Πληροφορίες εταιρείας

Για να επικοινωνήσετε με τη Sony σε σχέση με νομικά, διαφημιστικά ή εμπορικά ζητήματα, χρησιμοποιήστε τα στοιχεία σε αυτή τη σελίδα. Για ερωτήματα σχετικά με υποστήριξη και επισκευή προϊόντων, επισκεφτείτε τη σελίδα επικοινωνίας.

Αναζητάτε υποστήριξη ή επισκευή;

Επικοινωνία

Τοπική διεύθυνση

Sony Europe Limited, δ.τ. "Sony Hellas"
Αμαρουσίου Χαλανδρίου 18-20,
15125 Παράδεισος Αμαρουσίου,
Αθήνα, Ελλάδα

Τοπικό Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 6782000

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 70748/01ΑΤ/Β/11/075

Α.Φ.Μ./ΦΠΑ: EL997673579

Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ Αθηνών

Εταιρική έδρα

Κεντρικά γραφεία Sony Europe Limited

The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 OXW, United Kingdom
Companies House Cardiff 2422874

Διοίκηση:

  • Shigeru Kumekawa
  • Masaki Kurebayashi
  • Rick Londema

Εταιρική επικοινωνία

Κέντρο τύπου

Επίσημα δελτία τύπου, τελευταία νέα και εκδηλώσεις της Sony

Η Sony Europe Limited δεν είναι υπεύθυνη για τη Sony Playstation ή για τα προϊόντα της Sony Mobile. Για εταιρικές πληροφορίες σχετικά με τη Sony Playstation και τη Sony Mobile, επισκεφτείτε την αντίστοιχη διαδικτυακή τοποθεσία της κάθε εταιρείας:

- Sony Playstation

- Sony Mobile