Företagsinformation

På den här sidan finns information för att kontakta Sony gällande villkors-, marknadsförings- eller affärsfrågor. Gå in på Kontakta oss för frågor om produktsupport och reparationer.

Behöver du support eller reparationer?

Kontakta oss

Lokal adress

Sony Nordic (Sweden), Filial till Sony Europe B.V. (NL)
Torshamnsgatan 44
SE-164-40 Kista
Sverige

Tel. +46 464408200

Organisationnummer: 516411-5494

Momsnummer SE516405843901


Sony Nordic (Sweden), Filial till Sony Europe B.V. (NL)
Mobilvägen 4
SE-221-88 Lund
Sverige

Tel +46 464408200

Organisationsnummer: 516411-5494

Momsnummer SE516405843901

Huvudkontor

Sony Europe B.V.

The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, United Kingdom

Incorporated in Hoofddorp / Netherlands 71682147

Registered in the UK Companies House Cardiff FC035527

Ledningsinformation

  • Masashi Takiguchi
  • Atsuki Matsuzawa
  • Barend Ezechiels

Företagskommunikation

Presscenter

Sonys officiella pressmeddelanden, senaste nyheter och evenemang

Sony Europe B.V. ansvarar inte för PlayStation-produkter och support. Gå till Sony Interactive Entertainment för ytterligare information.