Informacje o firmie

Aby się skontaktować z firmą Sony w sprawach natury prawnej, marketingowej lub biznesowej, należy użyć danych dostępnych na tej stronie. Zapytania na temat wsparcia produktowego i napraw należy przesyłać za pośrednictwem dostępnych na stronie danych kontaktowych.

Potrzebne wsparcie lub naprawa?

Kontakt

Adres biura lokalnego

Sony Europe Limited, (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce
Ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa
Polska

tel. +48 (22) 520 24 01-2

Fax: +48 (22) 520 24 00

KRS: 0000377489 (Sąd Rej. dla m. st. Warszawy)

REGON: 142798947

NIP: 5262965818

Numer rejestrowy (ZSEIE): E0001430WZBW

Siedziba:

Centrala: Sony Europe Limited

The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 OXW, United Kingdom
Companies House Cardiff 2422874

Informacje o Zarządzie

  • Shigeru Kumekawa
  • Masaki Kurebayashi
  • Rick Londema

Komunikacja korporacyjna

Centrum prasowe

Oficjalne informacje prasowe, aktualności i wydarzenia dotyczące firmy Sony

Sony Europe Limited nie ponosi odpowiedzialności za produkty Sony PlayStation i Sony Mobile. Dane podmiotów odpowiedzialnych za produkty Sony PlayStation i Sony Mobile można znaleźć na stronach internetowych odpowiednich firm:

- Sony Playstation

- Sony Mobile