Tilgjengelighet

Skape en verden uten begrensninger

Vi tar i bruk teknologi for å gjøre produktene og tjenestene våre mer tilgjengelige.

Vi jobber for en fremtid der alle deler øyeblikket og overvinner aldersbegrensninger, fysiske begrensinger og miljøbegrensninger.

Engasjementet vårt for å forbedre tilgjengelighet kontinuerlig er en livsstil for Sony.

Sony ønsker å tilby gode produkter og tjenester med avanserte teknologier som både er intuitive og enkle å bruke for alle slags mennesker. Vi mener at ingen skal bli utelatt, og vi jobber mot det målet.

Forbrukerelektronikkprodukter og -tjenester får stadig flere funksjoner. Brukergrensesnittene deres blir også mer kompliserte.

Med dette som bakgrunn samarbeider Sony med en rekke personer som støter på tilgjengelighetsutfordringer om å gjennomføre tilgjengelighetstester som vurderer faktorer som visningsmuligheter, forståelighet, betjening og respons.

Vi i Sony er stolte av å ha inntatt en ledende rolle innen utviklingen av internasjonal tilgjengelighet, brukervennlighet og ALL-standarder (Active Assisted Living) i IEC TC 100 og IEC SyC AAL. Sony er også opptatt av å fremme tilgjengelighet i regionale handelsorganisasjoner, som i Digital Europe, JEITA (Japan) og CTA (USA) for å sørge for passende løsninger for samsvar gjennom tekniske retningslinjer.

Hvis du vil ha mer informasjon om Sony tilnærming til tilgjengelighet og informasjon om spesifikke produkter og funksjoner, kan du gå til vår globale tilgjengelighetsside

Hvis du har spesifikke spørsmål om tilgjengelighetsområdene, eller hvis du ikke får tilgang til innhold eller en tjeneste, kan du kontakte oss.