Social Responsibility

Dostępność i użyteczność

Nasze zaangażowanie w ciągłą poprawę dostępności i użyteczności jest sposobem na życie w Sony.

Zdjęcie: telewizor Sony i rodzina przed telewizorem używająca bezprzewodowego głośnika do telewizora

Sony dąży do tworzenia doskonałych produktów i usług przy użyciu zaawansowanych technologii, które są zarówno intuicyjne, jak i łatwe w obsłudze dla osób o różnych umiejętnościach.Uważamy, że nikogo nie należy wykluczać i dążymy do tego celu.

Elektroniczne produkty i usługi konsumenckie są coraz bardziej wielofunkcyjne.Ich interfejsy użytkownika również stają się coraz bardziej złożone.

W tym kontekście Sony współpracuje z szerokim gronem osób, które stoją przed wyzwaniami związanymi z dostępnością, aby przeprowadzić testy użyteczności w celu oceny takich czynników jak: zdolność widzenia, zrozumiałość, operatywność i szybkość reakcji

Testy użyteczności są przeprowadzane w ramach naszych procesów projektowania i rozwoju produktu/ usługi i trwają po wprowadzeniu produktów/ usług na rynek.

Sony z dumą przyjmuje wiodącą rolę w rozwoju międzynarodowych standardów dostępności, użyteczności i aktywnego życia wspieranego w IEC TC 100 i AAL SyC AAL. Sony angażuje się również w promowanie dostępności w regionalnych stowarzyszeniach handlowych, takich jak Digital Europe, JEITA (Japonia) i CTA (USA), aby zapewnić znalezienie odpowiednich rozwiązań w zakresie zgodności poprzez polityki technicze

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące obszarów dostępności i użyteczności produktów konsumenckich Sony sprzedawanych w Europie, skontaktuj się z nami pod adresem Sony.

Więcej informacji na temat podejścia Sony Corporation do dostępności i użyteczności oraz informacji związanych z określonymi produktami i funkcjami można znaleźć na naszej globalnej stronie dotyczącej dostępności i użyteczności.