Προσβασιμότητα

Δημιουργούμε έναν κόσμο χωρίς περιορισμούς

Εφαρμόζουμε την τεχνολογία για να προσφέρουμε προσβάσιμα προϊόντα και υπηρεσίες.

Αγωνιζόμαστε για ένα μέλλον όπου όλοι μοιράζονται τη στιγμή, υπερβαίνοντας τους περιορισμούς της ηλικίας, της φυσικής κατάστασης και του περιβάλλοντος.

Η δέσμευσή μας για συνεχή βελτίωση της προσβασιμότητας αποτελεί για τη Sony τρόπο ζωής.

Η Sony φιλοδοξεί να δημιουργήσει εξαιρετικά προϊόντα και υπηρεσίες, χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες με άνετο και εύκολα κατανοητό τρόπο χρήσης για άτομα όλων των ικανοτήτων. Πιστεύουμε ότι κανείς δεν πρέπει να μένει στο περιθώριο και εργαζόμαστε προς αυτόν τον στόχο.

Οι ηλεκτρονικές συσκευές ευρείας κατανάλωσης αποκτούν όλο και περισσότερες λειτουργίες. Επίσης, το περιβάλλον εργασίας τους γίνεται ολοένα και πιο περίπλοκο.

Με αυτά τα δεδομένα, η Sony συνεργάζεται με ένα διευρυμένο και ποικιλόμορφο πλήθος ατόμων με δυσκολίες πρόσβασης, για τη διεξαγωγή δοκιμών ευκολίας χρήσης, ώστε να αξιολογούνται παράγοντες όπως η δυνατότητα προβολής, κατανόησης, λειτουργίας και ανταπόκρισης.

Η Sony έχει κατακτήσει με υπερηφάνεια ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη διεθνών προτύπων προσβασιμότητας, ευκολίας χρήσης και ενεργής υποβοηθούμενης διαβίωσης (AAL) για τα IEC TC 100 και IEC SyC AAL. Η Sony είναι επίσης αφοσιωμένη στην προώθηση της προσβασιμότητας σε τοπικές επιχειρηματικές ενώσεις, όπως η Digital Europe, η JEITA (Ιαπωνία) και η CTA (ΗΠΑ), για να διασφαλίσει την εύρεση κατάλληλων λύσεων συμμόρφωσης μέσω τεχνικών πολιτικών.

  • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσέγγιση της Sony ως προς την προσβασιμότητα και πληροφορίες αναφορικά με συγκεκριμένα προϊόντα και χαρακτηριστικά, επισκεφθείτε την παγκόσμια <a href="https://www.sony.com/SonyInfo/accessibility/" target="_blank">τοποθεσία προσβασιμότητας</a>

  • Αν έχετε συγκεκριμένες ερωτήσεις για τους τομείς προσβασιμότητας ή δεν έχετε δυνατότητα πρόσβασης σε κάποιο περιεχόμενο ή υπηρεσία, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.