ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά το κείμενο που ακολουθεί. Περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας καθώς και σχετικά με την πρόσβασή σας σ’ αυτή την Ιστοσελίδα ή/και στις Υπηρεσίες και τη χρήση τους.

1. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΙΣΜΩΝ

Τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα διαχειρίζεται η Sony Europe B.V., d.t. Sony Hellas. Η Sony Europe B.V., είναι εταιρία που εδρεύει στη Μεγάλη Βρετανία και στην Ουαλία και τα γραφεία της βρίσκονται στην ακόλουθη διεύθυνση: The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, UK. Αριθμός Μητρώου: 2422874. Διεύθυνση Τοπικού Υποκαταστήματος: Βας. Σοφίας 1, 151 24, Μαρούσι, Αθήνα.

Οι παρόντες γενικοί όροι παροχής υπηρεσιών περιέχουν τους ακόλουθους ορισμούς που θα πρέπει να ερμηνευτούν ως εξής: Υπηρεσίες είναι όλες οι λειτουργίες, ρυθμίσεις, εφαρμογές, πληροφορίες ή άλλες Υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτής της Ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων και τυχόν Υπηρεσιών ISP) (Internet Service Provider ή/και Υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο). Συνδεδεμένες με τη Sony Επιχειρήσεις είναι η Sony Corporation, Τόκιο, Ιαπωνία και όλες οι επιχειρήσεις που ανήκουν κατά ελέγχουσα πλειοψηφία έμμεσα ή άμεσα στη Sony Corporation ή διευθύνονται από αυτή. Όροι είναι οι προϋποθέσεις και οι όροι. Οι λέξεις ο Χρήστης και Εσείς ισχύουν για κάθε πρόσωπο που αποκτά πρόσβαση σ’ αυτή την Ιστοσελίδα ή τη χρησιμοποιεί, είτε με την άδεια είτε χωρίς την άδεια της Sony, ανεξάρτητα από το αν το πρόσωπο αυτό είναι εγγεγραμμένος χρήστης της Ιστοσελίδας ή αν είναι συνδρομητής ή εγγεγραμμένος χρήστης μιας Υπηρεσίας που προσφέρεται σ’ αυτή την Ιστοσελίδα ή όχι. Αυτή η Ιστοσελίδα ή Σελίδα είναι η Ιστοσελίδα (κεντρική σελίδα και οι σελίδες στο διαδίκτυο στις οποίες στηρίζεται) ή άλλες συλλογές πληροφοριών ή/και εφαρμογών που διακινούνται από τη Sony και είναι διαθέσιμες μέσω πρόσβασης από συσκευές όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φορητοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, PDA, ψηφιακές κάμερες, τηλεοπτικές ή άλλες συσκευές δικτύωσης διαμέσου φυσικών ή ασύρματων συνδέσεων (μεταξύ άλλων και του διαδικτύου και δικτύων που είναι προσβάσιμα μέσω Wireless Application Protocol (WAP) ή παρόμοιων τεχνολογιών), και στις οποίες δημοσιεύονται οι παρόντες Όροι ή αναφέρονται ρητά σε συνδυασμό με τις περιπτώσεις που θα ζητηθεί από το Χρήστη να αποδεχτεί αυτούς τους Όρους. Όλες οι παραπομπές σε αυτή την Ιστοσελίδα ή Σελίδα συμπεριλαμβάνουν και παραπομπή στην ανάλογη σελίδα WAP. Ορισμένοι άλλοι όροι προσδιορίζονται παρακάτω.

2. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ

Με την πρόσβαση σ’ αυτή την Ιστοσελίδα ή στο Περιεχόμενό της, με το ξεφύλλισμά της ή την εκφόρτωση (downloading), την τοποθέτηση (posting) ή τη φόρτωση της Ιστοσελίδας ή κάποιας εφαρμογής της ως εγγεγραμμένος ή μη εγγεγραμμένος Χρήστης υποχρεούστε να τηρήσετε τους Όρους αυτούς χωρίς καμία απολύτως αλλαγή (γίνεται έτσι αποδεκτή η σύμβαση μεταξύ εσάς και της Sony), καθώς και στην τήρηση όλων των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων.

Εφόσον αποκτήσετε πρόσβαση σ’ αυτή την Ιστοσελίδα ή σε οποιεσδήποτε περιοχές της ή άλλες εφαρμογές της που απαιτούν την καταβολή συνδρομής, σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής ή μη πληρωμής της συνδρομής η Sony έχει δικαίωμα να σας αρνηθεί ή να σας διακόψει την πρόσβαση. Εσείς έχετε την ευθύνη για την προμήθεια των ανάλογου μηχανικού και λογισμικού εξοπλισμού και για την πληρωμή όλων των τηλεφωνικών και άλλων δικτυακών τελών που απαιτούνται για την πρόσβαση σ’ αυτή την Ιστοσελίδα και τη χρήση της.

Η πρόσβαση σ’ αυτή την Ιστοσελίδα ή στις Υπηρεσίες μπορεί να είναι περιορισμένη σε έναν ανώτατο αριθμό προσβάσεων ή/και σε μία ορισμένη διάρκεια εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. Η Ιστοσελίδα αυτή ή ορισμένες περιοχές της είναι δυνατό να περιέχουν υλικό που απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες. Για να έχετε πρόσβαση στο υλικό αυτό και να μπορείτε να το καλέσετε πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών (και να το δηλώσετε υπεύθυνα). Σε περίπτωση που επιτρέπετε σε παιδιά την πρόσβαση σ’ αυτή την Ιστοσελίδα και την κλήση της, είναι καθήκον σας να ελέγχετε αυτή την πρόσβαση και να αποφασίζετε για το ποια Περιεχόμενα ή ποιες Υπηρεσίες είναι κατάλληλα για παιδία και ποια όχι. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας ότι τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να κάνουν δημοσίως προσβάσιμα προσωπικά τους δεδομένα μέσω αυτής της Ιστοσελίδας ή τμημάτων της.

Δηλώνετε υπεύθυνα ότι θα εισέρχεστε σ’ αυτή την Ιστοσελίδα μόνο μέσω της διεπαφής που σας διέθεσε η Sony γι’ αυτό το σκοπό.

3. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ, ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΛΠ.

Οι Όροι αυτοί ισχύουν επιπρόσθετα στους λοιπούς όρους που ισχύουν για χρήστες σύμφωνα με συμβάσεις διανομής, άδειας εκμετάλλευσης, πώλησης ή παρόμοιες ή σύμφωνα με λοιπές εφαρμόσιμες συμφωνίες ή όρους. Εάν αυτή η Ιστοσελίδα ή περιοχές της περιέχουν κανόνες, κατευθυντήριες γραμμές, κανονισμούς συμπεριφοράς ή άλλους όρους ή υποχρεώσεις χρηστών, οι Χρήστες υποχρεούνται να τα τηρήσουν επίσης. Σε περίπτωση σύγκρουσης ή αντίφασης ισχύουν αυτοί οι Όροι. Εάν δεν αποδέχεστε κάποιον από τους αναφερθέντες Όρους (ή λοιπούς κανόνες κλπ.) δεν επιτρέπεται να κάνετε χρήση αυτής της Ιστοσελίδας.

Οι Όροι αυτοί είναι δυνατό να περιέχουν ρυθμίσεις που προβλέπουν λειτουργικότητες ή Υπηρεσίες που δε διατίθενται (ή δεν πρέπει να διατεθούν) μέσω αυτής της Ιστοσελίδας. Εφόσον αυτού του είδους οι ρυθμίσεις αναφέρονται αποκλειστικά σε τέτοιες λειτουργικότητες ή Υπηρεσίες, δεν εφαρμόζονται και δεν επηρεάζουν την ισχύ των υπόλοιπων ρυθμίσεων.

 • Ορισμός του " WALKMAN "

 


Το " WALKMAN " αφορά σε φορητά προϊόντα που βασίζονται στη μουσική κουλτούρα που δημιούργησε η Sony .

Κατά συνέπεια, το όνομα "WALKMAN" μπορεί να τίθεται μόνο στα προϊόντα εκείνα των οποίων πρωταρχική λειτουργία αναφορικά με την εμπορευσιμότητα των προϊόντων είναι να παρέχουν στους χρήστες έναν τρόπο να ακούνε μουσική.
Όλα τα προϊόντα με το σήμα "WALKMAN" που ανταποκρίνονται σε αυτόν τον προσδιορισμό πρέπει να χρησιμοποιούν δεόντως το λογότυπο "WALKMAN". Για όσο χρόνο το λογότυπο "WALKMAN" αυτό καθαυτό δεν μεταβάλλεται λόγω αλλαγών στο περιβάλλον της αγοράς ή άλλων παρόμοιων παραγόντων, τα λογότυπα που υπαγορεύονται σ’ αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές προορίζονται για χρήση σε όλα τα μέσα εγγραφής και άλλα παρόμοια είδη, ασχέτως είδους.

Αν και τα ακόλουθα προϊόντα δεν χρησιμοποιούνται κυρίως για ακρόαση μουσικής, είναι δυνατόν εν τούτοις να χρησιμοποιούνται για να απολαμβάνουμε μουσική με απευθείας χρήση μιας υπηρεσίας διανομής μουσικής ή άλλων τέτοιων μέσων. Λαμβάνοντας υπόψη την στενή τους σχέση με τη μουσική κουλτούρα, γίνεται εξαίρεση για τα προϊόντα αυτά και επιτρέπεται σε αυτά η χρήση του εμπορικού σήματος και του λογότυπου "WALKMAN".

 

 • Κινητά τηλέφωνα με λειτουργίες μηχανισμού αναπαραγωγής μουσικής που κατασκευάζονται από τη Sony Ericsson .

 

β. Απεικόνιση του " WALKMAN " με συνηθισμένα γράμματα

 

Ως κανόνας, η ένδειξη ® θα προσαρτάται όταν το "WALKMAN" απεικονίζεται με συνηθισμένα γράμματα.

 

Παραδείγματα Συνηθισμένων Γραμμάτων
*

 

Όταν το "WALKMAN" απεικονίζεται πολλές φορές στο ίδιο έγγραφο, η ένδειξη ® κατά κανόνα θα προσαρτάται οπουδήποτε απεικονίζεται η ένδειξη.
Όταν περιορισμοί χώρου ή λόγοι σχεδιασμού καθιστούν δύσκολη την επίθεση της ένδειξης ®, δυνατές είναι επίσης και οι παρακάτω χρήσεις.

 

 • Αγκύλες

*

 • Εισαγωγικά

*

 • Έντονη γραφή

*

 • Πλάγια γραφή

*


 

5-2. Απεικόνιση της Γνωστοποίησης του Σήματος " WALKMAN "

 

Για λόγους προστασίας του σήματος, η παρακάτω γνωστοποίηση σήματος θα απεικονίζεται πάντοτε στη συσκευασία προϊόντος, στο διαφημιστικό υλικό και ούτω καθεξής όπου χρησιμοποιείται ή τυπώνεται το λογότυπο "WALKMAN".

*

 •  
 • *
 • Τα * και * είναι σήματα καταχωρηθέντα της Sony Corporation.

 

 • Τα λογότυπα * και *  & απεικόνιση είναι σήματα καταχωρηθέντα της Sony Corporation.

 

 

5-3. Άλλες Γνωστοποιήσεις Σήματος

 • Συνίσταται η χρήση των "WALKMAN", "Walkman" και *να συνοδεύεται από συνήθεις ονομασίες όπως φορητές συσκευές αναπαραγωγής ήχου. Η επιλογή του εάν ή όχι θα γίνεται αυτό είναι ωστόσο προαιρετική.
 • Όταν η ονομασία "WALKMAN" χρησιμοποιείται σε στα πλαίσια Αγγλικής γλώσσας, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε κτητικό ή πληθυντικό τύπο. Αντί αυτού, να θέσετε μετά το "WALKMAN" μία κατάλληλη κοινή ονομασία (όπως φορητή συσκευή αναπαραγωγής ήχου) και τροποποιήστε ανάλογα την κοινή αυτή ονομασία.

 

Σωστό:Αγόρασα δύο φορητές συσκευές αναπαραγωγής ήχου WALKMAN®.
Λάθος:Αγόρασα δύο WALKMAN.

“WALKMAN”

Το σήμα  “WALKMAN” είναι μια πολύ σημαντική ιδιοκτησία της Sony Corporation.

Η Sony Corporation ενεργεί με ενθουσιασμό προκειμένου να προστατεύει τα πνευματικά δικαιώματα επί του  “WALKMAN” σε παγκόσμια κλίμακα.

Το σήμα  “WALKMAN” χρησιμοποιείται για «φορητές συσκευές αναπαραγωγής ήχου» και/ή «κυψελικά τηλέφωνα» και για σχετικά με αυτά προϊόντα. Η Sony Corporation είναι η μοναδική δικαιούχος του σήματος “WALKMAN” και για αυτό, το σήμα “WALKMAN” μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από τη Sony Corporation και τη Sony Ericsson Mobile Communications, προς την οποία έχει παραχωρηθεί άδεια χρήσης.
Το σήμα  W./Walkman (λογότυπο) Κοινοτικό σήμα με αριθμό 45150003
Το σήμα  “WALKMAN” και τα συναφή σήματα έχουν καταχωρηθεί σε περισσότερες από 109 χώρες από το 1979.

 

4. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ Η ΑΛΛΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Η ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 Η ύπαρξη Περιεχομένου αυτής της Ιστοσελίδας ή/και των Υπηρεσιών που διατίθενται σ’ αυτή ή μέσω αυτής της Ιστοσελίδας μπορεί να εξαρτάται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από την προϋπόθεση ότι θα αγοράσετε μία συνδρομή ή θα καταβάλετε κάποια εφάπαξ πληρωμή.

Εφόσον αποφασίσετε να εγγραφείτε συνδρομητής για το Περιεχόμενο / τις Υπηρεσίες και στείλετε στη Sony τη σχετική αίτηση, εγγυάστε ταυτόχρονα ότι έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας, ότι όλες οι πληροφορίες που δίνετε είναι αληθείς και σωστές (μεταξύ άλλων και ο αριθμός και η ημερομηνία ισχύος της πιστωτικής κάρτας σας), και ότι με τη διάθεση των πληροφοριών δεσμεύεστε να πληρώσετε όλα τα τέλη συνδρομητή που θα προκύψουν, συμπεριλαμβανομένου και του ποσοστού φόρου που αναλογεί.

Μπορείτε να ακυρώσετε τη συνδρομή σας για οποιοδήποτε χρεώσιμο Περιεχόμενο / Υπηρεσία επικοινωνώντας με τη Sony (με την επιφύλαξη φυσικά της αντίστοιχης ελάχιστης προθεσμίας καταγγελίας ή της έναρξης ισχύος της σύμβασης, καθώς και των διαφόρων ισχυόντων όρων που αφορούν στην επιστροφή ή μη επιστροφή τελών συνδρομής για χρονοδιαστήματα που δεν έγινε χρήση).

Εφόσον δεν υπερισχύουν ρητά άλλοι όροι, επιβάλλεται η καταβολή τελών πρόσβασης και άλλων τελών, συμπεριλαμβανομένων και εφάπαξ τελών Υπηρεσιών ή πρόσβασης ή εκφόρτωσης Περιεχομένων αυτής της Ιστοσελίδας (Τέλη). Τα τέλη καταβάλλονται από τους Χρήστες προκαταβολικά. Ο τρόπος και το ύψος της πληρωμής καθορίζεται από τη Sony.

Τυχόν επιβαλλόμενα τέλη μπορούν να αλλαχτούν οποτεδήποτε. Η Sony θα προσπαθεί με τον πιο πρακτικό τρόπο που διαθέτει να πληροφορεί για τέτοιες αλλαγές τους Χρήστες που έχουν εγγραφεί συνδρομητές για χρεώσιμα Περιεχόμενα / Υπηρεσίες.

Σε περίπτωση που οι Χρήστες επιθυμούν να εκφορτώσουν ή να λάβουν χρεώσιμο Περιεχόμενο μέσω της ή σε σύνδεση με αυτή την Ιστοσελίδα (όπως για παράδειγμα ορισμένες μελωδίες ήχου κλήσης κινητών, προστάτες οθόνης (screensaver), δείγματα φόντου (wallpapers) ή παιχνίδια) εγγυώνται ταυτόχρονα ότι η συσκευή πρόσβασης ή λήψης που διαθέτουν υποστηρίζει μία τέτοια λήψη / download και είναι συμφατή με το φορμάτ του επιθυμητού Περιεχομένου. Μετά το downloading / την αποστολή τέτοιου περιεχομένου: (1) δεν επιστρέφονται τυχόν προπληρωμένα τέλη και (2) μπορείτε να αποθηκεύσετε το Περιεχόμενο στη συσκευή για την οποία προβλεπόταν. Όμως απαγορεύεται αυστηρά να το αποθηκεύσετε κάπου αλλού, να το επεξεργαστείτε ή να το τροποποιήσετε, να το αντιγράψετε, να το πουλήσετε ή να το διακινήσετε σε τρίτους ή να επιτρέψετε σε τρίτους την πρόσβαση σ’ αυτό το Περιεχόμενο. Οι όροι που αναφέρονται στο Περιεχόμενο Σελίδας (sitecontent) – όπως αυτοί περιγράφονται παρακάτω – ισχύουν και για τέτοια Περιεχόμενα που εκφορτώθηκαν / αποστάλθηκαν.

5. ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ

Μπορεί να απαιτηθεί από το Χρήστη η μετάδοση ορισμένων στοιχείων εγγραφής και ή εγγραφή του στις περιπτώσεις που μέσω αυτής της Ιστοσελίδας σκοπεύει να τοποθετήσει υλικό στο δίκτυο, να κάνει φόρτωση ή εκφόρτωση ή θέλει να επικοινωνήσει και να έχει πρόσβαση σε Υπηρεσίες, Πηγές και ορισμένα ή όλα τα Περιεχόμενα ιστοσελίδας όπως ορίζονται παρακάτω. Ένας Όρος χρήσης αυτής της Ιστοσελίδας, των Υπηρεσιών και του Περιεχομένου Ιστοσελίδας είναι ότι όλα τα στοιχεία εγγραφής που μεταδίδονται από το Χρήστη είναι και θα είναι σωστά, αληθή, πλήρη και τρέχοντα.

Υποχρεούστε να γνωρίσετε άμεσα στη Sony κάθε αλλαγή που αφορά στην εγγραφή σας. Η κοινοποίηση πρέπει να σταλεί στην ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση της Sony που αναγράφεται σ’ αυτή την Ιστοσελίδα ή στην αρχή των Όρων Χρήσης.

Εάν η Sony έχει λόγους να πιστεύει ότι τα στοιχεία δεν είναι σωστά, τρέχοντα ή πλήρη ή εάν η Sony το θεωρήσει αναγκαίο, τότε μπορεί να εμποδίσει την πρόσβαση του Χρήστη στην Ιστοσελίδα ή/και σε οποιεσδήποτε Πηγές, Υπηρεσίες και Περιεχόμενά της, καθώς και να καταγγείλει ή να καταργήσει τον υπάρχοντα Λογαριασμό πελάτη.

Εφόσον η Sony προσφέρει κάποια επιλογή "logoff", "exit" (ή παρόμοιες) υποχρεούστε μετά από κάθε είσοδο στο λογαριασμό σας για χρήση της Ιστοσελίδας ή Περιοχών της να βγαίνετε εντελώς και να εγκαταλείπετε στο τέλος κάθε περιόδου σύνδεσης το λογαριασμό σας. Η Sony διατηρεί το δικαίωμα του logoff για κάθε χρήστη που εισήλθε στο λογαριασμό αλλά ο λογαριασμός του δεν παρουσιάζει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα καμία κίνηση. Εάν η εισαγωγή σας έγινε για καθεαυτή πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω αυτής της Ιστοσελίδας (π.χ. Υπηρεσίες ISP), η Sony, για την εξασφάλιση της προστασίας της ποιότητας σύνδεσης όλων των χρηστών, διατηρεί το δικαίωμα μετά την είσοδό σας (1) να σας αποσυνδέσει εάν η σύνδεσή σας για τη συγκεκριμένη Υπηρεσία δεν είναι ενεργή, ή σε κάθε περίπτωση μετά από 15 λεπτά ή οποιαδήποτε χρονική περίοδο η Sony κατά την κρίση της αποφασίσει και (2) να περιορίσει το συνολικό αριθμό των χρηστών που είναι συνδεδεμένοι σε μία ορισμένη χρονική στιγμή με μία Υπηρεσία ή να περιορίσει την χρονική διάρκεια σύνδεσης του κάθε χρήστη σε κάθε πρόσβαση.

6. ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Ο Χρήστης είναι υπεύθυνος για το απόρρητο του προσωπικού του κωδικού πρόσβασης, του αριθμού λογαριασμού και των όποιων στοιχείων του που τυχόν υπάρχουν, καθώς και για τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται αναφορικά με το συγκεκριμένο λογαριασμό χρήστη. Η όποια πιθανόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού χρήστη ή κάθε άλλη παραβίαση ασφάλειας πρέπει να αναφέρεται αμέσως στη Sony. Η εγγραφή ή συνδρομή σας είναι προσωπική και δε δικαιούστε να αποκαλύψετε ή να διαθέσετε το όνομα του λογαριασμού σας, την ταυτότητά σας (ID) ή τον κωδικό πρόσβασής σας (password) σε τρίτους. Η όποια εκούσια αποκάλυψη του ονόματος του λογαριασμού σας και του password σας μπορεί να μας οδηγήσει στην ακύρωση της εγγραφής ή συνδρομής σας, χωρίς επιστροφή τελών συνδρομής ή άλλων τελών που συνδέονται με την εγγραφή σας για Περιεχόμενα / Υπηρεσίες. Μπορούν μάλιστα να επιβληθούν και επιπρόσθετα τέλη για μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

7. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΌΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Η Sony ή/και οι Third PartyProviders μπορούν ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση να προβούν σε βελτιώσεις ή/και τροποποιήσεις των προϊόντων, της υποστήριξης, των υπηρεσιών, προγραμμάτων, τιμών ή/και άλλων Περιεχομένων ιστοσελίδας (μεταξύ των οποίων και αυτών των Όρων Χρήσης).

Η Sony μπορεί να ανακοινώσει αλλαγές αυτών των Όρων Χρήσης (ή άλλων Περιεχομένων ιστοσελίδας) με ανάλογη εμφάνιση σ’ αυτή την Ιστοσελίδα ή μέσω άλλων οδών επικοινωνίας. Χρήστες που εισέρχονται στην Ιστοσελίδα μετά την ανακοίνωση των όποιων αλλαγών είτε στην ίδια την Ιστοσελίδα είτε με άλλο τρόπο δεσμεύονται από αυτές, ανεξάρτητα από το εάν κάλεσαν τη Σελίδα της Ιστοσελίδας στην οποία είναι δημοσιευμένες οι αλλαγές αυτές. Για το λόγο αυτό είναι σκόπιμο να εξετάζετε σε τακτά χρονικά διαστήματα την Ιστοσελίδα για τυχόν αλλαγές των Όρων Χρήσης.

8. ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Εάν δεν επιτρέπονται ρητά από τους παρόντες Όρους Χρήσης, τότε απαγορεύονται αυστηρά η πρόσβαση σε και η χρήση αυτής της Ιστοσελίδας, που συμπεριλαμβάνει την παρατήρηση, εκφόρτωση, ανατύπωση, παρουσίαση, τοποθέτηση (posting) και δημοσιοποίηση δεδομένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών, σχεδίων, περιγραφών, πληροφοριών και συλλογών κειμένων και οπτικοακουστικού, μουσικού και ηχητικού υλικού, βοηθητικών προγραμμάτων (utilities), λογισμικού (συμπεριλαμβανομένων των applets) και συνδυασμού λογισμικών προγραμμάτων, drivers και λοιπών βοηθητικών προγραμμάτων (utilities) (όπως ορίζονται παρακάτω), του περιεχομένου οποιωνδήποτε newsletters που αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή παρόμοιων πληροφοριών που μεταδόθηκαν από τη Sony ή στο όνομα της Sony ως προς αυτή την Ιστοσελίδα ή/και την εγγραφή ή συνδρομή του Χρήστη, όπως και του λοιπού Περιεχομένου που βρίσκεται σ’ αυτή την Ιστοσελίδα και δημιουργήθηκε και μεταδόθηκε απευθείας από τη Sony ή από Συνδεδεμένες με τη Sony Επιχειρήσεις ή από τους προμηθευτές (providers) προϊόντων, υποστήριξης ή σέρβις (στο εξής: το Περιεχόμενο Ιστοσελίδας). Αυτό ισχύει ως αναφορά τη χρήση οποιωνδήποτε μέσων, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών, μηχανικών, φωτοαντιγραφικών, μαγνητοσκοπικών και λοιπών μέσων.

Η Sony παραχωρεί στο χρήστη περιορισμένη άδεια πρόσβασης σ’ αυτή την Ιστοσελίδα και στο περιεχόμενό της καθώς και άδεια προσωπικής και μη κερδοσκοπικής χρήσης τους, ως πηγή υποστήριξης και επικοινωνίας για τους λόγους που ορίζονται σ’ αυτή την Ιστοσελίδα και μόνο, εφόσον φυσικά διατηρεί όλα τα σύμβολα πνευματικής ιδιοκτησίας και νομικής κατοχύρωσης (εάν αυτά υπάρχουν) αναφορικά με το Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας.

Απαγορεύεται κάθε άλλη χρήση της Ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της χρήσης για άλλους λόγους από αυτούς που αναφέρθηκαν παραπάνω, καθώς και η τροποποίηση, διακίνηση, μετάδοση και εκφόρτωση (downloading) της Ιστοσελίδας (με εξαίρεση τα cachings σελίδων), επαναδημοσίευση ή reverse engineering χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Sony. (Η απαγόρευση αυτή ισχύει εφόσον δεν αποκλείεται από τον ισχύοντα και εφαρμοστέο νόμο). Η άδεια χρήσης της Ιστοσελίδας μεταξύ άλλων δεν συμπεριλαμβάνει την άδεια μεταπώλησης, κερδοσκοπικής χρήσης ή διακίνησης του Περιεχομένου Ιστοσελίδας, την καταγραφή και χρήση περιγραφών, τιμοκαταλόγων και καταλόγων προϊόντων, υποστήριξης ή σέρβις (service listings), ούτε την άδεια παράγωγης χρήσης της Ιστοσελίδας ή του Περιεχομένου Ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένου του framing), της εκφόρτωσης ή αντιγραφής στοιχείων πελατών προς όφελος άλλων εμπόρων, την οποιαδήποτε χρήση data, mining και roboter tools ή παρόμοιων εργαλείων καταγραφής και εξάπλωσης (extracting) δεδομένων, την οποιαδήποτε χρήση Περιεχομένου Ιστοσελίδας σε άλλο περιβάλλον ιστοσελίδας, εξυπηρετητή (server) ή δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών ή η χρήση Περιεχομένου Ιστοσελίδας που υπονοεί κάποια σχέση με προϊόντα, υποστήριξη ή υπηρεσίες της Sony ή μιας Συνδεδεμένης επιχείρησης, εκτός εάν μια τέτοια άδεια συμφωνηθεί ρητώς και εγγράφως μεταξύ των συμβαλλόμενων πλευρών.

Στο Χρήστη απαγορεύεται να χρησιμοποιήσει αυτή την Ιστοσελίδα ή τις Υπηρεσίες με τρόπο που συγκρούεται με τους παρόντες Όρους Χρήσης ή με το ισχύον και εφαρμοστέο δίκαιο ή ανάλογες διατάξεις, ή με τρόπο που προκαλεί ή μπορεί να προκαλέσει ζημιά, διακοπή ή παρενόχληση της Ιστοσελίδας ή των Υπηρεσιών. Στο Χρήστη απαγορεύεται να αποκτήσει αυτόβουλη και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε οποιαδήποτε τμήματα της Ιστοσελίδας ή σε άλλους Λογαριασμούς χρηστών ή σε άλλα συστήματα ή δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών που είναι συνδεδεμένα με αυτή την Ιστοσελίδα, είτε μέσω hacking είτε μέσω password mining είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Στο Χρήστη απαγορεύεται να συγκεντρώσει ή να προσπαθήσει να συγκεντρώσει προσωπικά δεδομένα τρίτων μέσω αυτής της Ιστοσελίδας.

9. COPYRIGHT – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η Sony δεν παραχωρεί δικαιώματα για κανένα Περιεχόμενο Ιστοσελίδας που εκφορτώνεται ή χρησιμοποιείται από το Χρήστη. Το Περιεχόμενο Ιστοσελίδας όπως και η επιλογή και η σειρά παρουσίασής του είναι ιδιοκτησία της Sony ή των Συνδεδεμένων με τη Sony Eπιχειρήσεων ή/και των προμηθευτών (providers) περιεχομένου και τεχνολογίας και προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλους νόμους. Η περιορισμένη άδεια χρήσης Περιεχομένου Ιστοσελίδας (για τους σκοπούς που αναφέρονται στο προηγούμενο κεφάλαιο) παραχωρείται υπό τον ρητό όρο ότι ο Χρήστης αναγνωρίζει, τηρεί και προστατεύει όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, σήματα κατατεθέντα και λοιπές παρατηρήσεις περί δικαιωμάτων προστασίας που βρίσκονται στο Περιεχόμενο Ιστοσελίδας, καθώς και τα λοιπά δικαιώματα προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας της Sony ή των Συνδεδεμένων με τη Sony Eπιχειρήσεων ή/και των προμηθευτών (providers) περιεχομένου και τεχνολογίας. Ο Χρήστης δεν αποκτά κανένα απολύτως δικαίωμα ιδιοκτησίας διευθύνσεων email, URL ή άλλων προσωπικών χαρακτηριστικών που του δίνονται ή καλούνται από τον ίδιο προκειμένου να εκμεταλλευτεί τις ανάλογες Υπηρεσίες που του διατίθενται σ’ αυτή την Ιστοσελίδα. Τα περιορισμένα δικαιώματα του Χρήστη αναφορικά με τη χρήση τέτοιων χαρακτηριστικών/διευθύνσεων διατηρούν την ισχύ τους όσο ισχύει και η εγγραφή/ο λογαριασμός του Χρήστη για την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή στις συγκεκριμένες Υπηρεσίες. Μετά τον για οποιονδήποτε λόγο τερματισμό της ισχύος αυτής από τη Sony, η Sony έχει κάθε δικαίωμα να χρησιμοποιήσει κάθε τέτοιο χαρακτηριστικό/διεύθυνση κατά την κρίση της ή να το παραχωρήσει σε άλλο χρήστη.

Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αντιγραφή Περιεχομένου Ιστοσελίδας ή η χρήση Περιεχομένου Ιστοσελίδας που συγκρούεται με αυτούς τους Όρους μπορεί να οδηγήσει σε παραβίαση δικαιωμάτων προστασίας κατατεθέντος σήματος, πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων δικαιωμάτων καθώς και αστικών και ποινικών διατάξεων. Στους Χρήστες απαγορεύεται να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε Περιεχόμενο Ιστοσελίδας (ή οποιοδήποτε Περιεχόμενο που διατίθεται μέσω αυτής της Ιστοσελίδας) με τρόπο που παραβιάζει δικαιώματα προστασίας κατατεθέντος σήματος, πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλα δικαιώματα καθώς και αστικές και ποινικές διατάξεις.

10. ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ

Το „Sony“ είναι σήμα κατατεθέν της Sony Corporation, Ιαπωνία.

Κατατεθέντα σήματα, logos, διευθύνσεις Ίντερνετ, χαρακτηριστικά προϊόντων ή μοντέλων και τα παράγωγά τους (derivations) που περιγράφουν προϊόντα, υποστήριξη ή υπηρεσίες της Sony ή των Συνδεδεμένων Επιχειρήσεων ή περιέχουν το σήμα „Sony“ (και) που βρίσκονται στο Περιεχόμενο Ιστοσελίδας (στο εξής Σήματα Sony) είναι σήματα κατατεθέντα ή/και ιδιοκτησία της Sony ή των Συνδεδεμένων Επιχειρήσεων. Κάθε κατάλογος κατατεθέντων σημάτων της Sony (ή άλλων) που εμφανίζεται σ’ αυτή την Ιστοσελίδα ενημερώνεται μεν σε τακτά χρονικά διαστήματα, όμως δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως ολοκληρωμένος κατάλογος της Sony (ή άλλων).

Η χρήση των Σημάτων Sony ή τυχόν τροποποίησή τους απαγορεύεται αυστηρά (εφόσον δεν έχει επιτραπεί ρητά και γραπτώς από τη Sony).

Άλλοι χαρακτηρισμοί προϊόντων και εταιριών που χρησιμοποιούνται σ’ αυτή την Ιστοσελίδα είναι πιθανό να είναι κατατεθέντα σήματα των αντίστοιχων ιδιοκτητών.

11. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΦΟΡΤΩΘΗΚΑΝ Η ΜΕΤΑΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ UPLOAD / ΥΛΙΚΟ

Στους παρόντες Όρους Χρήσης η έννοια Περιεχόμενο Χρήστη χαρακτηρίζει πληροφορίες ή άλλο Περιεχόμενο που η Sony μεταδίδει ή μπορεί να μεταδίδει ή που μπορεί να εισαχθεί ή να φορτωθεί από ένα χρήστη μέσω αυτής της Ιστοσελίδας ή συνδεδεμένων μέσων, μεταξύ άλλων και εικόνες, βίντεο και λοιπά σχέδια, ακουστικό υλικό, γραφικά, κείμενα ή αρχεία δεδομένων, πληροφορίες για φυσικά και άλλα πρόσωπα, ανακοινώσεις, email και άλλα μηνύματα, αρχεία, κείμενα, γνώμες και λοιπές πληροφορίες.

Με τη φόρτωση Περιεχομένου Χρήστη σ’ αυτή την Ιστοσελίδα ή την αποστολή ή τη διάθεση Περιεχομένου Χρήστη σε ή για άλλους χρήστες ή τη Sony ή τις Συνδεδεμένες με τη Sony Επιχειρήσεις στα πλαίσια ή εξαιτίας της χρήσης Σελίδων, Υπηρεσιών ή Περιεχομένου Ιστοσελίδας ή για οποιουσδήποτε άλλους λόγους ο Χρήστης παραχωρεί το απεριόριστο, δωρεάν, αμετάκλητο και απλό δικαίωμα στη Sony, στις Συνδεδεμένες με τη Sony Επιχειρήσεις ή στα επιτετραμμένα από αυτές πρόσωπα (ή δεσμεύεται ότι ο ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου Περιεχομένου Χρήστη έχει παραχωρήσει ρητά αυτό το δικαίωμα) και την άδεια (συμπεριλαμβανομένης και της άδειας για κερδοσκοπική εκμετάλλευση) χρήσης, αντιγραφής, παραχώρησης υποάδειας εκμετάλλευσης, ανατύπωσης, τροποποίησης, προσαρμογής, δημοσίευσης, μετάφρασης, δημόσιας προβολής, έκθεσης και διακίνησης Περιεχομένου Χρήστη και δημιουργίας παράγωγων έργων Περιεχομένου Χρήστη (ή τμήματά του) και κατοχής του σε οποιαδήποτε μορφή, σε οποιοδήποτε μέσο ή με οποιαδήποτε τεχνολογία που είναι γνωστή ή θα εξελιχτεί στο μέλλον ανά τον κόσμο. Επίσης, ο Χρήστης βεβαιώνει υπεύθυνα ότι κατέχει τα δικαιώματα που είναι αναγκαία για την παραχώρηση μιας τέτοιας άδειας εκμετάλλευσης και ότι έχει γίνει παραίτηση αναφορικά με κάθε Περιεχόμενο Χρήστη από τα λεγόμενα „Ηθικά Δικαιώματα (δικαίωμα απαγόρευσης παραμόρφωσης ενός έργου)“. Σύνολο το Περιεχόμενο Χρήστη ισχύει ως μη εμπιστευτικό και κανένα Περιεχόμενο Χρήστη δεν υπόκειται στην υποχρέωση τήρησης του απόρρητου από πλευράς της Sony.

Η προηγούμενη παράγραφος δεν ισχύει όμως για όποιες προσωπικές πληροφορίες μεταδίδονται από κάποιον χρήστη σχετικά με το άτομό του. Οι πληροφορίες αυτές θα τύχουν της επεξεργασίας και μόνο που προβλέπεται στο κεφάλαιο για τα προσωπικά στοιχεία της μάσκας δεδομένων ή εγγραφής αυτής της Ιστοσελίδας ή των συνδεδεμένων με τη Sony ιστοσελίδων, σε άλλο σημείο των παρόντων Όρων Χρήσης ή σε άλλους όρους που ισχύουν ρητά για τυχόν υπογραφή μιας συμφωνίας μεταξύ του Χρήστη και μιας Συνδεδεμένης με τη Sony Επιχείρησης.

12. ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΗ

Μη επιτρεπτές τοποθετήσεις (postings) ή μηνύματα

H Sony απαγορεύει τη μετάδοση, διανομή, διάδοση, φόρτωση, τοποθέτηση (posting), παρουσίαση, κοινή χρήση και αποθήκευση Περιεχομένου Χρήστη μέσω αυτής της Ιστοσελίδας („Φόρτωση“) ή με την εκμετάλλευσή της, το οποίο θεωρεί κατά την αποκλειστική της κρίση ανεπίτρεπτο ή γελοίο.

Τέτοια Περιεχόμενα Χρήστη είναι μεταξύ άλλων μηνύματα με πορνογραφικό, υβριστικό, σεξιστικό, δυσφημιστικό, περιπλανητικό, άσεμνο, χυδαίο και προσβλητικό περιεχόμενο, εκφράσεις εθνικών, φυλετικών ή θρησκευτικών διακρίσεων ή κείμενα λιβελογραφικά, εκθειάσεις της βίας, του μίσους και παράνομης συμπεριφοράς, εικόνες εκμετάλλευσης ανηλίκων, παιδική πορνογραφία ή παρουσιάσεις με σεξουαλικά υπονοούμενα, διαφημίσεις, ερωτηματολόγια ή διαγωνισμοί και άλλο υλικό που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αστικές ή ποινικές διώξεις.

Η Sony απαγορεύει τη φόρτωση ή τη χρήση του Περιεχομένου Ιστοσελίδας ή τη μετάδοση Περιεχομένου Χρήστη που αποσκοπεί ή προκαλεί κατά κύριο ή δεύτερο λόγο την πώληση, τη διακίνηση ή την προώθηση πυροβόλων όπλων, άλλων όπλων ή ναρκωτικών ουσιών (απαγορευμένα είδη), MakeMoneyFast Schemes (υπόσχεση κέρδους), αλυσιδωτές επιστολές και επιστολέςπυραμίδες, απατηλές ή εγκληματικές προσφορές, την εισαγωγή άλλων διευθύνσεων email αντί της οικείας, τη διαταραχή πλειστηριασμών ή εμπορικών κέντρων (συμπεριλαμβανομένων και των δημόσιων αγορών κινητών αξιών), την απειλή ή την παρενόχληση άλλων, τη διαταραχή συνομιλιών ή τη δημιουργία ψεύτικης ταυτότητας με σκοπό την απάτη κατά τρίτων, τη μετάδοση σεξουαλικών προσφορών από και προς ανηλίκους, αναφορές ή σχόλια υποτιμητικά και ρατσιστικά, την πλαστοπροσωπία οποιουδήποτε προσώπου ή τη διαστρέβλωση της σχέσης με κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Ο Χρήστης δε θα προβεί σε διαφήμιση εμπορευμάτων ή υπηρεσιών με οποιοδήποτε εμπορικό σκοπό, δε θα τα προσφέρει για πώληση και δε θα τα αγοράσει, εφόσον κάτι τέτοιο δεν έχει επιτραπεί ρητά από το αντίστοιχο φόρουμ ή μια ανάλογη υπηρεσία.

Η Sony διατηρεί το δικαίωμα (χωρίς να αναλαμβάνει όμως την υποχρέωση) να διαγράψει ή να περιορίσει την πρόσβαση του Χρήστη στο αντίστοιχο Περιεχόμενο Ιστοσελίδας ή/και στο Περιεχόμενο Χρήστη ή/και να διαβιβάσει το συγκεκριμένο Περιεχόμενο Χρήστη στις αρμόδιες Αρχές εάν γνωρίζει ή έχει την υποψία πως η φόρτωση του Περιεχομένου Χρήστη παραβιάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης (ή όποιους άλλους εφαρμοστέους όρους και κανόνες) ή άλλες ισχύουσες διατάξεις ή νόμους, χωρίς να είναι αναγκαίο να έχει γίνει μήνυση ή να έχει κινηθεί σχετική ποινική διαδικασία.

Πνευματικά κατοχυρωμένο υλικό και άλλα δικαιώματα προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας

  Η Sony απαγορεύει τη φόρτωση Περιεχομένου που περιέχει, μουσική, λογισμικό, εικόνες (σταθερές ή κινούμενες), λογοτεχνικά ή καλλιτεχνικά έργα ή άλλο υλικό που προστατεύονται από δικαιώματα προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας (ή που μπορούν να παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα άλλων), εφόσον ο Χρήστης δεν είναι ο αποκλειστικός ιδιοκτήτης τους ή δεν τα ελέγχει ή δεν έχει λάβει όλες τις απαιτούμενες άδειες (αυτό ο Χρήστης το εγγυάται αυτόματα με τη φόρτωση του Περιεχομένου). Η Sony απαγορεύει τη φόρτωση υλικού που είναι σίγουρο ή και πιθανό ότι προστατεύεται πνευματικά, υλικού του οποίου η χρήση δεν έχει επιτραπεί ή πλαστογραφημένου υλικού.

Προσωπικά δεδομένα

 Με εξαίρεση τα προσωπικά δεδομένα που μεταδίδει ένας χρήστης με σκοπό την εγγραφή ή/και το άνοιγμα λογαριασμού, ή (τυχόν) τις προσωπικές πληροφορίες άλλων φυσικών προσώπων που γνωρίζει ο Χρήστης με σκοπό την εισαγωγή τους σε ατζέντα online, η Sony απαγορεύει τη φόρτωση οποιουδήποτε Περιεχομένου Χρήστη που αποκαλύπτει προσωπικές ή εμπιστευτικές πληροφορίες που αναφέρονται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των αριθμών τηλεφώνου, διευθύνσεων email ή συγκεκριμένων ταχυδρομικών διευθύνσεων, αριθμών λογαριασμού χρηστών, κωδικών πρόσβασης και οικονομικών στοιχείων.

Για την περίπτωση που προσωπικά δεδομένα σχετικά με κάποιο φυσικό πρόσωπο ή φωτογραφίες αυτού του πρόσώπου φορτώνονται από το Χρήστη με σκοπό την εισαγωγή τους σε ατζέντα online ή σε φωτοάλμπουμ (ή με άλλο σκοπό) ο Χρήστης εγγυάται ότι το πρόσωπο στο οποίο ανήκουν τα δεδομένα έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για μια τέτοια μετάδοση των στοιχείων του, καθώς και για την τυχόν περαιτέρω επεξεργασία ή χρήση τους όπως προβλέπεται από τους Όρους Χρήσης.

Μαζική αλληλογραφία (spamming) και φόρτωση επιβλαβούς υλικού

Κάθε είδους spamming ή junkemail συμπεριλαμβανομένης και της επαναλαμβανόμενης φόρτωσης ή μετάδοσης υλικού προς διάφορες ομάδες συζητήσεων χωρίς αυτό να έχει ζητηθεί, λίστες email και άλλες δραστηριότητες που προωθούν τη λεγόμενη μαζική αλληλογραφία (spamming) απαγορεύονται σ’ αυτή την Ιστοσελίδα και διαμέσου της ίδιας. Υποχρεούστε να καταβάλλετε στη Sony το ποσό των 5 ΕΥΡΩ για κάθε μαζικό μήνυμα που στάλθηκε μέσω του λογαριασμού Σας παραβιάζοντας τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Η Sony απαγορεύει τη φόρτωση λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, αρχείων και άλλου υλικού που περιέχουν καταστρεπτικά χαρακτηριστικά και εμπόδια όπως ιούς, πειραγμένα αρχεία, „κρυμμένα“ αρχεία (όπως για παράδειγμα εικόνες με ενσωματωμένα αρχεία ήχου, worms, Τρωικούς Ίππους ή bots με σκοπό το scrolling („κύλιση“ μιας οθόνης γρηγορότερα από το ρυθμό πληκτρολόγησης άλλων χρηστών) απεικόνιση πολλών screens και για άλλες δραστηριότητες που μπορούν να προκαλέσουν γενικά διαταραχή στην ακεραιότητα ή λειτουργία της Ιστοσελίδας ή της επικοινωνίας online.

13. ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΑΠΟ ΤΗ SONY

H Sony προσφέρει μέσω αυτής της Ιστοσελίδας μια δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών, ώστε να μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε συγκεκριμένες προσφερόμενες υπηρεσίες, υποστηρίξεις και πληροφορίες. Η Sony δεν μπορεί να και δεν θα δώσει καμία εγγύηση ότι θα παρακολουθεί, εξετάζει, επεξεργάζεται, λογοκρίνει, θα φιλτράρει ή θα ελέγχει με άλλο τρόπο το Περιεχόμενο Χρήστη ή το Περιεχόμενο Ιστοσελίδας.

Μπορεί όμως η Sony εάν θέλει (χωρίς όμως να είναι υποχρεωμένη) να εξετάζει όλο το Περιεχόμενο Χρήστη που φορτώθηκε ή πρόκειται να φορτωθεί σ’ αυτή την Ιστοσελίδα, είτε χειροκίνητα είτε αυτόματα, και μπορεί η Sony να συνεχίσει να ελέγχει ή να εξετάζει όλες τις περιοχές της Ιστοσελίδας στις οποίες οι χρήστες μεταδίδουν ή τοποθετούν μηνύματα ή επικοινωνούν μεταξύ τους και με τη Sony (εάν ισχύει), μεταξύ άλλων chat rooms, news groups, bulletin boards, community pages, φωτοάλμπουμ, προσωπικές ιστοσελίδες ή άλλες περιοχές και δημόσια φόρουμ (φόρουμ). Η Sony μπορεί (χωρίς όμως να είναι υποχρεωμένη) να απορρίψει, να μη διαθέσει στο διαδίκτυο, να μη χρησιμοποιήσει, να απομακρύνει, να αλλάξει, να μπλοκάρει με απαγόρευση πρόσβασης ή/και να σβήσει οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη θεωρεί κατά την απόλυτη κρίση της ακατάλληλο ή απεχθές ή προσβάλλει με οποιοδήποτε άλλο τρόπο τους παρόντες Όρους Χρήσης. Για να γίνει αυτό δεν είναι αναγκαία καμία τυπική διαδικασία, μομφή ή μήνυση αναφορικά με το Περιεχόμενο Χρήστη, ούτε και η απόδειξη αυτών. Η Sony έχει δικαίωμα αλλά καμία υποχρέωση να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Διωκτική Αρχή και να ανταποκριθεί σε κλήσεις ή αιτήματα Δικαστηρίων και άλλων Αρχών προς αποκάλυψη της ταυτότητας οποιουδήποτε προσώπου τοποθετεί Περιεχόμενο Χρήστη στο διαδίκτυο.

14. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Το υλικό, οι πληροφορίες και οι απόψεις (που μπορούν να συμπεριλαμβάνουν και Περιεχόμενο Χρήστη) που βρίσκονται ή εκφράζονται στα φόρουμ (ή μέσω άλλων μέσων πρόσβασης στο Περιεχόμενο Χρήστη) δεν προέρχονται οπωσδήποτε από τη Sony, από τις Συνδεδεμένες με τη Sony Επιχειρήσεις ή από συνδεδεμένα νομικά πρόσωπα (ή δεν έχουν τη συγκατάθεσή τους). Σύνολο το Περιεχόμενο Χρήστη θα πρέπει να θεωρείται ως άποψη και όχι ως αντικειμενική περιγραφή πραγμάτων.

Όλα τα Περιεχόμενα Χρήστη/Υπηρεσίες που λαμβάνετε ή χρησιμοποιείτε ή μεταδίδετε μέσω της Ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης των φόρουμ επαφίενται στην αποκλειστική Σας κρίση και ευθύνη και υπόκεινται στους περιορισμούς ευθύνης που προβλέπουν οι παρόντες Όροι Χρήσης. Εμείς δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια της Ιστοσελίδας και του Περιεχομένου Χρήστη.

διαδικασία online, όπως για παράδειγμα message boards, chat rooms και άλλες διαδικασίες, οι πληροφορίες αυτές γίνονται πλέον προσιτές και σε άγνωστα πρόσωπα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν απ’ αυτά. Η Sony, στο μέτρο των δυνατοτήτων της, κάνει ότι μπορεί για να εξασφαλίσει την προστασία των προσωπικών Σας πληροφοριών και της ιδιωτικής σας σφαίρας, όμως δεν μπορεί να εγγυηθεί για την ασφάλεια οποιωνδήποτε πληροφοριών που μεταδώσατε online. Η αποκάλυψη τέτοιων πληροφοριών από Εσάς γίνεται με τη δική Σας ευθύνη. Με εξαίρεση τα προσωπικά στοιχεία που μεταδίδονται από ένα χρήστη με σκοπό την εγγραφή του ή το άνοιγμα ή την ενημέρωση του λογαριασμού του (για την προστασία των οποίων η Sony θα προσπαθήσει να φροντίζει με κάθε τρόπο στο μέτρο των δυνατοτήτων της), η Sony δε φέρει καμία ευθύνη ως προς το Περιεχόμενο Χρήστη (και αποκλείει μεταξύ άλλων την οποιαδήποτε ανάληψη ευθύνης ως προς αυτό) που μεταδίδεται για την όποια περιοχή της Ιστοσελίδας έχει χαρακτηριστεί Ιδιωτική ή Περιοχή περιορισμένης πρόσβασης (ή θεωρείται ως τέτοια) και είναι προσβάσιμη και σε άλλα πρόσωπα εκτός του χρήστη που μετέδωσε το Περιεχόμενο Χρήστη. Η Sony δε φέρει επίσης καμία ευθύνη για τη μη διαθεσιμότητα Περιεχομένου Χρήστη (και αποκλείει μεταξύ άλλων την οποιαδήποτε ανάληψη ευθύνης ως προς αυτό) που μεταδόθηκε για την όποια περιοχή της Ιστοσελίδας είχε χαρακτηριστεί ως Δημόσιος Χώρος της Ιστοσελίδας, ή για άλλα φόρουμ στα οποία μπορούν να έχουν πρόσβαση κι άλλα πρόσωπα εκτός του χρήστη που μετέδωσε το Περιεχόμενο Χρήστη.

Η Sony δεν είναι υποχρεωμένη να συμμετέχει σε διαφωνίες που τυχόν έχετε Εσείς με άλλους χρήστες ή σε περιπτώσεις που είστε με το μέρος άλλων χρηστών ή που αναφέρονται σ’ αυτή την Ιστοσελίδα ή έχουν θιγεί απ’ αυτή με οποιοδήποτε τρόπο.

Στα πλαίσια του νομικού καθεστώτος περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, συκοφαντικής δυσφήμισης, προστασίας της ιδιωτικής σφαίρας κλπ. η Sony αποκλείει την οποιαδήποτε ευθύνη ως προς το Περιεχόμενο Χρήστη, συμπεριλαμβανομένης και της ευθύνης για λάθη, ιούς, συκοφαντία, γραπτή προσβολή, απρέπεια ή ανακρίβεια, καθώς και ως προς πιθανώς παράνομο ή άλλο Περιεχόμενο Χρήστη.

Η Sony αποκλείει την οποιαδήποτε ευθύνη ως προς την μη εξουσιοδοτημένη χρήση Περιεχομένου Χρήστη (από άλλους χρήστες) και αποκλείει την οποιαδήποτε ευθύνη ως προς την παραβίαση Περιεχομένου Χρήστη, το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιώματα κατατεθέντων σημάτων ή άλλα δικαιώματα προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας ενός άλλου χρήστη ή κάποιου άλλου προσώπου.

Ο Χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για όλες της ζημιές (συμπεριλαμβανομένου και του Περιεχομένου Χρήστη) που προκαλούνται από τη χρήση ή μετάδοση του Περιεχομένου Χρήστη ή της Ιστοσελίδας και οφείλονται σε φιλονικίες και περιπτώσεις όπως περιγράφηκαν παραπάνω, καθώς και στις σχετικές συναλλαγές ή στα σχετικά γεγονότα.

Η Sony δε φέρει καμία ευθύνη για την όποια μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο λογαριασμό του Χρήστη ή για την αυτόματη μεταβίβαση μηνυμάτων ή/και ιών (που προκαλούνται από ιούς ή από άλλους λόγους) σε πρόσωπα, τα στοιχεία των οποίων μεταδόθηκαν από έναν χρήστη με σκοπό την καταχώρηση σε ατζέντα online που διατίθεται σ’ αυτή την Ιστοσελίδα.

Ο αποκλεισμός ή οι περιορισμοί ευθύνης που περιλαμβάνονται στους παρόντες Όρους Χρήσης εφαρμόζονται ανεξάρτητα από το αν η ευθύνη αναζητείται από το Αστικό Δίκαιο, από το Ποινικό Δίκαιο (συμπεριλαμβανομένων της αμέλειας και της συκοφαντικής δυσφήμισης), ως προς την ευθύνη ανεξαρτήτως ζημιάς, την παραβίαση εγγυήσεων ή άλλη θεμελιώδη νομική αρχή.

15. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

 Εάν η Sοny προσφέρει μέσω αυτής της Ιστοσελίδας τη δυνατότητα εργαλείων email, webhosting ή άλλες υπηρεσίες που απαιτούν τη διάθεση μνήμης υπολογιστή, η Sony διατηρεί το δικαίωμα να θέτει (προσωρινούς ή άλλους) περιορισμούς αποθήκευσης και να τους αλλάζει ως προς το μέγεθος του χώρου αποθήκευσης, την ημερομηνία/ηλικία των αρχείων (για παράδειγμα emails παλαιότερα των 180 ημερών), τον αριθμό ή/και το μέγεθος των αρχείων ή ως προς άλλα κριτήρια που η Sony δικαιούται να ορίσει. Χωρίς να θέλουμε να περιορίσουμε το γενικό χαρακτήρα της προηγούμενης πρότασης καταστούμε σαφές ότι οποιοδήποτε υλικό υπερβαίνει τα τιθέμενα όρια θα διαγράφεται ή δεν θα μπορεί καν να αποθηκευτεί. Στους Χρήστες απαγορεύεται η μεταπώληση αποθηκευτικού χώρου που προσφέρεται απ’ αυτή την Ιστοσελίδα.

Η Sony δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, διαγραφή, απομάκρυνση ή μη αποστολή στον παραλήπτη του Περιεχομένου Χρήστη που φορτώθηκε σ’ αυτή την Ιστοσελίδα, ανεξάρτητα από το αν αυτά προκλήθηκαν από ιούς υπολογιστών, από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή από άλλο λόγο. Οι Χρήστες καλούνται να δημιουργούν αντίγραφο ασφαλείας σύνολου του Περιεχομένου Χρήστη και υποχρεούνται να το κάνουν αυτό για κάθε φορτωμένο Περιεχόμενο Χρήστη. Η Sony διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί χωρίς προειδοποίηση την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και να διαγράψει το Περιεχόμενο Χρήστη.

16. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

  Σύνολο το Περιεχόμενο Ιστοσελίδας και όλες οι Υπηρεσίες προσφέρονται „ως έχουν“. H Sony αποκλείει – στο μεγαλύτερο ποσοστό που επιτρέπει το ισχύον Δίκαιο – παντός είδους ρητές ή σιωπηρές εγγυήσεις και υποσχέσεις („ευθύνες“) ως προς το Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών, μεταξύ άλλων και προκύπτουσες ευθύνες για την αγοραστικότητα, την ποιότητα, την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό και τη μη παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων.

Μεταξύ άλλων ισχύουν τα εξής:

Η Sony δεν υπόσχεται ότι η Ιστοσελίδα θα είναι άρτια, χωρίς ιούς και πάντα και παντού διαθέσιμη προς χρήση. Όποιος αποκτά πρόσβαση σ’ αυτή την Ιστοσελίδα και χρησιμοποιεί το Περιεχόμενο Ιστοσελίδας ή/και της Υπηρεσίες φέρει την ευθύνη για την τήρηση όλων των ισχυόντων νόμων και διατάξεων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που ισχύουν στο εκάστοτε κράτος.

Η Sony υπέβαλε σε τελικό έλεγχο ορθότητας, εγκυρότητας και ενημερότητας σύνολο το Περιεχόμενο Ιστοσελίδας, μεταξύ άλλων – όπου αυτό ισχύει – και των στοιχείων των προϊόντων, υπηρεσιών, υποστήριξης κλπ. και των περιγραφών που έλαβε από τρίτους. Όμως η Sony δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ως προς την ορθότητα των οποιωνδήποτε επεξηγήσεων που περιέχονται σ’ αυτή την Ιστοσελίδα. Όλο το υλικό, τα προϊόντα, η υποστήριξη, οι υπηρεσίες ή οι πληροφορίες που περιέχονται σ’ αυτή την Ιστοσελίδα ή στα οποία παραπέμπει η Ιστοσελίδα ίσως δεν είναι ενημερωμένα. Η Sony δεν υποχρεούται να ενημερώνει το Περιεχόμενο Ιστοσελίδας. Η Sony αποκλείει την όποια ανάληψη ευθύνης για οποιαδήποτε λάθη και για οποιεσδήποτε παραλήψεις στο Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας (εφόσον ο αποκλεισμός ευθύνης δεν είναι ασυμβίβαστος τόσο με ευθύνες που τυχόν έχουν ήδη αναληφθεί όσο και με άλλους όρους ως προς τις πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών της Sony). Όλες οι αποφάσεις που βασίζονται στις πληροφορίες που βρίσκονται στο Περιεχόμενο Ιστοσελίδας (ή στο Περιεχόμενο Χρήστη) λαμβάνονται με αποκλειστική ευθύνη του Χρήστη.

Η Sony δεν υπόσχεται ότι θα είναι διαρκώς, αδιαλείπτως, ασφαλώς και ορθώς διαθέσιμες οι λειτουργίες ή υπηρεσίες που βρίσκονται σ’ αυτή την Ιστοσελίδα, ότι όλα τα λάθη θα διορθώνονται, ή ότι αυτή η Ιστοσελίδα ή ο Διακομιστής (server) που διαθέτει τις λειτουργίες ή υπηρεσίες δεν θα έχει ιούς ή επιζήμια συστατικά (components). Η Sony και οι συνδεδεμένες με τη Sony επιχειρήσεις δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές από ιούς που πιθανόν βλάψουν ή προσβάλουν τον εξοπλισμό του ηλεκτρονικού Σας υπολογιστή ή άλλη περιουσία μέσω της πρόσβασής Σας σ’ αυτή την Ιστοσελίδα ή/και της χρήσης της, μεταξύ άλλων και μέσω της εκφόρτωσης εικόνων, λογισμικού ή άλλου Περιεχομένου Ιστοσελίδας. Σε περίπτωση που το Περιεχόμενο Ιστοσελίδας προκαλέσει την ανάγκη για σέρβις, επισκευή ή διόρθωση και ρύθμιση του εξοπλισμού ή δεδομένων, ο Χρήστης θα αναλάβει όλα τα σχετικά έξοδα που θα προκύψουν.

Οι πληροφορίες που βρίσκονται στο Περιεχόμενο Ιστοσελίδας (ή στο Περιεχόμενο Χρήστη) δεν είναι σε καμία περίπτωση συμβουλές για νομικά, επαγγελματικά, οικονομικά ή ιατρικά θέματα και συνεπώς δεν είναι άξιες εμπιστοσύνης. Περιεχόμενο Ιστοσελίδας που περιέχει συμβουλές για συμφέρουσες επενδύσεις ή δηλώσεις προθέσεων δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Η Sony διατηρεί το δικαίωμα να μην προβαίνει σε πράξεις με αφορμή τέτοιες δηλώσεις.

Η Ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει παραπομπές σε συγκεκριμένα προϊόντα και σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της Sony που δεν διατίθενται καθόλου ή διατίθενται μετά από κάποια διαδικασία σε ορισμένες χώρες. Οι παραπομπές αυτές δε θα πρέπει να ερμηνευτούν ως σιωπηρές διαβεβαιώσεις ή εγγυήσεις για το ότι τέτοια προϊόντα ή υπηρεσίες θα διατίθενται οποτεδήποτε στη συγκεκριμένη χώρα.

Εάν το ισχύον και εφαρμοστέο Δίκαιο απαγορεύει τον αποκλεισμό ευθυνών από τη Sony όπως αυτός περιγράφηκε παραπάνω, η Sony αποκλείει την ανάληψη ευθυνών στο μεγαλύτερο ποσοστό που επιτρέπουν οι διατάξεις του σχετικού Δικαίου.

17. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Εάν είναι δυνατό σε χρήστες μέσω αυτής της Ιστοσελίδας (ή μέσω ιστοσελίδων που είναι συνδεδεμένες με links) να συνάπτουν συναλλαγές με κάποιον Τρίτο (μεταξύ άλλων και με άλλους χρήστες ή με άλλον provider υπηρεσιών ή έμπορο προϊόντων), που δεν είναι η Sony ή κάποια από τις Συνδεδεμένες με τη Sony Επιχειρήσεις, τότε ισχύουν ως συναλλαγές μόνον εκείνες που συνήφθηκαν μεταξύ Εσάς και του Τρίτου. (Όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις θα πρέπει να προκύπτουν αναλόγως).

18. ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ONLINE – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 Κάθε treiber, λογισμικό, πρόγραμμα (συμπεριλαμβανομένων και των upgrades και updates), περιφερειακών και λοιπών εφαρμογών, υπηρεσία ή βοηθητικό πρόγραμμα που στηρίζεται σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και όλα τα αρχεία και όλες οι εικόνες που περιέχονται σε λογισμικό, προγράμματα και άλλο υλικό ή δημιουργούνται από εκείνα που διατίθενται ως downloads ή ως εφαρμογές remote στο Περιεχόμενο Ιστοσελίδας („utilities“), είναι στη διάθεση του Χρήστη ως υποστήριξη και υπηρεσία. Δεν μεταφέρεται κανένα δικαίωμα επί των utilities σε Χρήστες, ανεξάρτητα από το αν εκφορτώνονται ή όχι, και αυτά παραμένουν στην ιδιοκτησία της Sony, των Συνδεδεμένων με τη Sony Επιχειρήσεων ή των αντίστοιχων δικαιούχων (ως προς όλα τα δικαιώματα προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας).

Η χρήση των utilities από το Χρήστη καθορίζεται επίσης από τους όρους που αναφέρονται στα συνοδευτικά οnline ή offline documentations ή offline, από τις άδειες τελικών χρηστών ή από άλλους ισχύοντες και εφαρμοστέους όρους που καθορίστηκαν από τους αντίστοιχους προμηθευτές ή δικαιούχους („EULA“), τα οποία υπερισχύουν των παρόντων Όρων Χρήσης και τους αντικαθιστούν σε περίπτωση που είναι ασυμβίβαστα μεταξύ τους). Εάν ένα utility δε συνοδεύεται από κάποια EULA, Σας παραχωρείται ατομική και μη μεταφέρσιμη άδεια χρήσης αυτού του utility που ισχύει μόνο για έναν Χρήστη. Η Sony μπορεί να καταγγείλει μία τέτοια άδεια.

Τα utilities επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο όπως ορίζουν οι σχετικές EULA. Εφόσον δεν προβλέπεται ρητά η άδεια στη σχετική EULA ή στο ισχύον και εφαρμοστέο Δίκαιο, απαγορεύεται στους Χρήστες να ανατυπώσουν, να αντιγράψουν, να ενοικιάσουν, να ενοικιάσουν υπό μορφή leasing, να αναλύσουν σε ανάδρομη τεχνική έρευνα (reverse engineering), να κάνουν αντίστροφη μεταγλώττιση (decompilation) ή να πουλήσουν utilities. Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση των utilities παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, και η Sony ή ο σχετικός δικαιούχος διατηρούν την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Η Sony δε δίνει διαβεβαιώσεις ως προς την ορθότητα ή την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων ή του προϊόντος που μπορούν να εξαχθούν από τη χρήση των utilities. Η Sony ούτε αναλαμβάνει την ευθύνη για απώλειες δεδομένων ή ζημιές που προκαλούνται από την εγκατάσταση εκφορτωμένων utilities, ούτε δίνει η Sony άλλες διαβεβαιώσεις ή αναλαμβάνει την οποιαδήποτε ευθύνη ως προς τα utilities. Η Sony συστήνει στους Χρήστες, πριν κάθε εγκατάσταση ή χρήση utilities να κάνουν αντίγραφα όλων των δεδομένων που βρίσκονται στο στερεό δίσκο (στον οποίο πρόκειται να εγκατασταθούν ή με τον οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθούν τα utilities) και οι Χρήστες διαβεβαιώνουν ότι θα το κάνουν πάντα.

Η Sony και οι Συνδεδεμένες με τη Sony Επιχειρήσεις δεν προσφέρουν καμία υποστήριξη για τη χρήση, εγκατάσταση ή φροντίδα οποιουδήποτε utility (εφόσον δεν αναφέρεται ρητά κάτι άλλο σε σχετική EULA) ή για την απάντηση ερωτημάτων και την επίλυση προβλημάτων που πιθανόν προκύψουν ως αποτέλεσμα της χρήσης ή εγκατάστασης utilities.

Επιβεβαιώνετε ότι γνωρίζετε ότι τα utilities και όλες οι συνοδευτικές εκθέσεις ή/και τεχνικές πληροφορίες πιθανό να υπόκεινται σε ορισμένες διατάξεις νόμων περί ελέγχου εξαγωγών. Υπόσχεστε ότι δε θα προβείτε σε άμεση ή έμμεση εξαγωγή ή επανεξαγωγή των utilities που θα παραβίαζε τυχόν τέτοιες διατάξεις.

Εάν παρόλα αυτά η Sony δώσει τη (γραπτή) συγκατάθεσή της για προσφορά υποστήριξης, μια τέτοια υποστήριξη θα προσφερθεί αποκλειστικά και μόνο για προϊόντα της Sony με τα ίδια λειτουργικά συστήματα και λοιπό λογισμικό και στην ίδια έκδοση (version) που είχε σταλεί από τη Sony ή από εγκαταστάσεις κάποιας Συνδεδεμένης με τη Sony Επιχείρησης. Η Sony μπορεί να αρνηθεί την προσφορά υποστήριξης για προϊόντα της στα οποία φορτώθηκαν ή αντιγράφηκαν αργότερα utilities.

Οι σχετικές EULA μπορούν να περιέχουν και περαιτέρω αποκλεισμό ή περιορισμούς ευθύνης.

Η εκφόρτωση (downloading) ενός utility σημαίνει αυτόματα έγκριση αυτών των Όρων. Εάν δεν εγκρίνετε αυτούς τους Όρους, δε Σας επιτρέπεται να εκφορτώσετε utility ή τη συνοδευτική οnlinedocumentation

19. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

H Sony, οι Συνδεδεμένες με τη Sony Επιχειρήσεις και λοιπά πρόσωπα που έχουν συμμετοχή στην ανάπτυξη, παραγωγή, αποθήκευση και διανομή Περιεχομένου Ιστοσελίδας δεν είναι υπεύθυνες για κάθε άμεση, έμμεση, περιστασιακή, έκτακτη, επακόλουθη ή παραδειγματική ζημιά ή για αποζημιώσεις που περιλαμβάνουν και ποινές, μεταξύ άλλων για απώλεια δεδομένων, απώλεια κερδών, διακοπής λειτουργίας καταστήματος ή απώλεια χρόνου ή ζημιές παντός είδους (μεταξύ άλλων όχι για ζημιές που προκλήθηκαν από αμέλεια ή από άλλα σφάλματα), οι οποίες δημιουργούνται από τη χρήση Περιεχομένου Ιστοσελίδας ή από την έλλειψη ικανότητας για τη χρήση του ίδιου, ακόμη και αν η δυνατότητα τέτοιων ζημιών ανακοινώθηκε στη Sony ή σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

Το ισχύον και εφαρμοστέο Δίκαιο μπορεί να απαγορεύσει τους αποκλεισμούς ευθύνης αυτής της ενότητας για κάθε περίπτωση. Οι αποκλεισμοί ευθύνης αυτής της ενότητας εφαρμόζονται τότε στο μεγαλύτερο ποσοστό που επιτρέπουν οι διατάξεις του σχετικού Δικαίου.

Η ευθύνη που αναλαμβάνει η Sony για ζημιές και απώλειες (σύμφωνα με το δίκαιο των συμβάσεων, τις διατάξεις περί αμέλειας, το δίκαιο που ρυθμίζει τις αδικοπραξίες ή σύμφωνα με οτιδήποτε άλλο) δεν είναι σε καμία περίπτωση υψηλότερη από το ποσό που κατέβαλε ο Χρήστης για την πρόσβαση σ’ αυτή την Ιστοσελίδα (εφόσον δεν προβλέπεται κάτι άλλο αναγκαστικά από το ισχύον και εφαρμοστέο δίκαιο). Κανένα σημείο των παρόντων Όρων δε θα πρέπει να εννοηθεί ως αποκλεισμός ευθύνης της Sony ή των Συνδεδεμένων με τη Sony Επιχειρήσεων σε περίπτωση θανάτου ή σωματικής βλάβης προσώπων που τυχόν προκλήθηκε από αμέλεια Sony ή των Συνδεδεμένων με τη Sony Επιχειρήσεων.

20. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ COOKIES

Με τη μετάδοση πληροφοριών μέσω αυτής της Ιστοσελίδας ή στα πλαίσια σχετικής τηλεφωνικής διαδικασίας εγγραφής:

Δίνετε τη συγκατάθεσή Σας στην επεξεργασία δεδομένων που σχετίζονται με Εσάς, όπως το όνομα και η ιδιότητά Σας, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, λεπτομερή στοιχεία επικοινωνίας και άλλα προσωπικά δεδομένα ("Προσωπικά δεδομένα") σε συμφωνία με τους όρους που σας ανακοινώθηκαν στο τμήμα της μάσκας εγγραφής/εισαγωγής προσωπικών δεδομένων με την επικεφαλίδα "Προσωπικά δεδομένα" (ή παρομοίως) ή στα πλαίσια της τηλεφωνικής διαδικασίας εγγραφής γι’ αυτή την Ιστοσελίδα.

Αναγνωρίζετε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών δεδομένων είναι αναγκαία για την προσωπικοποίηση κατά την αναζήτηση αυτής της Ιστοσελίδας ή για την παροχή πρόσβασης σ’ αυτή ή σε τμήματά της, απέναντι σε εγγεγραμμένους χρήστες ή συνδρομητές που πληρώνουν, καθώς και για την επιτήρηση της πρόσβασης, και συμφωνείτε με την επεξεργασία αυτή.

Υπό ορισμένες συνθήκες η Sony μπορεί να Σας ζητήσει επιπρόσθετα προσωπικά δεδομένα σε μορφή φωτοαντιγράφων αστυνομικών δελτίων ταυτότητας ή πιστωτικών καρτών, με σκοπό να ελέγξει πιθανόν την ταυτότητά Σας προς αποφυγή τυχόν απάτης. Εάν μεταδοθούν στη Sony τέτοια επιπρόσθετα στοιχεία σε σχέση μ’ αυτή την Ιστοσελίδα, τα στοιχεία αυτά ισχύουν επίσης ως „Προσωπικά δεδομένα“.

Η Sony έχει το δικαίωμα να μεταδώσει ή να διαθέσει προσωπικά δεδομένα σε Μονάδες και Τμήματα της Sony και των Συνδεδεμένων με τη Sony Επιχειρήσεων εντός Ευρώπης και (με την επιφύλαξη της αυστηρής τήρησης των εφαρμοστέων νόμων περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων από τη Sony) και υπερατλαντικά, συμπεριλαμβανομένης και της Sony Corporation στην Ιαπωνία. Χωρίς την έγκρισή σας η Sony δεν αποκαλύπτει κανένα προσωπικό Σας δεδομένο απέναντι σε νομικά πρόσωπα και φυσικά πρόσωπα που δεν ανήκουν στη Sony ή στις Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις (Τρίτοι), με εξαίρεση τις παρακάτω περιπτώσεις:

Απέναντι σε Τρίτους μπορούν να αποκαλυφτούν προσωπικά δεδομένα με σκοπό (1) τη διευκόλυνση σύναψης συμβάσεων στις οποίες συμμετέχετε κι Εσείς ή για άλλους σκοπούς που αναφέρονται στους παρόντες Όρους ή για σκοπούς που Σας ανακοινώθηκαν στο τμήμα της μάσκας εγγραφής/εισαγωγής προσωπικών δεδομένων με την επικεφαλίδα "Προσωπικά δεδομένα" (ή παρομοίως) ή στα πλαίσια της τηλεφωνικής διαδικασίας εγγραφής γι’ αυτή την Ιστοσελίδα, ή (2) με σκοπό τη συμμόρφωση της Sony ή κάποιας Συνδεδεμένης με τη Sony Επιχείρησης με τις νομικές υποχρεώσεις στις οποίες υπόκειται.

Απέναντι σε Τρίτους μπορούν να αποκαλυφτούν προσωπικά δεδομένα με σκοπό τη διευκόλυνση των Τρίτων να εκτελέσουν υπηρεσίες υπέρ, για λογαριασμό ή κατ’ εντολή της Sony ή των Συνδεδεμένων με τη Sony Επιχειρήσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η Sony εγγυάται λαμβάνοντας τα ανάλογα μέτρα, ότι οι Τρίτοι θα τηρήσουν τους κανόνες της Sony σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, κι ότι ο παραλήπτης τέτοιων δεδομένων (1) θα τα χρησιμοποιήσει μόνο για τους επιτρεπόμενους σκοπούς (2) θα τα καταχωρήσει και θα τα επεξεργαστεί μόνο υπό την προϋπόθεση ότι θα τα προστατέψει από μη εξουσιοδοτημένη χρήση και θα αποφασίσει και θα λάβει παρόμοια μέτρα και όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων, και (3) θα τηρήσει αυστηρά τις ισχύουσες και εφαρμοστέες νομικές διατάξεις.

Στο βαθμό που μεταδίδονται προσωπικά δεδομένα σε σχέση με χρηματικές συναλλαγές που αφορούν αυτή την Ιστοσελίδα (όπως η εξόφληση τελών συνδρομής), η Sony δικαιούται να διαθέσει προσωπικά δεδομένα σε Τρίτους που προσφέρουν υπηρεσίες εκτίμησης απάτης ή άλλων κινδύνων που απορρέουν από τη χρήση πιστωτικών καρτών ή σε Τρίτους που έχουν κάποιο άλλο αντικείμενο στον τομέα πρόληψης της εγκληματικότητας, με σκοπό τον έλεγχο της φερεγγυότητας της πιστωτικής Σας κάρτας ή οποιουδήποτε άλλου μέσου εξόφλησης που χρησιμοποιήσατε, ή για την καταπολέμηση εγκλημάτων, και δικαιούται επίσης να μεταδώσει προσωπικά δεδομένα σε επιχειρήσεις πιστωτικών καρτών ή σε άλλες υπηρεσίες/επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε χρηματικές συναλλαγές. Πιθανό να πρέπει τα προσωπικά δεδομένα που διατέθηκαν σ’ αυτούς τους Τρίτους να μεταδοθούν για περαιτέρω επεξεργασία στις ΗΠΑ ή σε άλλα μέρη εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Ορισμένες υπηρεσίες/επιχειρήσεις έχουν ενημερώσει ότι χρησιμοποιούν προσωπικά δεδομένα που τους μεταδόθηκαν και για τη σύνταξη εκτιμήσεων φερεγγυότητας πιστωτικής κάρτας, εκτιμήσεων κινδύνων και εκτιμήσεων πιθανότητας απάτης, τόσο για τη Sony όσο και για Τρίτους, με τους οποίους έχουν εμπορικές συναλλαγές.

Η Sony δικαιούται να χρησιμοποιεί, να επεξεργάζεται και να αποκαλύπτει χωρίς περιορισμούς οποιαδήποτε ανώνυμα στοιχεία ή στοιχεία φύλου (και στατιστικές) δεν αποκαλύπτουν την ταυτότητά Σας.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τη Sony να γνωρίσει στους Τρίτους που έλαβαν προσωπικά Σας δεδομένα τυχόν διορθώσεις ή διαγραφές αυτών των δεδομένων. Εφόσον αυτά τα προσωπικά δεδομένα δεν υπόκεινται στον έλεγχο της Sony , η Sony θα προσπαθήσει με τον οικονομικά πιο λογικό τρόπο να μεταφέρει την επιθυμία Σας για τέτοιες διορθώσεις ή διαγραφές. Στο βαθμό όμως που μεταδόθηκαν προσωπικά δεδομένα σε επιχειρήσεις πιστωτικών καρτών και σε άλλες υπηρεσίες/επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε χρηματικές συναλλαγές, πιθανό να χρειάζεται να έρθετε απευθείας σε επαφή με αυτές εάν επιθυμείτε διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών Σας δεδομένων. Η Sony δεν μπορεί να αναλάβει καμία ευθύνη για τη διόρθωση ή διαγραφή προσωπικών δεδομένων που (με τη συγκατάθεσή Σας) δόθηκαν σε υπηρεσίες/επιχειρήσεις εκτίμησης κινδύνου απάτης ή ρίσκου χρήσης πιστωτικής κάρτας ή σε υπηρεσίες/επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε χρηματικές συναλλαγές και χρειάζονται αυτά τα δεδομένα ή έχουν την εξουσία διαθέσεως αυτών. Η Sony αποποιείται σχετικά την οποιαδήποτε ευθύνη. Η Sony δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε άστοχη εκτίμηση φερεγγυότητας ή ρίσκου που συντάχτηκε από κάποιον απ’ αυτούς τους Τρίτους ή για οποιεσδήποτε συνέπειες η τέτοια εκτίμηση τυχόν έχει (συμπεριλαμβανομένης και της αρνητικής εκτίμησης φερεγγυότητας), στις περιπτώσεις που τα προσωπικά δεδομένα αποκαλύπτονται χρησιμοποιούνται με τον τρόπο που προβλέπεται στο τμήμα της μάσκας εγγραφής/εισαγωγής προσωπικών δεδομένων με την επικεφαλίδα "Προσωπικά δεδομένα" (ή παρομοίως) ή στα πλαίσια της τηλεφωνικής διαδικασίας εγγραφής γι’ αυτή την Ιστοσελίδα και από τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Με την πρόσβασή Σας στην Ιστοσελίδα βεβαιώνετε και αναγνωρίζετε στη Sony, σε Συνδεδεμένες με τη Sony Επιχειρήσεις και στους providers υπηρεσιών τους το δικαίωμα να μεταδίδουν cookies στον ηλεκτρονικό Σας υπολογιστή, για να προσωπικοποιήσουν την επίσκεψή Σας στην Ιστοσελίδα ή/και να μάθουν περισσότερα για τις συνήθειες χρήσης και περιπλάνησης (browsing) που έχετε όταν επισκέπτεστε αυτή την Ιστοσελίδα. Το cookie μπορεί να περιέχει προσωπικές Σας πληροφορίες και μπορεί να είναι μόνιμο ή για μία επίσκεψη (single session cookie).

21. ΑΠΑΛΛΑΓΗ

Ο Χρήστης απαλλάσσει και καθιστά αζήμιους τη Sony, τις Συνδεδεμένες με τη Sony Επιχειρήσεις και τους διευθυντές, επιτετραμμένους και συνεργάτες τους καθώς και τους providers υπηρεσιών ως προς κάθε απώλεια, κόστος, δίκη, ζημία και δαπάνη (μεταξύ των οποίων και προσήκοντα δικαστικά έξοδα και δαπάνες) ή ως προς κάθε είδους αξίωση ανάληψης ευθύνης που τυχόν προκύψει από αξιώσεις Τρίτων για παραβίαση ή μη τήρηση των όποιων απαγορεύσεων ή περιορισμών αναφορικά με τις δραστηριότητες του Χρήστη σ’ αυτή την Ιστοσελίδα (όπως αυτές αναφέρονται στους παρόντες Όρους) ή από κάποια υπόσχεση, εγγύηση ή δέσμευση του Χρήστη (όπως αυτές βρίσκονται στους παρόντες Όρους) και αναφορικά με οποιαδήποτε αξίωση προσώπου για υποθέσεις, ευθύνες ή υποχρεώσεις που η Sony απέκλεισε στους παρόντες Όρους.

Χωρίς να θέλουμε να περιορίσουμε το γενικό χαρακτήρα της προηγούμενης απαλλαγής, ο Χρήστης δεσμεύεται να διευκολύνει, να απαλλάξει και να αποζημιώσει τη Sony, τις Συνδεδεμένες με τη Sony Επιχειρήσεις και τους διευθυντές, επιτετραμμένους και συνεργάτες τους καθώς και τους providers υπηρεσιών ως προς όλες τις αξιώσεις, τις αξιώσεις ανάληψης ευθύνης, τα έξοδα (και δικαστικά έξοδα), δαπάνες, αγωγές και απαιτήσεις αποζημίωσης (για άμεσες ή έμμεσες ή επακόλουθες ζημιές) παντός είδους, ανεξάρτητα από το αν αυτές είναι γνωστές, υποθέτονται, έχουν αποκαλυφθεί ή όχι, και οι οποίες προκλήθηκαν από ή έχουν με οποιοδήποτε τρόπο σχέση με τα ακόλουθα:

οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη που φορτώθηκε από το Χρήστη ενώ είναι απαγορευμένο ή υπόκειται σε περιορισμούς ή η απαγορευμένη ή με περιορισμούς επιτρεπόμενη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας από το Χρήστη,

απώλεια, διαγραφή, απομάκρυνση, διαστρέβλωση ή δημοσίευση Περιεχομένου Χρήστη που είχε φορτωθεί από τη Χρήστη ή

οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του Χρήστη ή οποιοσδήποτε επηρεασμός της ασφάλειας του λογαριασμού χρήστη εξαιτίας παραμέλησης της τήρησης του απόρρητου των κωδικών πρόσβασης του λογαριασμού χρήστη ή άλλων στοιχείων ασφαλείας,

και ως προς όλες τις σχετικές με αυτά περιπτώσεις.

22. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS) HYPERTEXT ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Υποχρεούστε να ζητήσετε και να λάβετε τη γραπτή έγκριση του Ιδιοκτήτη αυτής της Ιστοσελίδας πριν δημιουργήσετε κάποιο σύνδεσμο (link) με αυτή. Το λεγόμενο „deep linking“ απαγορεύεται αυστηρά. Όλα τα links προς αυτή την Ιστοσελίδα πρέπει να οδηγούν στην Αρχική σελίδα της Ιστοσελίδας, και πρέπει να διευκρινίσετε ότι η Ιστοσελίδα αυτή και το Περιεχόμενό της πρέπει να θεωρούνται ξεχωριστά από την ιστοσελίδα που περιέχει το link, όπως επίσης θα πρέπει να διευκρινίσετε ότι η Sony είναι ο Ιδιοκτήτης ή/και ο Εκμεταλλευτής αυτής της Ιστοσελίδας.

Η Sony ή Τρίτοι (με την ως άνω περιγραφόμενη άδεια) μπορούν να προβλέπουν συνδέσμους (links) hypertext προς και από άλλες πηγές ή Ιστοσελίδες διαδικτύου. Η μεταφορά τέτοιων links προς αυτή την Ιστοσελίδα γίνεται μόνο χαριστικά και δεν υποδηλώνει ότι η Sony αποδέχεται την άλλη ιστοσελίδα ή την οποιαδήποτε σχέση μαζί της. Η Sony καλεί τους Χρήστες να χρησιμοποιούν την κριτική τους ικανότητα κατά την περιπλάνηση στις σελίδες της Ιστοσελίδας και στις εξωτερικές σελίδες και πηγές. Ορισμένες ιστοσελίδες είναι πιθανό να περιέχουν πληροφορίες ή να συνδέουν τους χρήστες με άλλες ιστοσελίδες με πληροφορίες που ίσως θεωρούνται ίσως άπρεπες ή γελοίες. Εξωτερικές ιστοσελίδες μπορούν να μεταφέρουν τα δικά τους cookies στους χρήστες, να καταχωρήσουν δεδομένα ή/και να απαιτήσουν προσωπικά στοιχεία.

Η σύνδεση κάποιου χρήστη με οποιαδήποτε εξωτερική ιστοσελίδα γίνεται με αποκλειστικό κίνδυνο και αποκλειστική ευθύνη του χρήστη.

Η Sony δεν έλεγξε την ορθότητα και εγκυρότητα πληροφοριών εξωτερικών ιστοσελίδων ή πηγών που συνδέονται μέσω links με αυτή την Ιστοσελίδα ή είναι προσβάσιμες από αυτή την Ιστοσελίδα ή περιέχουν links προς τη/τις Ιστοσελίδα/ες της Sony. Η Sony δεν υποστηρίζει περιεχόμενα, διαφημίσεις, προϊόντα, υποστήριξη, υπηρεσίες ή άλλο υλικό που βρίσκονται σε τέτοιες εξωτερικές ιστοσελίδες ή πηγές, ή μπορούν να διατεθούν απ’ αυτές, και η Sony δεν αναλαμβάνει γι’ αυτές καμία απολύτως ευθύνη. Η Sony δεν ευθύνεται για την ορθότητα, τήρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, νομιμότητα ή ευπρέπεια υλικού και πληροφοριών που περιέχονται σε εξωτερικές ιστοσελίδες ή πηγές, και η Sony αποκλείει σχετικά μ’ αυτές την οποιαδήποτε ανάληψη ευθύνης που θεωρείται ότι ισχύει ρητά ή σιωπηρά. Η Sony δεν αναλαμβάνει την ευθύνη ούτε άμεσα ούτε έμμεσα για την όποια ζημιά ή απώλεια οφείλεται ή υποτίθεται ότι οφείλεται στην καλόπιστη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, προϊόντων, υποστήριξης ή υπηρεσίας που βρίσκονται σε ή διατίθενται από εξωτερικές ιστοσελίδες, ή στην εμπιστοσύνη τους.

Χωρίς να θέλουμε να περιορίσουμε τα παραπάνω, η Sony δεν εγγυάται ούτε υπόσχεται την ασφάλεια των όποιων πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένων και των στοιχείων πιστωτικών καρτών και άλλων προσωπικών στοιχείων), τη μετάδοση των οποίων απαιτεί κάποιος Τρίτος από το Χρήστη, και ο Χρήστης παραιτείται από οποιεσδήποτε αξιώσεις κατά της Sony ως προς αυτές τις υποθέσεις.

23. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

 Ο Χρήστης, με εξαίρεση την υπηρεσία ή την πρόσβαση για τα οποία είναι συνδρομητής, μπορεί να καταγγείλει ανά πάσα στιγμή τα ειδικά του δικαιώματα για τη χρήση των Υπηρεσιών αυτής της Ιστοσελίδας και άλλου Περιεχομένου Ιστοσελίδας, σβήνοντας ολόκληρο το Περιεχόμενο που εκφόρτωσε από αυτή την Ιστοσελίδα και όλα τα αντίγραφα που έχει αποθηκεύσει ή εγκαταστήσει. Το δικαίωμα του Χρήστη να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες και το Περιεχόμενο αυτής της Ιστοσελίδας αναιρείται αμέσως με ή χωρίς ειδοποίηση κατά την αποκλειστική κρίση της Sony σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν τηρήσει οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Εάν ο Χρήστης έχει εγγραφεί συνδρομητής για την πρόσβαση σ’ αυτή την Ιστοσελίδα ή για μία Υπηρεσία και καταβάλλει τέλη, εφόσον επιθυμεί να καταγγείλει τη συνδρομή θα πρέπει να το δηλώσει γραπτώς (ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο που έχει ρητώς επιτραπεί) στη Sony. Εφόσον δεν ισχύουν ρητά άλλοι όροι σχετικά με τη δυνατότητα του Χρήστη να καταγγείλει τη συνδρομή ή σχετικά με την προθεσμία καταγγελίας, ο Χρήστης μπορεί να καταγγείλει τη συνδρομή του για τη συγκεκριμένη υπηρεσία τουλάχιστον έναν ημερολογιακό μήνα πριν την επιθυμητή ημερομηνία λήξης της συνδρομής.

Η Sony μπορεί να καταγγείλει την πρόσβαση του Χρήστη σ’ αυτή την Ιστοσελίδα ή την καταχώρησή του μέσω αυτής της Ιστοσελίδας, εάν ο Χρήστης για χρονικό διάστημα άνω των 3 μηνών (ή μέσα σε μία άλλη προθεσμία που αναφέρει η Sony) δεν εισέλθει στο λογαριασμό του ή δεν εγγραφεί μέσω login.

H Sony διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει την πρόσβαση του Χρήστη σ’ αυτή την Ιστοσελίδα ή/και στο λογαριασμό του οποτεδήποτε κατά την αποκλειστική της κρίση χωρίς να αναφέρει τους λόγους (με την επιφύλαξη της επιστροφής των χρημάτων που ο Χρήστης κατέβαλε εκ των προτέρων με σκοπό αυτή του την πρόσβαση). Υπό τέτοιες συνθήκες η Sony θα προσπαθήσει με τον οικονομικά πιο λογικό τρόπο, να στείλει στο Χρήστη ανακοινώσεις καταγγελίας ή στην τελευταία γνωστή του ταχυδρομική διεύθυνση ή στην ηλεκτρονική του διεύθυνση.

Μετά από μία καταγγελία ο Χρήστης οφείλει να πάψει να χρησιμοποιεί και να καταστρέψει κάθε αντίγραφο Περιεχομένου Ιστοσελίδας που βρίσκεται στη διάθεσή του, και η Sony μπορεί να αφαιρέσει ή να σβήσει το Περιεχόμενο Χρήστη από το συγκεκριμένο Χρήστη. Χωρίς να θέλουμε να περιορίσουμε το γενικό δικαίωμα της Sony να σβήσει Περιεχόμενο Χρήστη για οποιονδήποτε λόγο μετά από μία καταγγελία ή να αρνηθεί την πρόσβαση σ’ αυτό, η Sony δεν υποχρεούται να συνεχίσει να διατηρεί το οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη ή να μεταφέρει τα οποιασδήποτε μηνύματα σε Εσάς ή σε έναν Τρίτο.

24. ΔΙΑΦΟΡΑ

Εάν μεμονωμένοι όροι από αυτούς τους Όρους αποδειχτούν μη εφαρμόσιμοι, επιτρέπεται, ο μη εφαρμόσιμος όρος να αντικατασταθεί από άλλο ισχύοντα και εφαρμόσιμο όρο που προσεγγίζει όσο το δυνατό περισσότερο τον αρχικό. Αυτό δεν επηρεάζει τους υπόλοιπους όρους ως προς την ισχύ ή την εφαρμοσιμότητά τους.

Με την επιφύλαξη των αποκλεισμών και των περιορισμών ευθύνης που περιέχονται στους παρόντες Όρους Χρήσης δεν μπορεί να εγερθεί καμία αξίωση ή προσφυγή προσώπου κατά της Sony ή κατά μιας Συνδεδεμένης με τη Sony Επιχείρησης ως προς αυτή την Ιστοσελίδα ή σε σχέση μ’ αυτή, εφόσον δεν εγερθεί και ανακοινωθεί γραπτώς στη Sony μέσα σε (1) χρόνο από την ημερομηνία που προέκυψε ο λόγος για τον οποίο γίνεται η προσφυγή.

Συνεργάτες και Επιτετραμμένοι της Sony δεν είναι εξουσιοδοτημένοι να αλλάξουν τους παρόντες Όρους Χρήσης. Οι όποιες δηλώσεις Αντιπροσώπων Πωλήσεων ή Αντιπροσώπων Εξυπηρέτησης Πελατών που γίνονται στο όνομα της Sony δεν θα πρέπει να ερμηνεύονται ως τροποποιήσεις των Όρων αυτών ή ως εξουσιοδοτημένες και νομικά δεσμευτικές δηλώσεις γι’ αυτή την Ιστοσελίδα ή τον τρόπο που παρουσιάζονται ή την ποιότητα των παρουσιαζόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών ή άλλου Περιεχομένου Ιστοσελίδας.

Τηλεφωνικές κλήσεις προς γραμμές εξυπηρέτησης πελατών (helplines) που εκτελούνται προς αυτή την Ιστοσελίδα, μπορούν να ηχογραφηθούν για εκπαιδευτικούς σκοπούς ή σκοπούς ποιοτικού ελέγχου.