Социална отговорност

Достъпност и използваемост

Зa нас в Sony, ангажиментите за непрекъснато подобряване на достъпността и използваемостта са начин на живот.

Комбинирано изображение на телевизор Sony и семейство, което гледа с удобен безжичен високоговорител

Като използва съвременни технологии, Sony се стреми да създава страхотни продукти и услуги, които са едновременно интуитивни и лесни за използване от хора с всякакви способности. Ние вярваме, че никой не трябва да бъде пренебрегван, и работим, за да постигнем тази цел.

Потребителските електронни продукти стават все по-многофункционални. Техните потребителски интерфейси също се усложняват.

На този фон, Sony си сътрудничи с широк кръг от лица, които са изправени пред предизвикателствата за достъпност, за да тества използваемостта, и за да прави оценки на фактори като видимост, разбираемост, оперативност и отзивчивост.

Тестването на използваемостта се извършва като част от нашите процеси на проектиране и разработка на продукти/услуги и продължава дори след като продуктите/услугите са вече пуснати на пазара.

В Sony се гордеем, че заемаме водеща роля в развитието на международните стандарти за достъпност, използваемост и активно асистиран начин на живот (AAL) в IEC TC 100 и IEC SyC AAL. Sony също така се ангажира да насърчава достъпността в регионални търговски асоциации, като Digital Europe, JEITA (Япония) и CTA (САЩ), за да гарантира, че чрез техническата политика се намират подходящите решения за съответствие.

Ако имате някакви конкретни въпроси относно областите на достъпност и използваемост за потребителските продукти на Sony, продавани в Европа, моля не се колебайте да се свържете с нас от следния линк Sony .

За допълнителна информация относно подхода на Sony Corporation към достъпността и използваемостта и информация, свързана с конкретни продукти и функции, моля, посетете нашия глобален сайт за достъпност и използваемост.