Informacje o firmie

Aby się skontaktować z firmą Sony w sprawach natury prawnej, marketingowej lub biznesowej, należy użyć danych dostępnych na tej stronie. Zapytania na temat wsparcia produktowego i napraw należy przesyłać za pośrednictwem dostępnych na stronie danych kontaktowych.

Potrzebne wsparcie lub naprawa?

Kontakt

Adres biura lokalnego

Sony Europe B.V., (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce
Ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa
Polska

tel. +48 (22) 164 15 00

Fax: +48 (22) 164 15 03

KRS: 0000377489 (Sąd Rej. dla m. st. Warszawy)

REGON: KRS 0000763518

NIP: 1080022813

Numer rejestrowy (ZSEIE): E0001430WZBW

Centrala

Sony Europe B.V.

The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, United Kingdom

Incorporated in Hoofddorp / Netherlands 71682147

Registered in the UK Companies House Cardiff FC035527

Informacje o Zarządzie

  • Masashi Takiguchi
  • Atsuki Matsuzawa
  • Ricky Londema

Komunikacja korporacyjna

Centrum prasowe

Oficjalne informacje prasowe, aktualności i wydarzenia dotyczące firmy Sony

Firma Sony Europe B.V. nie ponosi odpowiedzialności za produkty PlayStation i związaną z nimi pomoc techniczną. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o odwiedzenie witryny Sony Interactive Entertainment.