Достъпност

Осигуряване на иновации за достъпно бъдеще.

Използваме креативността и технологиите, за да подобрим достъпността на нашите продукти, услуги и изживявания.

Чрез нашия ангажимент за приобщаващо бъдеще, ние се стремим да създадем свят, в който ще има място за всички.

Стремим се да предоставим необходимите възможности и умения на хора с всякакви способности да споделят Kando (емоция).

Нашият ангажимент непрекъснато да подобряваме достъпността е начин на живот в Sony.

В Sony се стремим да създаваме страхотни продукти и услуги с помощта на усъвършенствани технологии, които са интуитивни и лесни за използване от хора с всякакви възможности. Вярваме, че никой не трябва да се чувства изолиран, и работим за осъществяването на тази цел.

Потребителските електронни продукти стават все по-многофункционални. Потребителският им интерфейс също става все по-сложен.

На този фон, Sony си сътрудничи с широк кръг от различни хора, които са изправени пред предизвикателства по отношение на достъпността, за да тества използваемостта, и за да оцени фактори като видимост, разбираемост, оперативност и отзивчивост на продуктите.

В Sony се гордеем с лидерската си роля в развитието на международните стандарти за достъпност, използваемост и активно асистиран живот (AAL) в IEC TC 100 и IEC SyC AAL. Sony също така се ангажира да насърчава достъпността в регионални търговски асоциации, като Digital Europe, JEITA (Япония) и CTA (САЩ), за да гарантира, че чрез техническата политика се намират подходящи решения за съответствие.

  • За допълнителна информация относно подхода на Sony към достъпността и относно конкретни продукти и функции посетете нашия глобален сайт за достъпност

  • Ако имате конкретни въпроси относно зоните на достъпност или ако не можете да осъществите достъп до съдържание или услуга, свържете се с нас.