Odpowiedzialność społeczna

Sustainability Top Banner

Działania Sony z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) odzwierciedlają nasze nastawienie na innowacje i dobre praktyki biznesowe oraz dążenie do tworzenia produktów, usług i treści, które inspirują i emocjonują odbiorców z całego świata.