Tilgjengelighet

Skape en verden uten begrensninger

Vi tar i bruk teknologi for å gjøre produktene og tjenestene våre mer tilgjengelige.

Vi jobber for en fremtid der alle deler øyeblikket og overvinner aldersbegrensninger, fysiske begrensinger og miljøbegrensninger.

Engasjementet vårt for å forbedre tilgjengelighet kontinuerlig er en livsstil for Sony.

Sony ønsker å tilby gode produkter og tjenester med avanserte teknologier som både er intuitive og enkle å bruke for alle slags mennesker. Vi mener at ingen skal bli utelatt, og vi jobber mot det målet.

Forbrukerelektronikkprodukter og -tjenester får stadig flere funksjoner. Brukergrensesnittene deres blir også mer kompliserte.

Med dette som bakgrunn samarbeider Sony med en rekke personer som støter på tilgjengelighetsutfordringer om å gjennomføre tilgjengelighetstester som vurderer faktorer som visningsmuligheter, forståelighet, betjening og respons.

Vi i Sony er stolte av å ha inntatt en ledende rolle innen utviklingen av internasjonal tilgjengelighet, brukervennlighet og ALL-standarder (Active Assisted Living) i IEC TC 100 og IEC SyC AAL. Sony er også opptatt av å fremme tilgjengelighet i regionale handelsorganisasjoner, som i Digital Europe, JEITA (Japan) og CTA (USA) for å sørge for passende løsninger for samsvar gjennom tekniske retningslinjer.

  • Hvis du vil ha mer informasjon om Sony tilnærming til tilgjengelighet og informasjon om spesifikke produkter og funksjoner, kan du gå til vår globale <a href="https://www.sony.com/SonyInfo/accessibility/" target="_blank">tilgjengelighetsside</a>

  • Hvis du har spesifikke spørsmål om tilgjengelighetsområdene, eller hvis du ikke får tilgang til innhold eller en tjeneste, kan du kontakte oss.