calculatorul dumneavoastră şi alte aparate de acces pentru a personaliza vizita dumneavoastră în acest site şi/sau să învăţaţi mai multe despre modalităţile de utilizare sau de căutare în timp ce vizitaţi acest site. Cookie poate conţine informaţii personale despre dumneavoastră şi poate fi de durată sau într-o singură sesiune.

21. GARANŢIE

Utilizatorul va garanta Sony, Afiliaţii Sony şi ofiţerii, agenţii, angajaţii lor ca şi furnizorii lor de servicii şi îi va proteja împotriva oricăror pierderi, costuri, proceduri, daune, cheltuieli (inclusiv costuri şi cheltuieli legale rezonabile) sau responsabilităţi intervenite în orice fel la oricare dintre ei ca rezultat al oricărei cereri de către o parte terţă rezultând din încălcarea sau nerespectarea de către Utilizator a oricărei interziceri sau restricţii asupra activităţilor Utilizatorului cu privire la acest site, conţinut în aceste Clauze, sau asupra oricăror supuneri, reprezentări sau garantări ale Utilizatorului conţinute în aceste Clauze şi cu privire la orice cerere de către orice persoană cu referire la problemele, responsabilităţile şi obligaţiile care au fost derogate de către Sony în aceste Clauze.

Fără a se limita la generalitatea garanţiei sus-menţionate, Utilizatorul exonerează, garantează şi protejează Sony, Afiliaţii Sony şi ofiţerii, agenţii, angajaţii lor ca şi furnizorii lor de servicii (care refuză responsabilitatea), cu privire la cererile, obligaţiile, costurile (inclusiv taxele legale), cheltuielile, solicitările şi pagubele (directe, indirecte şi consecvente), de orice natură, cunoscute sau necunoscute, suspectate sau nesuspectate, excluse sau neexcluse, cauzate prin orice modalitate de oricare dintre ele care intervin sau care se referă în orice fel la următoarele:

orice conţinut de Utilizator interzis sau restricţionat transferat de Utilizator sau orice utilizare a acestui site de către Utilizator (inclusiv utilizarea site-ului interzisă sau restricţionată de către Utilizator);

orice pierdere, ştergere, îndepărtare, corupere sau publicare a conţinutului de Utilizator transferat de către Utilizator; sau

- orice utilizare neautorizată a contului Utilizatorului sau compromiterea securităţii contului Utilizatorului prin eroarea de menţinere a confidenţialităţii parolelor contului Utilizatorului sau alte detalii de securitate,

şi alte evenimente de acest gen.

22. CONEXIUNEA PRIN HIPERTEXT CĂTRE ŞI DINSPRE ACEST SITE

Trebuie să căutaţi şi să obţineţi acordul scris al operatorului acestui site înainte de crearea oricărei legături către acest site. Legăturile profunde sunt strict interzise. Toate legăturile autorizate cu acest site trebuie să fie în pagina principală a acestui site, trebuie să clarifice faptul că acest site şi conţinutul Site-ului sunt distincte de site-ul web de la care se realizează legătura şi trebuie să stabilească faptul că acest site este deţinut şi/sau operat de Sony.

Sony sau părţile terţe (cu acord ca mai sus), pot oferi conexiuni prin hipertext către şi/sau de la alte site-uri web sau resurse Internet. Includerea acestor conexiuni în site-ul web este doar pentru convenienţă şi nu necesită andosare a celorlalte site-uri web de către Sony sau nici o asociere cu operatorii acelui site. Sony încurajează discreţia în căutarea site-urilor web proprii şi externe şi resurselor. Unele site-uri web pot conţine sau lega Utilizatorii la site-uri web ce cuprind informaţii care pot fi considerate neavenite sau ofensive. Site-uri web externe pot trimite propriile lor cookies Utilizatorilor, colecta informaţii şi/sau solicita informaţii personale.

Vizitarea unor site-uri web externe de către Utilizator prin intermediul legăturilor de la acest site este în întregime pe riscul Utilizatorului.

Sony nu a confirmat acurateţea sau siguranţa nici unei informaţii din site-urile de web externe sau resurselor legate sau accesate prin intermediul acestui site, sau care duce la site (site-uri) Sony. Sony nu va fi responsabilă sau obligată de nici un conţinut, reclamă, produse, suport, servicii sau alte materiale din sau disponibile pe astfel de site-uri web sau resurse externe. Sony nu va fi responsabilă pentru acurateţea, respectarea dreptului de autor, legalitatea sau decenţa materialului conţinut în site-urile web sau resursele externe. Sony nu va fi responsabilă pentru şi refuză toate garanţiile, exprese şi implicite, cu privire la acurateţea, valabilitatea, legalitatea, respectarea dreptului de autor, decenţa şi celelalte a oricăror materiale sau informaţii conţinute în site-urile web sau resursele externe. Sony nu va fi responsabilă, direct sau indirect, pentru daunele sau pierderea cauzată sau aşa-zis cauzată de către utilizarea sau bazarea pe orice conţinut, produse, suport sau servicii disponibile în sau prin orice site-uri web sau resurse externe.

Fără a limita cele de mai sus, Sony nu reprezintă sau nu garantează securitatea oricărei informaţii (inclusiv cartea de credit şi alte informaţii personale) care i se pot solicita unui Utilizator şi de a oferi unei părţi terţe prin site-urile web legate şi Utilizatorul adresează orice cerere Sony referitor la aceste probleme.

23. REZILIEREA

Cu excepţia unui serviciu sau a unei accesări pentru care o taxă de abonament este plătibilă, Utilizatorul poate încheia privilegiile de folosire ale Serviciilor în acest site şi într-ul alt conţinut al Site-ului, oricând prin distrugerea tuturor conţinuturilor din site descărcate din acest site şi toate copiile, oriunde ar fi localizate sau instalate. Dreptul Utilizatorului de a folosi serviciile pe acest site şi alt conţinut al site-ului va fi încheiat imediat cu sau fără notificare prin propria iniţiativă a Sony dacă utilizatorul nu respectă aceste Clauze.

În cazul în care un abonament sau altă taxă este plătibilă de către Utilizator cu privire la accesul şi utilizarea acestui site sau a Serviciului, Utilizatorul trebuie să informeze Sony în scris (sau prin alte mijloace special autorizate) cu privire la dorinţa de încetare a abonamentului. În absenţa oricărei dispoziţii speciale contrare referitoare la abilitatea utilizatorului de a rezilia sau perioada de reziliere, Utilizatorul va avea dreptul de a rezilia Serviciul de abonament prin acordarea Sony a unei notificări de cel puţin o lună întreagă calendaristică referitoare la această reziliere.

Sony poate încheia accesul Utilizatorului sau înregistrarea prin acest site în cazul în care contul Utilizatorului nu este accesat sau dacă Utilizatorul nu se conectează în timpul unei perioade de trei luni sau mai mult (sau o astfel de perioadă stabilită de Sony).

De asemenea, Sony îşi rezervă dreptul de a încheia accesul Utilizatorului la site şi/sau contul său în condiţii de confidenţialitate oricând fără motiv (supunându-se returnării oricăror sume plătite în avans de către Utilizator cu referire la un astfel de acces în conformitate cu Clauzei aplicabile). În asemenea împrejurări, Sony va face eforturi comerciale rezonabile pentru a trimite notificare de reziliere Utilizatorilor la ultima lor adresă de contact notificată sau la adresa de e-mail.

La reziliere, Utilizatorul trebuie să înceteze utilizarea şi să distrugă toate copiile pe care le deţine despre conţinutul Site-ului iar Sony poate îndepărta sau şterge toate conţinuturile de Utilizator ale unui astfel de Utilizator, cu excepţia cazului în care o licenţă perpetuă a fost acordată de către Sony de a folosi un anumit conţinut al site-ului contra unei taxe care a fost achitată. Fără a limita libertatea generală a Sony de a şterge sau de a nega accesul la conţinutul Utilizatorului pentru orice motiv, în urma rezilierii, Sony nu va avea obligaţia de a menţine nici un conţinut de Utilizator sau de a vă transmite orice mesaje dumneavoastră sau oricărei părţi terţe.

24. DIVERSE

Dacă orice dispoziţie a acestor Clauze nu se poate aplica, dispoziţia de neaplicare se va supune înlocuirii de către o dispoziţie valabilă, aplicabilă care se potriveşte cel mai bine cu intenţia dispoziţiei originale. Aceasta nu va afecta valabilitatea sau aplicabilitatea dispoziţiilor rămase.

Fără a afecta documentele de renunţare la drepturi şi limitările de obligaţii în aceste Clauze, nici o plângere sau acţiune împotriva Sony sau a Afiliaţilor Sony nu poate fi adusă de către nici o persoană cu privire la sau care intervine în acest site, cu excepţia cazului în care o astfel de plângere sau acţiune este iniţiată şi notificată companiei Sony în scris timp de un an de la data la care a intervenit prima dată cauza acestei acţiuni.

Angajaţii Sony şi agenţii nu sunt autorizaţi să modifice aceste Clauze. Nimic din ceea ce este spus de nici o persoană în domeniul vânzării sau serviciului clienţi din partea Sony nu trebuie înţeles ca o schimbare a acestor Clauze, sau ca o reprezentare autorizată, legală despre acest site sau natura sau calitatea produselor sau Serviciilor afişate sau un alt conţinut al site-ului. Anteturile în aceste Clauze sunt doar de formă şi nu vor avea nici un efect la realizarea acestor Clauze.

Apelurile către liniile de consiliere a clienţilor despre care se face vorbire sau la care se face referire în acest site pot fi monitorizate pentru scopuri de practică şi de control al calităţii.