Informácie o spoločnosti

Ak chcete spoločnosť Sony kontaktovať ohľadom právnych, marketingových alebo obchodných záležitostí, využite kontaktné údaje na tejto stránke. Ak máte otázky týkajúce sa podpory produktov a opráv, prejdite do časti Kontaktujte nás.

Potrebujete podporu alebo opravu?

Kontaktujte Nás

Miestna adresa

Sony Europe B.V., organizačná zložka Slovensko
Karadzicova 10
082198 Bratislava
Slovak Republic

IČ DPH: 46 028 218

IČO: 46 028 218

Centrála spoločnosti

Sony Europe B.V.

The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, United Kingdom

Incorporated in Hoofddorp / Netherlands 71682147

Registered in the UK Companies House Cardiff FC035527

Informácie o manažmente

  • Masashi Takiguchi
  • Atsuki Matsuzawa
  • Barend Ezechiels

Podniková komunikácia

Tlačové centrum

Oficiálne tlačové správy, novinky a udalosti spoločnosti Sony

Spoločnosť Sony Europe B.V. nie je zodpovedná za produkty PlayStation® a podporu. Viac informácií nájdete na lokalite Sony Interactive Entertainment.