Spoločenská zodpovednosť

Prístupnosť a použiteľnosť

Náš záväzok neustále zlepšovať dostupnosť a použiteľnosť je spôsob života v spoločnosti Sony.

Koláž rodiny používajúcej televízor od spoločnosti Sony a praktický bezdrôtový televízny reproduktor

Spoločnosť Sony sa snaží vytvárať vynikajúce produkty a služby pomocou pokrokových technológií, ktoré sú intuitívne a ľahko použiteľné ľuďmi všetkých schopností. Sme presvedčení, že nikto by nemal byť vylúčený a pracujeme na dosiahnutí tohto cieľa.

Výrobky a služby spotrebnej elektroniky sú stále viac multi-funkčné. Ich používateľské rozhrania sa stávajú komplexnejšími.

V tomto kontexte spoločnosť Sony spolupracuje so širokým spektrom jednotlivcov, ktorí čelia výzvam v oblasti dostupnosti, aby uskutočnili testy použiteľnosti s cieľom posúdiť faktory, ako sú schopnosť zobrazenia, zrozumiteľnosť, funkčnosť a schopnosť reagovať.

Testovanie použiteľnosti sa vykonáva ako súčasť procesov navrhovania a vývoja našich výrobkov / služieb a pokračuje po uvedení výrobkov / služieb na trh.

Spoločnosť Sony je hrdá na to, že v štandardoch IEC TC 100 a IEC SyC AAL zohráva vedúcu úlohu vo vývoji štandardov medzinárodnej prístupnosti, použiteľnosti a aktívneho asistovaného života (AAL). Spoločnosť Sony sa tiež zaviazala podporovať prístupnosť v regionálnych obchodných združeniach, napríklad v digitálnej Európe, JEITA (Japonsko) a CTA (USA), aby sa prostredníctvom technických pravidiel zabezpečilo nájdenie vhodných riešení na dosiahnutie súladu.

Ak máte akékoľvek konkrétne otázky týkajúce sa prístupnosti a použiteľnosti spotrebiteľských výrobkov Sony predávaných v Európe, neváhajte nás kontaktovať na adrese Sony.

Ďalšie informácie týkajúce sa prístupu spoločnosti Sony Corporation k prístupnosti a použiteľnosti a informácií týkajúcich sa konkrétnych produktov a funkcií nájdete na našej globálnej stránke o prístupnosti a použiteľnosti.