Tillgänglighet

Innovation för en tillgänglig framtid.

Vi utnyttjar kreativitet och teknik för att förbättra tillgängligheten av våra produkter, tjänster och upplevelser.

I vårt engagemang, för en inkluderande framtid, strävar vi efter att skapa en värld där alla hör hemma.

Vi stävar efter att hjälpa alla individer med olika försättningar och förmågor att dela ”kando” (känslor).

Vårt engagemang, att hela tiden sträva efter att förbättra tillgängligheten, är en livsstil hos Sony.

Sony strävar efter att skapa fantastiska produkter och tjänster med hjälp av avancerad teknik som både är intuitiv och lätt att använda samt oberoende av en persons förmåga. Vi anser att ingen ska lämnas utanför och arbetar mot det målet.

Konsumentelektronik och tjänster blir alltmer multifunktionella. Användargränssnitten blir också mer komplexa.

Mot bakgrund av detta samarbetar Sony därför med ett brett urval av individer med utmaningar gällande tillgänglighet att genomföra tester där synlighet, begriplighet, hanterbarhet och anpassningsbarhet utvärderas.

På Sony är vi stolta över att ha en ledande roll i arbetet att utveckla standarder gällande tillgänglighet, användarbarhet och Active Assisted Living (aktivt assisterat boende). Sony har också engagerat sig i att främja tillgänglighet i regionala branschorganisationer som Digital Europa, JEITA (Japan) och CTA (USA) för att säkerställa framtagandet av lämpliga lösningar för efterlevnad genom tekniska policyer.

Mer information om förhållningssättet till tillgänglighet hos Sony och information gällande specifika produkter och funktioner hittar du på vår globala tillgänglighetswebbplats

  • Om du har några specifika frågor gällande tillgänglighetsområdena eller om du inte har tillgång till något innehåll eller en tjänst, är du välkommen att kontakta oss.