Přístupnost

Přinášíme inovace pro přístupnou budoucnost.

Využíváme tvůrčí přístup a technologie ke zlepšení přístupnosti našich produktů, služeb a zkušeností.

Naším závazkem k inkluzi chceme vytvořit svět, do kterého patří všichni.

Snažíme se podpořit a povzbudit jednotlivce všech dovedností, aby sdíleli „kando“ (emoce).

Ve společnosti Sony je náš závazek neustále zlepšovat přístupnost životním stylem.

Společnost Sony se za pomoci progresivních technologií snaží vytvářet skvělé produkty a služby, které jsou intuitivní a zároveň je mohou všichni snadno používat. Věříme, že by nikdo neměl zůstat opomenut, a právě tato myšlenka nás pohání vpřed.

Produkty a služby v rámci spotřební elektroniky nabízí čím dál více funkcí, s čímž jdou ruku v ruce i stále složitější uživatelská rozhraní.

V souvislosti s tím společnost Sony spolupracuje s širokým spektrem jednotlivců, kteří čelí potížím s přístupností, a provádí testování použitelnosti, aby mohla posoudit faktory, jako je například zobrazitelnost, srozumitelnost, ovladatelnost a odezva.

Společnost Sony hrdě zastává vedoucí roli ve vývoji mezinárodních standardů přístupnosti, použitelnosti a aktivního a asistovaného života (AAL) v rámci IEC TC 100 a IEC SyC AAL. Společnost Sony se také zavázala podporovat přístupnost v regionálních obchodních sdruženích, jako je Digital Europe, JEITA (Japonsko) a CTA (USA), aby prostřednictvím technických zásad pomáhala nacházet vhodná řešení pro dodržování předpisů.

Podrobnosti o stanoviscích společnosti Sony týkajících se přístupnosti a informace vztahující se ke konkrétním produktům a funkcím naleznete na naší globální stránce přístupnosti.

  • Máte-li konkrétní dotazy související s přístupností nebo jste narazili na potíže při přístupu k určitému obsahu či službě, neváhejte nás kontaktovat.