Општествена одговорност

Пристапност и употребливост

Нашата заложба за постојано подобрување на пристапноста и употребливоста е начин на живот во Sony.

Слика од семејство кое гледа содржини на телевизор од Sony и користи безжичен звучник за телевизори

Sony се стреми да создаде одлични производи и услуги користејќи напредни технологии кои се интуитивни и лесни за употреба од луѓе со секаква способност. Веруваме дека никој не смее да биде исклучен и ние се трудиме да ја оствариме таа цел.

Потрошувачките електронски производи и услуги стануваат сè повеќефункционални. Нивните кориснички интерфејси стануваат сè посложени.

Врз основа на ова, Sony соработува со голема група поединци кои се соочуваат со предизвици за пристапност за да спроведе тестови за употребливост со цел да ги процени факторите како што се можноста за гледање, разбирливоста, ракувањето и одзивот.

Тестирањето на употребливоста се извршува како дел од нашите процеси за дизајнирање и развој на производи / услуги и продолжува откако производите / услугите ќе бидат пласирани на пазарот.

Компанијата Sony е горда да преземе водечка улога во развојот на меѓународните пристапност, употребливост и стандарди за активно потпомогнат живот (AAL) во IEC TC 100 и IEC SyC AAL. Sony, исто така, е посветена на промовирање на пристапноста во регионалните трговски здруженија како во Digital Europe, JEITA (Јапонија) и CTA (САД) за да обезбеди соодветни решенија за усогласеност преку технички политики.

Доколку имате прашања во врска со пристапноста и употребливоста на потрошувачките производи од Sony кои се продаваат во Европа, ве молиме контактирајте нè на Sony.

За дополнителни информации во врска со пристапот на Sony Corporation кон пристапноста и употребливоста и информации за одредени производи и функции, посетете ја нашата глобална веб-страница за Пристапност и употребливост.