Socialt ansvar

Tillgänglighet och användbarhet

Vårt åtagande för att ständigt förbättra tillgängligheten och användbarheten är det vi på Sony strävar efter.

Bild av en tv från Sony och en familj som tittar på tv och använder den trådlösa tv-högtalaren.

Sony strävar efter att skapa fantastiska produkter och tjänster med avancerad teknik som både är intuitiva och lätta att använda av alla människor. Vårt mål är att ingen borde uteslutas, och arbetar därför mot just detta mål.

Konsumentelektroniska produkter och tjänster blir alltmer multifunktionella. Deras användargränssnitt blir också mer komplexa.

Med denna bakgrund samarbetar Sony med ett brett nätverk av individer som står inför utmaningar för att utföra användbarhetstester, för att bedöma faktorer så som synförmåga, förståelse, användbarhet och lyhördhet

Användbarhetstest utförs som en del av vår design / utvecklingsprocesser för produkter / tjänster och fortsätter efter att produkterna / tjänsterna har släppts ut på marknaden.

Sony är stolta över att ta en ledande roll i utvecklingen av internationell tillgänglighet, användbarhet och aktivt assisterade levnadsstandarder (AAL) i IEC TC 100 och IEC SyC AAL. Sony har också åtagit sig att främja tillgängligheten i regionala branschorganisationer så som i Digital Europe, JEITA (Japan) och CTA (USA) för att säkerställa att lämpliga lösningar hittas för att följa teknisk policy.

Om du har några specifika frågor angående tillgänglighet och användbarhet för Sonys konsumentprodukter som säljs i Europa, vänligen kontakta oss på Sony.

För mer information om Sony Corporations strategi för tillgänglighet, användbarhet och information relaterad till specifika produkter och funktioner, besök vår globala webbplats förtillgänglighet och användbarhet.