Tillgänglighet

Skapa en värld utan begränsningar

Vi använder teknik för att göra våra produkter och tjänster mer tillgängliga.

Vi eftersträvar en framtid där alla kan dela samma stunder, oavsett ålder, fysiska tillstånd eller miljö.

Vårt åtagande att hela tiden förbättra tillgängligheten är en livsstil hos Sony.

Sony strävar efter att skapa fantastiska produkter och tjänster med hjälp av avancerad teknik som både är intuitiv och lätt att använda, oberoende av en persons förmåga. Vi tycker inte att någon ska behöva lämnas utanför, och det är ett mål som vi jobbar mot.

Konsumentelektronikprodukter och -tjänster blir alltmer multifunktionella, och användargränssnitten blir också alltmer komplexa.

Sony samarbetar därför med ett stort urval av individer som står inför tillgänglighetsutmaningar för att genomföra tester vad gäller användarbarhet och utvärdera faktorer såsom synlighet, begriplighet, hanterbarhet och anpassningsbarhet.

Vi är stolta över att ha en ledande roll i att utveckla internationella standarder vad gäller tillgänglighet, användarbarhet och Active Assisted Living (aktivt assisterat boende). Vi är även fast beslutna att främja tillgänglighet inom regionala näringsorganisationer, såsom Digital Europe, JEITA (Japan) och CTA (USA) för att se till att hitta lämpliga lösningar som kan efterlevas genom tekniska policyer.

  • Mer information om förhållningssättet till tillgänglighet hos Sony och information gällande specifika produkter och funktioner hittar du på vår globala <a href="https://www.sony.com/SonyInfo/accessibility/" target="_blank">tillgänglighetswebbplats</a>

  • Om du har specifika frågor om tillämpningsområdena vad gäller tillgänglighet eller om du inte kommer åt ett visst innehåll eller en tjänst kan du kontakta oss.