Zjednodušenie ovládania

Vytvárame svet bez hraníc

Využívaním technológií robíme svoje produkty a služby prístupnejšími.

Snažíme sa tvoriť budúcnosť, v ktorej si všetci môžu prítomný okamih užívať naplno bez rozdielu veku, zdravotného stavu či prostredia.

V spoločnosti Sony sme odhodlaní neustále pracovať na zlepšovaní zjednodušenia ovládania.

Spoločnosť Sony sa usiluje vytvárať skvelé produkty a služby pomocou pokročilých technológií, ktoré sú intuitívne a jednoducho sa používajú ľuďom s akýmkoľvek zdravotným stavom. Veríme, že nikto by nemal byť vylúčený, a pracujeme na tom, aby sme tento cieľ dosiahli.

Produkty a služby spotrebnej elektroniky sú čoraz multifunkčnejšie. Ich používateľské rozhrania sa však zároveň stávajú zložitejšími.

Na základe toho spoločnosť Sony spolupracuje so širokou škálou ľudí, ktorí čelia výzvam v oblasti zjednodušenia ovládania, a testuje použiteľnosť, aby vyhodnotila faktory, akými sú zobraziteľnosť, zrozumiteľnosť, ovládateľnosť a responzívnosť.

Spoločnosť Sony je hrdá na to, že zohráva vedúcu úlohu pri vývoji medzinárodných štandardov zjednodušenia ovládania, použiteľnosti a aktívneho asistovaného života (AAL) vo výboroch IEC TC 100 a IEC SyC AAL. Spoločnosť Sony sa tiež zaviazala propagovať zjednodušenie ovládania v regionálnych obchodných združeniach, ako sú Digital Europe, JEITA (Japonsko) a CTA (USA), aby sa prostredníctvom technických pravidiel zabezpečilo nájdenie vhodných riešení na dosiahnutie súladu.

  • Ďalšie informácie týkajúce sa prístupu spoločnosti Sony k zjednodušeniu ovládania a informácie o konkrétnych produktoch a funkciách nájdete na našej globálnej <a href="https://www.sony.com/SonyInfo/accessibility/" target="_blank"> stránke o zjednodušení ovládania</a>

  • Ak máte akékoľvek konkrétne otázky týkajúce sa zjednodušeného ovládania alebo sa neviete dostať k obsahu alebo službe, kontaktujte nás.