Zjednodušenie ovládania

Prinášame inovácie pre budúcnosť zjednodušeného ovládania.

Kreativitu a technológiu používame na zlepšenie zjednodušenia ovládania našich produktov, služieb a zážitkov.

Svojím záväzkom k inkluzívnej budúcnosti sa snažíme vytvoriť svet, do ktorého patrí každý.

Snažíme sa uschopniť jednotlivcov všetkých schopností a dať im možnosť zdieľať Kando (emóciu).

V spoločnosti Sony sme odhodlaní neustále pracovať na zlepšovaní zjednodušenia ovládania.

Spoločnosť Sony sa usiluje vytvárať skvelé produkty a služby pomocou pokročilých technológií, ktoré sú intuitívne a jednoducho sa používajú ľuďom s akýmkoľvek zdravotným stavom. Veríme, že nikto by nemal byť vylúčený, a pracujeme na tom, aby sme tento cieľ dosiahli.

Produkty a služby spotrebnej elektroniky sú čoraz multifunkčnejšie. Ich používateľské rozhrania sa však zároveň stávajú zložitejšími.

Na základe toho spoločnosť Sony spolupracuje so širokou škálou ľudí, ktorí čelia výzvam v oblasti zjednodušenia ovládania, a testuje použiteľnosť, aby vyhodnotila faktory, akými sú zobraziteľnosť, zrozumiteľnosť, ovládateľnosť a responzívnosť.

Spoločnosť Sony je hrdá na to, že zohráva vedúcu úlohu pri vývoji medzinárodných štandardov zjednodušenia ovládania, použiteľnosti a aktívneho asistovaného života (AAL) vo výboroch IEC TC 100 a IEC SyC AAL. Spoločnosť Sony sa tiež zaviazala propagovať zjednodušenie ovládania v regionálnych obchodných združeniach, ako sú Digital Europe, JEITA (Japonsko) a CTA (USA), aby sa prostredníctvom technických pravidiel zabezpečilo nájdenie vhodných riešení na dosiahnutie súladu.

Ďalšie informácie týkajúce sa prístupu spoločnosti Sony k zjednodušeniu ovládania a informácie o konkrétnych produktoch a funkciách nájdete na našej globálnej stránke o zjednodušení ovládania

  • Ak máte akékoľvek konkrétne otázky týkajúce sa zjednodušeného ovládania alebo sa neviete dostať k obsahu alebo službe, kontaktujte nás.