Samfunnsansvar

Tilgjengelighet og brukervennlighet

Vår forpliktelse til kontinuerlig å forbedre tilgjengeligheten og brukervennligheten er en livsstil hos Sony.

Accessibility image

Sony ønsker å lage gode produkter og tjenester ved å bruke avanserte teknologier som både er intuitive og enkle å bruke av mennesker med alle evner. Vi mener at ingen bør ekskluderes, og vi jobber mot dette målet.

Elektroniske produkter og tjenester til forbruker blir stadig mer fler-funksjonelle. Deres brukergrensesnittene blir også stadig mer komplekse.

På bakgrunn av dette samarbeider Sony med et bredt tverrsnitt av individer som står overfor tilgjengelighetsutfordringer. Disse gjennomfører brukbarhetstester for å vurdere faktorer som synsfunksjon, forståbarhet, brukbarhet og reaksjonsevne.

Brukbarhetstesting utføres som en del av våre design- og utviklingsprosesser for produkt / tjeneste, og fortsetter også etter at produktene / tjenestene er sluppet ut i markedet.

Sony er stolt over å ta en ledende rolle i utviklingen av internasjonal tilgjengelighet, brukervennlighet og aktiv assistert levestandard (AAL) i IEC TC 100 og IEC SyC AAL. Sony er også opptatt av å fremme tilgjengelighet i regionale handelsforeninger, som i Digital Europe, JEITA (Japan) og CTA (USA) for å sikre at passende løsninger blir funnet for å overholde teknisk policy.

Hvis du har spesifikke spørsmål angående tilgjengelighets- og brukervennligheten for Sony-forbrukerprodukter som selges i Europa, kan du gjerne kontakte oss på Sony.

For mer informasjon om Sony Corporation tilnærming til tilgjengelighet og brukervennlighet og informasjon relatert til spesifikke produkter og funksjoner, kan du gå til vårt globale nettsted for tilgjengelighet og brukervennlighet